PREZENTACJE PRACOWNI WYDZIAŁU EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ I KURATORSTWA UAP – 5 i 6 października 2017 / SPOTKANIE STUDENTÓW i STUDENTEK I ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH ORAZ I ROKU STUDIÓW MAGISTERSKICH WEAIK Z WŁADZAMI WYDZIAŁU

Dnia 5 i 6 października br. w sali nr 2 w budynku „B” UAP przeprowadzone zostaną PRZEZENTACJE PRACOWNI Katedry Interdyscyplinarnej Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP obowiązkowe dla studentów I roku studiów licencjackich i magisterskich oraz dla studentów II roku studiów licencjackich WEAiK.

05.10.2017 od godz. 10.00 w sali nr 2 w bud. „B” UAP odbędą się prezentacje pracowni specjalistycznych (Pracownia Projektów i Badań Transdyscyplinarnych, Pracownia Sztuki w Przestrzeni Społecznej, Pracownia Otwartych Interpretacji Sztuki, Pracownia Książki Artystycznej i Pracownia Projektów i Działań Twórczych) oraz (wyjątkowo) I Pracowni Rysunku  ̶  dla studentów i studentek: I roku studiów magisterskich, I roku studiów licencjackich, II roku studiów licencjackich Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz dla studentów i studentek II roku studiów licencjackich kierunku: kuratorstwo i teorie sztuki. Zapraszamy również osoby zainteresowane z innych wydziałów uczelni!

6.10.2017 od godz. 10.00 w sali nr 2 w bud. „B” UAP odbędą się prezentacje pracowni rysunku i malarstwa Katedry Interdyscyplinarnej WEA i K UAP dla studentów i studentek I roku studiów licencjackich, I roku studiów magisterskich WEAiK, kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz dla studentów i studentek II roku kierunku kuratorstwo i teorie sztuki. Zapraszamy również osoby zainteresowane z innych wydziałów uczelni!

SPOTKANIE Z WŁADZAMI WYDZIAŁU

Dnia 5 października 2017 r. od godz. 14.00 do godz. 15.30 odbędzie się spotkanie z władzami Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa dla studentów i studentek I roku studiów licencjackich i I roku studiów magisterskich WEAiK w sali nr 2, w budynku „B” UAP.


Ogłoszenie o prezentacjach pracowni Katedry Interdyscyplinarnej i spotkaniu studentów I roku WEAiK z władzami Wydziału

Ogłoszenie zbiorcze o zapisach do pracowni WEA (1)