Przejdź do treści

Pracownia Technik Malarskich i Rysunkowych

OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA

prof. dr hab. Jacek Gramatyka  – kierownik pracowni

dr Paweł Napierała


KONTAKT

email: jacek.gramatyka@uap.edu.pl
email: pawel.napierala@uap.edu.plLokalizacja 

sala E217, budynek G, ul. Mielżyńskiego 24

Program

Pracownia Technik Malarskich i Rysunkowych jest pracownią obowiązkową dla wszystkich studiujących na pierwszym roku Malarstwa oraz pracownią wolnego wyboru dla pozostałych lat i kierunków.

Podstawowym założeniem programowym pracowni jest rozwój umiejętności technicznych związanych z warsztatem plastycznym oraz uświadomienie zależności pomiędzy obraną techniką realizacyjną a rezultatem wizualnym dzieła.

Zwracana jest uwaga na świadomość poprawności technologicznej przy jednoczesnym eksperymentowaniu z nowo poznanymi elementami warsztatu celem uświadomienia sobie potencjalnych możliwości kreacyjnych.

Po prezentacji  poszczególnych  technik, wykonywane są  ćwiczenia plastyczne odnoszące się do wykładów, celem zrozumienia istoty danej techniki i możliwości jej twórczego zastosowania we współczesnej praktyce artystycznej.

Omawiane są zasady prawidłowej technologii oraz jej wpływu na końcowy rezultat plastyczny.

Najważniejszym przesłaniem pracowni jest podniesienie świadomości tworzących, zarówno jako osób tworzących oraz jako osób odbierającej dzieła sztuki.

Tematyka zadań jest zależna od studiujących. W wybranej Pracowni Artystycznej każdy realizuje indywidualny program artystyczny. W zależności od jego komplikacji zadanie może być wykonane w ciągu jednego lub dwóch semestrów. Dodatkowo w zależności od potrzeb przeprowadzone bywają wykłady dotyczące wybranych zagadnień technologicznych.

Języki wykładowe
Polski


Realizowane przedmioty

Jednolite studia magisterskie: 

Technologia malarstwa

Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa

Studia I stopnia: 

Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa

Studia II stopnia:

Wybrana Pracownia Artystyczna lub Projektowa

Wystawy końcoworoczne

Rok akademicki 2019/20

Rok akademicki 2020/21

Rok akademicki 2021/22

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 01.02.2017, 08:10
  • Ostatnia edycja: 10.05.2023, 15:43