Przejdź do treści

Studia podyplomowe Grafika Projektowa

Studia podyplomowe Grafika Projektowa przeznaczone są dla osób:

 • które ukończyły studia na różnych kierunkach studiów wyższych (co najmniej pierwszego stopnia)
 • chcących zdobyć praktyczne umiejętności pozwalające na realizację projektów z zakresu projektowania graficznego
 • pracujących, lub zainteresowanych pracą w studiach projektowych, agencjach reklamowych czy instytucjach związanych z tworzeniem szeroko pojętej komunikacji wizualnej
 • chcących pogłębić swoje dotychczasowe i zdobyć nowe doświadczenie z zakresu projektowania graficznego
 • zainteresowanych komunikacją wizualną w kontekście projektowania graficznego

PROGRAM:

Liczba godzin dydaktycznych:

 • 184 godziny lekcyjne (45 min.)
 • 12 zjazdów (sobota–niedziela)
 • 2 semestry (październik–styczeń, luty–maj)

Zakres zagadnień:

Typografia (18 godz. – zajęcia teoretyczne 2 godz., zajęcia praktyczne 16 godz.)

 • poznanie zasad składu tekstu
 • warsztaty z praktycznych zastosowań typografii
 • użycie litery jako podstawowego narzędzia w projektowaniu graficznym
 • operowanie typografią w tworzeniu uniwersalnych komunikatów wizualnych
 • historia projektowania graficznego w kontekście typografii

Identyfikacja wizualna (36 godz. – zajęcia teoretyczne 6 godz., zajęcia praktyczne 30 godz.)

 • poznanie strategii budowania wizerunku marki, produktu czy firmy
 • poznanie zasad tworzenia kompleksowych systemów identyfikacji wizualnej
 • budowanie narracji wizualnej z uwzględnieniem współczesnych trendów i zjawisk wizualnych
 • konstruowanie architektury informacji
 • projektowanie znaków graficznych i logotypów
 • warsztaty z wykorzystaniem programów graficznych (Photoshop, Ilustrator)

Projektowanie komunikatu wizualnego (36 godz. – zajęcia teoretyczne 6 godz., zajęcia praktyczne 30 godz.)

 • poznanie konwencji i zasad obowiązujących we współczesnym projektowaniu graficznym
 • poznanie zależności pomiędzy funkcją a formą
 • umiejętność konstruowania przekazów wizualnych za pomocą świadomego doboru właściwych środków wyrazu
 • warsztaty projektowe
 • umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu historii sztuki, historii projektowania graficznego i designu do kreacji grafiki o charakterze autorskim jak i reklamowym

Przygotowanie do druku (36 godz. – zajęcia teoretyczne 6 godz., zajęcia praktyczne 30 godz.)

 • warsztaty z praktycznych umiejętności przygotowania do druku takich form jak: książka, gazeta, akcydensy itp.
 • podstawy pracy w programach Ilustrator, InDesign
 • umiejętność wykorzystania nowoczesnej technologii w procesie przygotowania do druku
 • warsztaty fotoedycji z wykorzystaniem programów graficznych (Photoshop)
 • poznanie właściwości materiałów poligraficznych w kontekście przygotowania do druku

Projektowanie wydawnictw (36 godz. – zajęcia teoretyczne 6 godz., zajęcia praktyczne 30 godz.)

 • poznanie zasad tworzenia różnego rodzaju form wydawniczych: książka, katalog, album, gazeta, program, ulotka
 • poznanie zasad w budowaniu relacji typografia – ilustracja
 • budowanie architektury wydawnictw w odniesieniu do treści i funkcji
 • projektowanie wydawnictw na siatkach modularnych
 • warsztaty z wykorzystaniem programów graficznych (Ilustrator, InDesign)

Projektowanie animacji graficznej (18 godz. – zajęcia teoretyczne 2 godz., zajęcia praktyczne 16 godz.)

 • poznanie zasad tworzenia różnego rodzaju technik animacji: poklatkowa, wektorowa, rastrowa
 • poznanie zasad budowania kompozycji oraz dynamiki animacji
 • zasady i warsztaty projektowania animacji typograficznej
 • konstrukcja animacji na potrzeby współczesnych mediów

Warsztatowe techniki druku (18 godz. – zajęcia praktyczne 18 godz.)

 • poznanie klasycznych technik druku
 • wykorzystanie warsztatowych technik druku w odniesieniu do współczesnego projektowania
 • warsztaty z technik drukarskich takich jak: offset, druk wypukły, sitodruk

Prawo autorskie (6 godz. – zajęcia teoretyczne 6 godz.)

 • Prawo autorskie a praktyka projektowa

Cel studiów:

 •  przygotowanie zawodowe studentów do tworzenia kreacji szeroko pojętych projektów graficznych w obszarze projektowania graficznego, a także podstawowych technik z zakresu grafiki warsztatowej 
 • zdobycie praktycznych umiejętności pozwalających samodzielnie formułować założenia projektowe wyrażone w adekwatnej formie graficznej w ramach takich dziedzin jak plakat, ilustracja, typografia, grafika wydawnicza, identyfikacja wizualna i innych form projektowych 
 • wykształcenie świadomego projektanta rozumiejącego aspekty komunikacji wizualnej, znającego procesy i technologie pozwalające realizować projekty o charakterze autorskim jak i zespołowym w kontekście współczesnej narracji wizualnej  
 • przygotowanie studentów do podjęcia pracy w zawodzie grafika, rozumiejącego potrzeby współczesnego społeczeństwa i potrafiącego odpowiadać na jego zapotrzebowanie a także znającego różnego rodzaju narracje wizualne. Potrafiącego działać samodzielnie a także współpracować z większymi zespołami, co pozwala na zatrudnienie w agencjach promocji i reklamy a także podjęcie indywidualnej współpracy z różnego rodzaju podmiotami, zarówno z sektora biznesu, kultury czy działań społecznych.

Opłaty na rok akademicki 2023/24: 5800 zł/rok, możliwość płatności w 2 ratach (→ więcej informacji)

 • za semestr zimowy w terminie do dnia 02 października 2023 roku, w kwocie 2.900 zł;
 • za semestr letni w terminie do dnia 15 stycznia 2024 rok, w kwocie 2.900 zł.
 •  (→ więcej informacji)

(Szczegóły dot. nr konta oraz opłat dostępne w systemie Akademus po zalogowaniu)


REKRUTACJA >>>


Do pobrania:


 • Autor: Piotr Grzywacz
 • Opublikowano: 05.07.2018, 21:57
 • Ostatnia edycja: 04.10.2023, 14:39