Sekcja ds. Programów Badawczych i Kontaktów z MNiSW Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu przygotowuje wniosek, który będzie złożony w konkursie organizowanym przez NCBiR – Konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016  (3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego) na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

(http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy—aktualne-nabory/konkurs-nr-1kadrapower342016/). Termin składania wniosków: 30.09.2016.

Zgodnie z Regulaminem konkursu projekt powinien obejmować działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie co najmniej trzech ze wskazanych poniżej elementów:

  • innowacyjnych umiejętności dydaktycznych (np. learning-by-doing, design-thinking),
  • umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia,
  • w zakresie prowadzenia dydaktyki w j. obcym,
  • zarządzania informacją.

Zdobyte podczas szkoleń umiejętności związane z powyższymi obszarami zgodnie z regulaminem konkursu muszą przełożyć się na prowadzone zajęcia dydaktyczne.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety (w załączniku), której celem jest zdiagnozowanie Państwa potrzeb w obszarze doskonalenia Państwa kompetencji dydaktycznych.

Wypełniona ankieta będzie równocześnie deklaracją udziału w projekcie, w przypadku uzyskania dofinansowania na planowane przedsięwzięcie.

Ankiety można wypełnić w pokoju nr 306 budynek C lub prosimy przesłać mailem na adres:
Jolanta.Grek@uap.edu.pl
do 23 sierpnia 2016 r.

ankieta do pobrania