Zarządzenia Rektora UAP prof. dra hab. Wojciecha Hory nr 114/2016/2017 w sprawie wprowadzenia terminarza roku akademickiego 2017/2018