Projekt „Widzieć niewidzialne” jest modułem kreatywnym nastawionym na audiowizualne ćwiczenia warsztatowe z naciskiem na sygnał audialny, realizowanym we współpracy z Fundacją Rarytas i Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. Warsztaty organizowane są na rzecz kształtowania percepcji psychofizycznej i rozwoju osobistego osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z dysfunkcją widzenia. Zawierają praktyki psycho-ruchowe (performatywne) bazujące na ćwiczeniach audialnych i wizualnych.

Idea warsztatów stanowi współczesne wyzwanie dla myśli rehabilitacyjnej ukierunkowanej na osobę jako podmiot. Wnioski badawcze oparte są na obserwacji subiektywnej perspektywy przeżywania i rozumienia świata społecznego przez ludzi niepełnosprawnych. Projekt „Widzieć niewidzialne” umożliwia pogłębianie myśli badawczej w kontekście zagadnień społecznych oraz zdolności percepcji i interpretacji człowieka.