BELLE VUE
Wydarzenie artystyczne towarzyszące Europejskiej Nocy Muzeów w Muzeum Sztuk Użytkowych na Górze Przemysła w Poznaniu, 20.maja 2017 w godz. 17:00-24:00.
Art-event organized In the frame of the European Night of the Museums 2017 held on Saturday 20th May 2017 from 5pm-midnight at the Castle Hill, Góra Przemysła in Poznań.

REŻYSERIA SYTUACJI / MISE EN SCENE:
PIOTR KURKA, KRZYSZTOF ŁUKOMSKI

TEAM: ANNA ADAMOWICZ / GRZEGORZ BIBRO / NIKODEM BIEGOWSKI / ALEKSANDER BŁASZKIEWICZ /
WOJCIECH DIDKOWSKI / MATEUSZ FABIŚ / JULIA HAŁAS / SZYMON HEINZE / ZUZANNA KLEIN / MICHAŁ KNYCHAUS / JAKUB KOSECKI / AGATA ŁAKIŃSKA / LAURA PAWLICKA / TANYA PRITULA / MARYNA SAKOWSKA / IZABELA SITARSKA / DOMINIKA ŚWIĘCICKA / SZYMON WILDSTEIN / KATARZYNA WOJTCZAK / ART (OF) JOURNEY. KATHMANDU TRIENNALE 2017 TEAM.WORK / TEAM.WORK KRUSZYNIANY /
DAVID EVANS / + GOŚCIE SPECJALNI / + SPECIAL GUESTS

Tytuł BELLE VUE, pojęcie z języka francuskiego oznaczające PIĘKNY WIDOK, nawiązuje do klasycystycznych i romantycznych tradycji przedstawieniowych w malarstwie oraz pewnych koncepcji w filozofii, nadających uświadomionemu i uważnemu spojrzeniu szczególny charakter. Uwypuklenie wagi i mocy widoku, jako jednego z najważniejszych pojęć w estetyce, było podstawą świadomego kształtowania krajobrazu, architektury, sztuki, wzornictwa na przestrzeni dziejów. W odniesieniu do tych tradycji, ale działając w polu sztuki współczesnej i performatywnej, planujemy niezwykłą interakcję w czasie Nocy Muzeów,  w odniesieniu do Góry Przemysła, jej historii i narracji współczesnych, wnętrz Zamku Królewskiego w Poznaniu oraz kolekcji Muzeum Sztuk Użytkowych. Serdecznie zapraszamy!

The title BELLE VUE, a French term for BEAUTIFUL VIEW, refers to classicist and romantic traditions depicted in painting and certain concepts in philosophy, giving a special meaning to the conscious and careful way of seeing. Embracing the weight and power of the view, as one of the most important concepts in aesthetics, was the basis of conscious practices of shaping the landscape, architecture, art, and designing in the history of culture. Regarding these traditions, but acting in the field of contemporary and performing arts, we plan an unusual interaction during the Night of the Museums, referring to the Castle Hill in Poznań, its history and quite contemporary narrations, interiors of the Royal Castle and the Collection of the Museum of Applied Arts. Please join us on Saturday!