Przejdź do treści

Pracownia Projektowania Interfejsu Graficznego

budynek B, s. 313

kierownik: dr hab. Wojciech A. Hoffmann, prof. UAP, wojciech.hoffman@uap.edu.pl
mgr Michał Żerdzicki, asyst., michal.zerdzicki@uap.edu.pl

www.facebook.com/pracownia.interfejsu

Pracownia Projektowania Interfejsu Graficznego działa w obszarze zagadnień związanych z tworzeniem projektów stron internetowych i aplikacji mobilnych. Główne kierunki poszukiwań to planowanie kompozycji ekranów z uwzględnieniem zagadnień typograficznych, elementów graficznych i ilustracji, opracowywanie nawigacji oraz projektowanie ruchu, a także realizacja elementów animowanych. Ważnym komponentem działalności Pracowni jest nieustanne prowadzenie warsztatów dotyczących zagadnień projektowych i narzędzi do wdrażania interaktywnych prototypów stron internetowych i aplikacji (między innymi takich jak: Figma, Adobe XD czy Brackets) oraz oprogramowania do projektowania ruchu Adobe After Effects oraz elementów 3d (Cinema 4D). Zagadnienia i materiały z warsztatów udostępniane są studentom w internecie w postaci opracowań lub specjalnych autorskich nagrań przygotowanych przez prowadzących. Program pracowni wdraża studentów do pracy w branży na stanowiskach UI designer, motion designer i grafika tworzącego animacje. Studenci mogą podjąć pracę w studiach graficznych, w zespołach w powiązaniu z programistami i projektantami UX oraz w sytuacji prowadzenia własnej działalności. Adepci Pracowni cenieni są na rynku pracy oraz z sukcesami biorą udział w przeglądach i konkursach.

Program pracowni eksploruje: kreowanie koncepcji nowatorskich idei stron i aplikacji, wdrażanie poprzez tworzenie wireframe, projektowanie nawigacji, grafiki oraz design systemu, dostosowywanie typografii do charakterystyki ekranów urządzeń.

Natomiast z elementów związanych z ruchem: projektowanie dynamiki, ruchomych i wielostanowych ikon, loaderów i progress barów, animowanych banerów, logotypów i ilustracji, a także nieokreślonych jeszcze w nazewnictwie, nowatorskich, eksperymentalnych elementów interfejsów.

Pracownia powstała w roku 2011 z inicjatywy profesora Henryka Regimowicza i od tego czasu prowadzi specjalne sesje dla studentów z zagranicy, które również składają się z konsultacji i części warsztatowej w języku angielskim.

Karta pracowni

KARTA PRACOWNI – GP – Pracownia Projektowania Interfejsu Graficznego

Prace studentów

  • Autor: Michał Żerdzicki
  • Opublikowano: 06.01.2017, 11:01
  • Ostatnia edycja: 09.01.2023, 12:33