Punktem wyjścia i inspiracją stały się wystawy prac Tomasza Psuji i Marcina Stosika, po których zostali oprowadzeni uczestnicy obu warsztatów.
W ramach pierwszego z cyklu spotkań pod nazwą Fragmentaryzacja – detal – gest uczestnicy wykorzystując techniki grafiki i fotografii dokonali analizy i reinterpretacji obejrzanych dzieł.

Zajęcia poprowadziła artystka i pedagog Monika Pich.


Każdy człowiek posiada zdolność interpretacji, która pozwala tworzyć i odbierać dzieło sztuki. Świadomość dzieła sztuki wynika z nabytej wiedzy oraz umiejętności analizy strukturalnej i kontekstualnej prac artystycznych. W związku z tym zagadnieniem powstaje cykl artystycznych, audio- wizualnych warsztatów pod tytułem „Gry Kreatywne”, których zadaniem jest edukacja poprzez sztukę. Przybliżenie aktualnych działań na polu sztuki osobom spoza środowisk artystycznych, kształtowanie umiejętności świadomego dokonywania wyboru, pogłębienie zdolności twórczych oraz nabycie kompetencji technicznych i praktycznych.

prowadząca warsztaty Monika Pich

 

Opis warsztatów:

Zadania warsztatowe będą polegać na aktywowaniu uczestników do działań kreatywnych opartych na analizie i interpretacji dzieł w kontekście twórczości dwóch artystów: Tomasza Psuji i Marcina Stasika. Hasłem pierwszego spotkania jest „Fragmentaryzacja- detal- gest”.

W ramach tego spotkania wykonamy zadania percepcyjne, strukturalne, kompozycyjne. Zajmiemy się rozwijaniem umiejętności interpretacyjnych, czyli zdolności odnoszenia się do świata, ludzi i siebie samych, oraz rozumienia tego, co nas otacza, postrzegania siebie i innych jako odrębnych indywidualności oraz rozwijaniem umiejętności komunikacyjnych, których istotą jest zdolność bycia w dialogu z innymi i samym sobą. Zbudujemy nowy sekwencyjny obraz kontekstualny. Zahaczymy o zagadnienia graficzne i fotograficzne. Warsztaty będą zawierać ćwiczenia indywidualne i grupowe.

Gdzie?

Warsztaty w formie lekcji festiwalowych (Poznański Festiwal Nauki i Sztuki) odbywać się będą nowej galerii sztuki współczesnej Uniwersytetu Artystycznego
w Poznaniu: Galeria Duża Scena UAP przy Al.Marcinkowskiego 28 oraz na terenie nowego budynku Uniwersytetu: Atrium UAP przy ul.23 lutego 20.

Kiedy?

20.10.2016 (czwartek), godzina 12.00, czas trwania warsztatów: 2 godziny 27.10.2016 (czwartek), godzina 12.00, czas trwania warsztatów: 2 godziny 29.10.2016 (sobota), godzina 12.00, czas trwania warsztatów: 2 godziny