Kierownik Katedry
prof. dr hab. Grzegorz Keczmerski

Obszary Rysunku

Rysunek w poznańskiej uczelni od wielu lat zajmuje miejsce szczególne. Jego uniwersalność, równorzędna rola w stosunku do innych dyscyplin sztuki, przenikanie z innymi formami artykulacji i wyjątkowe znaczenie rysunku w procesie edukacji stanowią o jego sile na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Kształcenie rysunku na UAP oparte jest na autorskich i w pełni autonomicznych programach nauczania. Z dziewiętnastu pracowni rysunku działających na UAP, szesnaście wchodzi w skład Katedry Rysunku na Wydziale Malarstwa i Rysunku, dwie pracownie należą do struktury Wydziału Edukacji Artystycznej i jedna do Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych. Pracowniami rysunku kierują aktywni artyści-pedagodzy (profesorowie i młodsi pracownicy naukowo-dydaktyczni), uprawiający różne dyscypliny sztuki, co pozwala nieustannie na nowo definiować język rysunku i poszerzać jego zakres o nowe obszary. Studenci wszystkich ośmiu wydziałów UAP dokonują zapisów do pracowni rysunku, co roku zachowują swobodę wyboru pracowni na studiach licencjackich i zmiany pracowni co semestr na studiach magisterskich. Taki system zapisów, bez przyporządkowań wydziałowych, stwarza możliwość spotkań w jednej przestrzeni pracownianej studentów malarstwa, grafiki, rzeźby, architektury, scenografii, edukacji, animacji i multimediów. Swoboda wyboru pracowni rysunku na obu poziomach kształcenia pozwala studentom wybrać właściwy profil programu adekwatny do własnych zainteresowań oraz realizacji własnych zamierzeń artystycznych. Pracownie rysunku są nierzadko dla wielu studentów głównym polem działań artystycznych, są również dobrym miejscem do rozpoznania własnej wrażliwości oraz miejscem kształtowania własnego języka artykulacji. Co najistotniejsze, są miejscem spotkań, wspólnych działań i konfrontowania odmiennych postaw artystycznych. Dlatego tak ważną rolę w procesie edukacji odgrywają samodzielne przestrzenie pracowni rysunkowych, gdzie możliwe są eksperymenty, działania rozłożone w czasie, jest czas na refleksję nad powstającymi obrazami i działania powiązane z innymi dyscyplinami i obszarami sztuki.

prof. dr hab. Grzegorz Keczmerski
kierownik Katedry Rysunku


PRACOWNIE

I Pracownia Rysunku – budynek D, s. 14 A
prof. dr hab. Jacek Strzelecki
mgr Adam Gillert, asyst.

II Pracownia Rysunku budynek F, s. 13
dr Vladislav Radzivillovic, ad.
mgr Maciej Andrzejczak, asyst.

III Pracownia Rysunku – budynek A, s. 301
p.o. kierownika dr Barbara Pilch, ad., p.o. kierownika

IV Pracownia Rysunku  – budynek F, s. 3 i 5
prof. dr hab. Hanna Łuczak
dr Paweł Polus, ad.

V Pracownia Rysunku – budynek D, s. 9
p.o. kierownika dr Natalia Brandt, ad.

VIII Pracownia Rysunku – budynek A, s. 302
dr hab. Katarzyna Kujawska-Murphy, prof. nadzw. UAP
dr Filip Wierzbicki-Nowak

IX Pracownia Rysunku budynek F, s. 12
prof. dr hab. Zbigniew Szot
dr hab. Diana Fiedler, ad.

X Pracownia Rysunku budynek F, s. 1
p.o. kier. dr hab. Maciej Przybylski, prof. UAP
dr Alicja Jeziorecka, ad.

XI Pracownia Rysunku – budynek A, s. 7
prof. dr hab. Bogdan Wojtasiak
dr Katarzyna Klich, ad.

XII Pracownia Rysunku – budynek A, s. 06
dr Natalia Wegner, ad., p.o. kierownika
dr Jakub Malinowski, ad.

XIII Pracownia Rysunku budynek A, s. 305
dr Adam Nowaczyk, ad.
mgr Sebastian Trzoska, as.

XIV Pracownia Rysunku – budynek A, s. 308
prof. dr hab. Jerzy Hejnowicz
dr Ewa Kulesza, ad.

XV Pracownia Rysunku budynek A, s. 111
prof. dr hab. Grzegorz Keczmerski, prof. zw. UAP
mgr Agata Nowak, asyst.

XVI Pracownia Rysunku – budynek F, s. 9
dr hab. Mikołaj Poliński, prof. UAP
dr Jarosław Szelest, ad.

XVII Pracownia Rysunku budynek F, s. 17
dr hab. Tomasz Bukowski, prof. UAP
mgr Anna Kołacka, asyst.

PRACOWNIA RYSUNKU ANATOMICZNEGO – budynek A, s. 311
prof. dr hab. Sławomir Kuszczak
dr Paweł Flieger, ad.