II Pracownia Grafiki – Druk Płaski – Grafika Cyfrowa | Serigrafia

kierownik:
prof. dr hab. Maciej Kurak

mgr Radosław Włodarski, asyst.
mgr Urszula Szkudlarek, asyst.
mgr Martyna Pakuła, lab.

miejsce: sala 310/311/403, budynek B

strona na FB: https://www.facebook.com/2pracowniagrafiki/

godziny i dni otwarcia pracowni: poniedziałek 10.00-14.00, wtorek, środa 10.00-15.00, piątek 10.00- 14.00


II Pracownia Grafiki – Druk Płaski – Grafika Cyfrowa | Serigrafia przynależy do Katedry Grafiki, na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Pracownia powstała w 2019 roku w wyniku przekształcenia VI Pracowni Grafiki – Grafiki Cyfrowej działającej w latach 2009-2019, pod kierunkiem Macieja Kuraka.

II Pracownia Grafiki w nowej formule, podejmuje środki dydaktyczne w kwestii zaawansowanej wiedzy technicznej i technologicznej z zakresu sitodruku, jak również zajmuje się badaniem medium cyfrowego w kontekście sztuki graficznej. Praktyka studentów odbywa się w zakresie użycia techniki serigrafii (m.in. druk na wielu podłożach, sposób preparowania szablonu ) oraz mediów cyfrowych ( m.in. druk poprzez formy animacji, obiekt graficzny, również dźwiękowy ). Studenci w swoich pracach łączą zazwyczaj różne techniki druku płaskiego, jak również zespalają graficzne środki stylistyczne z innymi sposobami wyrazu artystycznego.  Podczas trwania roku akademickiego, działaniom w ramach pracowni towarzyszą wykłady, które przybliżają istotę sztuki i kultury w kontekście relacji społecznych i polityki. Studenci uczestniczący w zajęciach analizują proponowaną tematykę opierając się na wiedzy i doświadczeniu. W konsekwencji powstają niestandardowe autorskie wypowiedzi. Rok akademicki podsumowuje wystawa (w odniesieniu do całorocznego tematu pracowni ) organizowana w przestrzeni miejskiej poza Uczelnią. Doświadczenia studentów tworzących pracownię opierają się na eksperymentowaniu z rozmaitymi sposobami artykulacji artystycznej. II Pracownia Grafiki to laboratorium, gdzie poszukuje się nowych sposobów wypowiedzi dotyczących estetyki i treści graficznych oraz bada się obszary przekazu wizualnego w kontekście szerokiego spektrum dostępnych narzędzi komunikacji. Pracownia jest alternatywnym miejscem spotkań i dyskusji. Pozwala na realizację nieszablonowych, przewrotnych idei poruszających stany wewnętrzne jednostki i społeczne nastroje. Program pracowni eksponuje przede wszystkim wartość artystyczną grafiki. Pogłębia również świadomość twórczej aktywności i kształtuje światopogląd na temat nowych sensów obrazowania w sztuce.

Tematy realizowane w 2016 i 2017 roku

Plagiat, Wonderfool, Scenariusz

Tematy realizowane w 2018 roku

Amator 2018

Amator

Tematy realizowane w roku 2019

real PL

real EN

Real