Konkurs na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców, finansowany z dotacji przyznanej przez MNiSW Wydziałowi Architektury i Wzornictwa na 2017 rok – Studia Doktoranckie.

Wydziałowa Komisja ogłasza konkurs na naukowe projekty badawczo-rozwojowe związane z doktoratami, dla słuchaczy II i III roku Studiów Doktoranckich.

Formularze wniosku do pobrania ze strony internetowej Wydziału (załącznik do niniejsego ogłoszenia).

Termin złożenia projektu/wniosku upływa w dniu 23 czerwca 2017 roku.

Do konkursu należy zgłosić 2 wersje projektu:
a) elektroniczną na adres magdalena.szymanska@uap.edu.pl
b) tekstową z analogiczną treścią. Wydrukowany, podpisany egzemplarz należy złożyć w Sekcji Programów Badawczych i Kontaktów z MNiSW (Plac Wielkopolski 9, p. 306).

formularz do pobrania

Konkurs doktoranci

Nowy termin