„Z Kolegiatą w tle…”

Serdecznie zapraszamy na pokaz prac studentów Pracowni Projektowania Przestrzeni Publicznej Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii, który prezentowany będzie na parterze siedziby Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim w dniach od 20 marca do 3 kwietnia w godzinach pracy Urzędu.

Otwarcie wystawy nastąpi 20 marca br., w poniedziałek o godzinie 12:00.

Na wystawie pokazane zostaną koncepcje tymczasowego zagospodarowania części placu Kolegiackiego w Poznaniu, przed rozpoczęciem jego docelowej przebudowy, według wytycznych przygotowanych przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania.

Koncepcje, przygotowane pod opieką merytoryczną prof. UAP, dr hab. Konstancji Pleskaczyńskiej, prezentować będą: Sonia Draber, Martyna Karnaś, Zuzanna Kłos, Ewa Lewicka, Oskar Olejniczak, Wanda Podbielska, Susan Zawadzka.

Pracownia Projektowania Przestrzeni Publicznej została powołana w 2010 roku, od trzech lat działa w strukturze Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii.

W Pracowni powstają koncepcje zagospodarowania przestrzeni publicznej, zarówno miejskiej („wnętrza w przestrzeni publicznej”: parki, skwery, miejsca pamięci, place, ulice, otoczenie obiektów), jak i niezurbanizowanej (kompleksy rekreacyjne, parki uzdrowiskowe, zagospodarowanie krajobrazu), projekty wystaw plenerowych – stałych i czasowych oraz architektury wnętrz obiektów użyteczności publicznej.

Pracownia chętnie podejmuje współpracę z interesariuszami zewnętrznymi. Uczestniczyła między innymi w projekcie „Strefa Święty Marcin” zainicjowanym przez CK Zamek – prace studentów prezentowane były w formie wystawy w Zamku w 2015 roku oraz wydane przez UAP w postaci katalogu. W ciągu ostatnich kilku lat współpracowaliśmy z Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu (koncepcje zagospodarowania terenów wokół szpitala), Instytutem Pamięci Narodowej, Oddziałem w Poznaniu (projekty stałej wystawy plenerowej przed siedzibą IPN w Poznaniu). W bieżącym roku podjęliśmy współpracę z Urzędem Miasta Poznania, Oddziałem Rewitalizacji w Biurze Koordynacji Projektów, uczestniczymy także w projekcie Fundacji Scena Pobiedziska, inicjatorem projektu pod nazwą „Sacrum Poganum”.

Misją Pracowni jest zaszczepienie studentom humanistycznego podchodzenia do projektowania przestrzeni publicznej i pojmowania społecznych aspektów jej oddziaływania. Celem jest stworzenie takich miejsc, które będą przyciągać i zatrzymywać ludzi – dzięki swej wizualnej atrakcyjności, ale również funkcjonalności i wygodzie oraz poprzez wywoływanie określonych nastrojów i emocji.