Przejdź do treści

Pracownia Scenografii

kierownik: 
prof. dr hab. Katarzyna Podgórska-Glonti prof. UAP

asystent:
dr Marta Wyszyńska ad.

kontakt: pracownia.scenografii1@gmail.com

miejsce: budynek A, sala nr 07

godziny i dni otwarcia pracowni: według planu zajęć

PROGRAM PRACOWNI studia I stopnia

PROGRAM PRACOWNI studia II stopnia


Pracownia Scenografii powstała w 2005 roku. Od początku program pracowni zakłada interdyscyplinarność działań, pracę w pracowni ale także realizacje projektów w innych przestrzeniach we współpracy ze studentami innych uczelni, artystami.

Studenci realizują koncepcje w ramach współpracy z Teatrami i innymi instytucjami kultury.

Pracownia Scenografii jest obowiązkowa w ramach pracowni     kierunkowych dla studentów kierunku scenografii, II i III roku studiów licencjackich oraz I i II roku studiów magisterskich;

uzupełniająca dla studentów specjalności projektowanie ubioru na II i III roku studiów licencjackich i I roku studiów magisterskich. W ramach wolnego wyboru pracownia jest otwarta dla studentów wszystkich innych kierunków studiów.

Studenci sukcesywnie podejmują złożone, kilku etapowe zadania, często odwołują się do zdobytych wcześniej doświadczeń i wiedzy.

Zajęcia w Pracowni mają charakter indywidualnych rozmów, korekt, dyskusji. Zakładając zainteresowanie szeroko rozumianym teatrem także  teatrem eksperymentującym i indywidualną wypowiedzią artystyczną student rozwija własne koncepcje projektowo-artystyczne.

W  Pracowni Scenografii student kształci się w kierunku      projektowania scenografii dla różnych typów scen: konwencjonalnej, plenerowej, przestrzeni nie-teatralnej, postindustrialnej, działań z obszaru performance.

Podejmowane tematy dotyczą tworzenia przestrzeni sceny; często wystarczy kolor, gest , przedmiot, zmiana kontekstu by przestrzeń stała się „innym światem”. Przestrzenią, której nie przewidzieliśmy, która niesie ze sobą różne znaczenia, emocje, refleksje.

Do nabywania takich doświadczeń w czasie studiów zachęcamy studentów naszej pracowni.

Pracownia jest miejscem poszukiwań i eksperymentów podejmowanych przez studentów wobec światła, jako elementu współtworzącego a także jako samodzielnej jakości kreującej przestrzeń.

Studenci i dyplomanci biorą udział w konkursach i pokazach, byli nominowani do nagrody im. Marii Dokowicz, Festiwalu Nowej Scenografii w Centrum Scenografii Polskiej, Muzeum Śląskim w Katowicach, prezentowali pracę na PQ w Pradze, World Stage Design w Cardiff, Wielkiej Brytanii.

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 14.01.2019, 16:04
  • Ostatnia edycja: 02.10.2022, 23:45