Przejdź do treści

Uniwersytet Artystyczny Trzeciego Wieku, działający przy Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, prowadzi działalność edukacyjną i kulturową w ramach kształcenia ustawicznego, skierowaną do osób starszych nastawionych na kontakt z kulturą oraz pragnących doskonalić swoje umiejętności artystyczne, rozwój intelektualny i aktywność społeczną.

 

Do naszych zadań należy:

– wspomaganie kształcenia dorosłych;

– zachowanie i zwiększenie intelektualnej sprawności słuchaczy oraz rozwój ich zainteresowań artystycznych;

– przeciwdziałanie samotności, aktywizacja społeczna osób starszych;

– prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach artystycznych oraz nauk o sztuce i kulturze.

 

Cele te realizujemy poprzez:

– wykłady specjalistów z różnych dziedzin nauk o sztuce i kulturze, mające na celu poszerzenie wiedzy i zainteresowań słuchaczy (sekcja teoretyczna);

– zajęcia praktyczne z zakresu sztuk wizualnych np. malarstwo, rysunek, ikonopisanie, fotografia, itp. (sekcja praktyczna);

– inne formy zajęć (np. wspólne wyjścia na wystawy do galerii i muzeów, aktywność poza Uniwersytetem).

 

Program i metody pracy UATW nastawione są na twórcze poznanie, aktywność, samodzielność oraz współpracę. Zajęcia w ramach UATW prowadzić będą wykładowcy oraz warsztatowcy z wieloletnim doświadczeniem.

  • Autor: Agata Tratwal
  • Opublikowano: 24.09.2019, 15:34
  • Ostatnia edycja: 24.09.2019, 15:34