II Pracownia Malarstwa WEAiK
zaprasza na wykład otwarty Eweliny Jarosz

Od modernistycznego ortodoksa do ponowoczesnego gałganiarza

Wykład odbędzie się 27 listopada (poniedziałek), o godzinie 10.00, w sali nr 108, Budynku A Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Wykład poświęcony zostanie ponowoczesnej lekturze malarstwa jednego z liderów ekspresjonizmu abstrakcyjnego, Clyfforda Stilla (1904 -1980). Obrazy artysty uznanego za modernistycznego ortodoksa posłużą za przykłady pokazujące pęknięcia dominującego modelu recepcji jego sztuki oraz zwrot od jednostkowego heroicznego i sublimacyjnego cierpienia ku kolektywnym doświadczeniom społecznego cierpienia. Punktem odniesienia dla lektury ponowoczesnej stanie się fenomen burz pyłowych (tzw. dusterów), stanowiących symptom okresu wielkiej depresji w rolniczych Stanach Zjednoczonych lat 30. ubiegłego stulecia. Model ponowoczesnej recepcji, przyznający prymat lekturowemu charakterowi dzieła ponad intencjami artysty oraz instytucjonalnie utrwalonymi znaczeniami, pozwoli nam zmierzyć się z antynarracyjną koncepcją abstrakcyjnego obrazu. Zobaczymy jak przeznaczone do kontemplacyjnego odbioru prace malarskie zdradzają potencjał redefiniowania starych opowieści, począwszy od spostrzeżenia, że odbiór malarstwa Stilla silnie determinowany jest przez wrażenie ruchu zróżnicowanych, jak gdyby nieociosanych kształtów, niekiedy przywodzących na myśl ślady jakichś straszliwych okrucieństw. Rozspójnienie wizerunku malarstwa Stilla pozwoli uaktualnić wizerunek artysty, odnosząc go do figury gałganiarza – sprawcy dziejowej zawieruchy w historii nowoczesnego malarstwa amerykańskiego. A zatem nie wszystko jest takie, jak się nam może na początku wydawać…

Ewelina Jarosz