DIE_PASS-AGE to akcja artystyczna przygotowana przez zespół twórców, projektantów, filmowców, muzyków dla przestrzeni kina i pasażu Apollo w Poznaniu z okazji Europejskiej Nocy Muzeów. Przestrzenie kina i lokale w pasażu zostaną przez uczestników wydarzenia, we współpracy z ich użytkownikami, zaanektowane na działania performatywne dla publiczności. Gościom zostaną wręczone mapy i instrukcje podążania wzdłuż zaprojektowanych tras zwiedzania, po których będą oprowadzać autorzy przedsięwzięcia. Całość potrwa od godz. 19 do północy, choć niektóre działania zostaną przedłużone nawet do drugiej w nocy.

Wydarzenie i sytuacje artystyczne nie są biletowane, a przedsięwzięcie ma charakter działania z pola sztuki współczesnej, z wykorzystaniem najbardziej aktualnych prądów i sposobów budowania komunikacji między artystami i odbiorcami, kiedy i jedni i drudzy stają się razem uczestnikami procesu, a nie środowiskowego ekskluzywnego doświadczenia chodzenia na wystawy. Przestrzeń pasażu Apollo będzie miejscem otwartej fety artystycznej, sytuacje performatywne otwierają na bezpośredni odbiór zmysłowy i emocjonalny, zaskakują oraz zapraszają do udziału.

Jednym z głównych elementów nocy jest spektakl pt. Glocca Morra w reżyserii Izabeli Sitarskiej i zaproszonych przez nią współscenarzystów, performerów i artystów, który odbędzie się w Kinie Apollo. Problematyka spektaklu sięga do podstawy stworzenia, przekazów, które kształtują naszą kolektywną tożsamość. Działanie zakłada premierowe i wyjątkowe wystąpienia zaproszonych artystów; pracują oni w oparciu o motywy, które wcześniej odnaleźli we wspólnych rozmowach lub podróżach.

Glocca Morra: reż. Izabela Sitarska, udźwiękowienie: Łukasz Tomaszewski / Narracje & akty: Aleksander Błaszkiewicz / Ewelina Cichocka / Agata Konarska / Tadek Rzewuski / Marta Knaflewska / Jakub Knaflewski / Natalia Knaflewska / Artur Cincio (style) / Anastasia Pataridze / Maria Stożek / Katarzyna Wojtczak & Martyna Miller (Pasło Dziewczę Pawia) / Szymon Heinze / Laura Palmer / Mateusz Łotocki / Izabela Sitarska / Piotr Kurka / Krzysztof Łukomski Sytuacje: Natalia Karczewska / Jakub Kosecki & Olga Truszkowska & Julia Hałas & Nikodem Biegowski / Mieszko Dobek / Marta Markiewicz & Mela Wróblewska / Olga Bejm & Marysia Wolna / Ziemowit Dąbrowski / Anna Trzcińska Specjalne projekty na mapie wokół Pasażu: Dawid Misiorny / Patrycja Plich / Maria Subczyńska / Piotr Kurka / Magdalena Starska / Anna Adamowicz / Krzysztof Łukomski i goście specjalni.

Mise en scene: Piotr Kurka & Krzysztof Łukomski

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania #poznanwspiera.

Wystawa Patrycji Plich przy ul. Piekary 19 powstała dzięki wsparciu WARP Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Serdeczne podziękowania dla Pana Pawła Czajki.

 

 

DIE_PASS-AGE is an art-action prepared by team of artists, designers, filmmakers, musicians for the unique Apollo Passage in Poznań on the occasion of the European Night of Museums. The Apollo Cinema spaces and premises in the passage will be annexed by the participants of the event, in cooperation with their users, to perform actions for the audience. Guests will be provided with maps and instructions to follow the designed tours and guided by the authors of the event. The whole event will last from 7pm to midnight, although some activities will be extended even to 2am.

The event and art-situations are not ticketed and the action itself represents indeed the new thinking on contemporary art, using the most current references and ways of building communication between artists and viewers, when both become participants of the process together. It is opposite to stereo-typical thinking on exclusive, inner-circle experience of going to art-exhibitions. The space of the Apollo Passage will be the place of an artistic fete, the performative situations will open to a direct sensual and emotional reception. They surprise the viewers first and later invite to participate.

One of the main elements of the night is the action entitled Glocca Morra directed by Izabela Sitarska and co-screenwriters, performers and artists invited by her, which will take place in the Apollo Cinema. The departing point of the spectacle goes back to the foundation of creation, focusing on the messages that shape our collective identity. The spectacle consists of the premiere and exceptional performances of the invited artists; their work is based on the motives they have previously found in joint conversations or travels.

Glocca Morra: directed by Izabela Sitarska, udźwiękowienie: Łukasz Tomaszewski / Narrations & acts: Aleksander Błaszkiewicz / Ewelina Cichocka / Agata Konarska / Tadek Rzewuski / Marta Knaflewska / Jakub Knaflewski / Natalia Knaflewska / Artur Cincio (style) / Anastasia Pataridze / Maria Stożek / Katarzyna Wojtczak

& Martyna Miller (Pasło Dziewczę Pawia) / Szymon Heinze / Laura Palmer / Mateusz Łotocki / Izabela Sitarska / Piotr Kurka / Krzysztof Łukomski Situations: Natalia Karczewska / Jakub Kosecki & Olga Truszkowska & Julia Hałas & Nikodem Biegowski / Mieszko Dobek / Marta Markiewicz & Mela Wróblewska / Olga Bejm & Marysia Wolna / Ziemowit Dąbrowski / Anna Trzcińska Special projects around the Apollo Passage (please refer to the map): Dawid Misiorny / Patrycja Plich / Maria Subczyńska / Piotr Kurka / Magdalena Starska / Anna Adamowicz / Krzysztof Łukomski i goście specjalni. Mise en scene: Piotr Kurka & Krzysztof Łukomski

Project is financed by the City of Poznań #poznansupports.

 

 

Fot. archiwum Fundacji Katedry Intermediów