Pracownia Projektowania Interfejsu Graficznego

kierownik
dr hab. Wojciech A. Hoffmann, ad.

mgr Michał Żerdzicki, asyst.

miejsce
budynek B, sala 313

kontakt
www.facebook.com/pracownia.interfejsu

godziny i dni otwarcia pracowni
wtorek 9:00–13:30
czwartek 10:30–13:30


Charakterystyczną cechą Pracowni jest dopełniająca się dualność w ramach projektowania interfejsów graficznych i transformowania ruchomego obrazu – animacji. Kierunek poszukiwań to eksplorowanie nowych rozwiązania w interfejsach stron internetowych i aplikacjach oraz tworzenie komunikatów wizualnych przy użyciu dynamicznych elementów obrazu, animacji, ruchomej grafiki oraz obrazu rejestrowanego kamerą. Pracownia powstała w roku 2011 z inicjatywy profesora Henryka Regimowicza.