UPS…! Open Call Como #8

/english version below/

Redakcja studenckiego magazynu fotograficznego Como ogłasza wolny nabór do kolejnego numeru. Tematem następnego wydania jest szeroko pojęte pojęcie błędu – wszelkie potknięcia, niedoskonałości, ułomności, pomyłki (zarówno techniczne jak i społeczne, duchowe czy moralne), którym pozwalamy się wydarzyć albo staramy się nie dopuszczać ich do siebie. Może to dobry czas na zadanie pytania: czy zawsze chcemy mieć wszystko pod kontrolą, czy damy ponieść się przypadkowi i popłynąć wraz z prądem?

Termin nadsyłania prac: 08.05.2017

Regulamin:

1. Konkurs ma charakter otwarty.

2. Poza fotografiami można wysyłać pliki wideo, instalacje oraz dokumentację działań performatywnych.

3. Prace należy wysłać na maila opencallcomo@uap.edu.pl.

W treści maila powinno znaleźć się w pliku pdf:

  • imię i nazwisko autora,
  • krótka notka biograficzna o autorze lub CV artystyczne,
  • adres strony internetowej/link do portfolio (opcjonalnie),
  • opis nadesłanej pracy (max. 500 słów).

4. Fotografie, dokumentacje instalacji oraz screeny z wideo (w przypadku wideo prosimy o wysłanie całego pliku w formacie mp4 bądź nadesłanie linku z umieszczonym tam materiałem) należy przygotować w plikach JPG o rozdzielczości 72 dpi, wymiary dłuższego boku 1500 px. Pliki nazwane powinny być według wzoru: Nazwisko_Tytuł_01.jpg . Pliki należy ponumerować w kolejności, w jakiej zdjęcia występują po sobie w cyklu.

szczegółowe informacje: https://www.comomagazine.pl/


UPS …! Open Call Como #8

Editorial board of photography students’ magazine „Como” announces open call to the next number. The theme of the next issue is concept of error – all tripping, imperfections, deficiencies, mistakes (both technical and social, spiritual or moral). Maybe it’s a good time to ask a question: do we have to keep everything under control? Or can we go with the flow?

Deadline: 30.04.2017

More info: https://www.comomagazine.pl/