Dodatkowy termin przyjmowania dokumentów na kierunek ARCHITEKTURA WNĘTRZ Studia Niestacjonarne I Stopnia:

18-21.09.2017r.

Egzamin wstępny:

25.09.2017r. o godz. 9.00