Koło Naukowe LOOP zaprasza na wykład Filozoficzne wymiary przestrzeni, który poprowadzi dr Sebastian Bakuła.

20.04. 2017, godz. 15.00, sala 02 w budynku B

Wykład o charakterze syntetyczno-teoretycznym. Przedstawione refleksje będą autorską próbą systematycznego ujęcia wielowymiarowości pojęcia przestrzeni na gruncie doświadczenia potocznego, filozoficznego i naukowego. Prezentowane zagadnienia obejmować będą następujące problemy:
-procesy poznawcze zaangażowane w percepcję i konstrukcję relacji przestrzennych
-złudzenia i iluzje percepcyjne
-przestrzeń jako forma organizowania materiału doświadczenia – Immanuel Kant i konstruktywizm
-przestrzeń logiczna możliwych stanów rzeczy – Ludwig Wittgenstein
-interpretacje przestrzeni we współczesnej refleksji humanistycznej i ich związek z praktyką architektoniczną