W ramach uroczystej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu szczególnie zapraszamy na otwarcie wystawy prac ś.p. prof. Józefa Drążkiewicza

Józef Drążkiewicz | Partages

Duża Scena UAP, Al. Marcinkowskiego 28/1 w Poznaniu

Wernisaż: 10 (wtorek) X 2017, godz. 13.00

Wystawa potrwa do 26 X 2017

prof. dr hab. Józef Drążkiewicz, prof. zw. UAP

1944–2017

Znakomity i uhonorowany wieloma odznaczeniami i nagrodami artysta,  nieoceniony nauczyciel, długoletni Dziekan Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby, Kierownik Katedry Rysunku i III Pracowni Rysunku Wydziału Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.


Urodzony 20 maja 1944 roku w Konstancinie koło Warszawy. W latach 1962-1968 studiował w PWSSP w Poznaniu w pracowniach malarstwa prof. Eustachego Wasilkowskiego, prof. Stanisława Teisseyre’a i pracowni rysunku doc. Alfonsa Gielniaka. W 1965 roku wybrał specjalizację z grafiki, studiując w pracowniach prof. Zbigniewa Lutomskiego, prof. Andrzeja Pietscha, prof. Lucjana Mianowskiego oraz prof. Waldemara Świerzego. Dyplom uzyskał w 1968 w pracowni litografii prof. Lucjana Mianowskiego.  Od 1967 roku zatrudniony w macierzystej Uczelni.  Twórczo zajmował się grafiką, w późniejszych latach również rysunkiem. W swoim dorobku ma udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Miał ok. 40 wystaw indywidualnych m.in. we Francji (Paryż), w Liege w Belgii, w Holandii, we Włoszech, w Finlandii, w Polsce (Kordegarda w Warszawie, Szczecin, Poznań, Rzeszów). Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych i wielu kolekcjach prywatnych.
         Prof. Józef Drążkiewicz twierdził, że rysować można nauczyć każdego. Według Niego Rysunek to prajęzyk, najstarsza forma porozumiewania się. Jest ponadczasowy, ponadkulturowy i ponadnarodowy. Jest abstrakcyjny – gdyż posługuje się znakami nie istniejącymi w naturze, co wzmacnia jego kulturowy, uniwersalny przekaz. Podstawowym warunkiem rysowania jest umiejętność widzenia – analizowania tego, co widzimy i synteza w obrazowaniu tego, co widzimy. Dlatego „nauka” rysowania jest nauką poznawania siebie.