Przejdź do treści

Informacje o „Zeszytach Artystycznych”

„Zeszyty Artystyczne” są pismem artystyczno-naukowym, wydawanym z niewielkimi przerwami, od 1983 roku. To wyjątkowe akademickie pismo w Polsce o tak długiej tradycji, które nieprzerwanie łączy analizę naukową i krytyczną z artystycznymi metodami tworzenia i pisania. Wersją pierwotną (referencyjną) jest wydanie papierowe. Od roku 2012 czasopismo znajduje się na ministerialnej Liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (5 punktów). Od roku akademickiego 2016/2017 „Zeszyty Artystyczne” wydawane są przez Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Interdyscyplinarność widoczna jest w różnorodności tematów poruszanych w poszczególnych numerach:

 • Rytuał a korespondencja sztuk,
 • Edukacja i sztuka w kontekście neoliberalnych wymogów rentowności,
 • Na pograniczu sztuki i psychologii,
 • Aksjologiczne granice sztuki,
 • Niemożliwe/Możliwe. Fikcja w kreacji artystycznej,
 • Design – między sztuką a nauką,
 • Alfabetyzm wizualny – w teorii i praktyce,
 • Sztuka nowych mediów i jej konteksty kulturowe,
 • Architektura dla sztuki,
 • Wojna kulturowa,

Każdy numer przygotowywany jest przez współpracującego z redakcją, lecz samodzielnego redaktora prowadzącego bądź też zespół redaktorów prowadzących. W celu realizowania założeń przyjętych przez pierwszą redakcję czasopisma, każdy numer „Zeszytów Artystycznych” dokumentuje życie artystyczne Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu poprzez publikowane kalendarium aktualnych wystaw i wydarzeń a także recenzje wystaw i nowych publikacji. Skrótowo przywołana historia pokazuje, że pismo od początku czynnie współuczestniczy w upowszechnianiu wiedzy dotyczącej szerokiego kontekstu nauk o sztuce.

STRONA ZESZYTÓW ARTYSTYCZNYCH

 • Autor: Michał Żerdzicki
 • Opublikowano: 12.01.2017, 19:39
 • Ostatnia edycja: 17.04.2018, 18:48