Przejdź do treści

IKONY

11-25.07.2023

Galeria Duża Scena UAP

UCZESTNICY/UCZESTNICZKI WYSTAWY: Anna Łohynowicz, Armel Coudrain, Anna Groth, Agnieszka Kryba Kowalewska, Bożena Walkowiak, Barbara Wisłocka, Ewa Stolecka, Ewa Teresa Maciejewska Lebeau, Elżbieta Łuczak, Elżbieta Borucka, Hanna Sarnowska-Mazur, Iwona Grześkowiak, Iwona Zajączkowska, Jolanta Górka, Janina Coudrain, Lidia Nawrocka, Katarzyna Oleszyńska, Maria Dzik, Maria Kaiser, Małgorzata Wolińska, Mirosława Józefiak, Paweł Rybarczyk, Teresa Binek

8. edycja wystawy IKONY – to prezentacji, która jest podsumowaniem zajęć artystycznych, sekcji: Ikonopisanie, prowadzonych na Uniwersytecie Artystycznym Trzeciego Wieku w Poznaniu, w roku akademickim 2022/2023. Realizacje plastyczne – ikony, które można oglądać w przestrzeni wystawiennicze powstały na bazie już istniejących wizerunków, a proces realizacji oraz rozwój w ramach budowania prac plastycznych rozpoczyna się zawsze od najprostszego ujęcia. Kolejno by zgłębiać tajniki i rozbudowywać swój warsztat Uczestnicy i Uczestniczki zajęć sięgają po coraz bardziej bogatsze oraz wielopostaciowe sceny z elementami pejzażu lub też ikony zawierające dodatkowe elementy dekoracyjne, takie jak reliefy czy grawerowania. Podczas zajęć istotnym staje się także zaplecze teoretyczne, które stanowi ważną część poszerzania wiedzy w zakresie tematyki kursu, a także stanowił uzupełnienie rozwoju umiejętność manualnych. Wobec powyższego, wystawa staje się zwieńczeniem i przeglądem wyników wytężonej pracy Osób uczestniczących w zajęciach, prezentując tym samym różne poziomy zaawansowania.

I zamknąć się w kokonie ciszy,

A myśli niech tylko krążą,

Wokół ruchu Twojej dłoni,

Wyczarowując piękno.Teresa Maciejewska – Lebeau

Wystawa prezentuje ikony, które powstały w pracowni sekcji Ikonopisanie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w roku akademickim 2022/2023. Założeniem pracy tej sekcji jest wprowadzenie uczestników warsztatów w świat ikony z kręgu bizantyńsko – słowiańskiego. To swoiste zanurzenie dokonuje się poprzez zaznajomienie studentów z techniką dawnych mistrzów oraz średniowiecznym sposobem zobrazowania treści teologicznych, przeniesionych na ikony. Powoli odkrywany, swoisty kod kolorystyczno- tematyczny, pozwala docenić bogactwo zawarte w ikonach; zrozumieć reguły, które obowiązywały ikonopisarzy od wieków. Jest to punkt wyjścia do pracy nad tworzeniem ikony. Ten wieloetapowy proces wymaga od piszącego (ikonopisa) cierpliwości, dokładności i precyzji, gdyż techniczna biegłość decyduje o pięknie końcowego efektu. Kolejne etapy, od zagruntowania deski poprzez naniesienie rysunku, złocenie i wreszcie nakładanie kolorów, są także etapami na drodze duchowego rozwoju oraz wewnętrznej pracy nad sobą, nad opanowaniem niecierpliwości i nauką pokory na drodze zdobywania poszczególnych umiejętności technicznych. Ikony tworzące wystawę zostały napisane zgodnie z zasadami tradycyjnej techniki tempery jajecznej, która polega na przygotowaniu farb z pigmentów naturalnych (ziemnych, mineralnych oraz roślinnych) z dodatkiem emulsji z wody i żółtka kurzego jako spoiwa.

Zaprezentowane prace są w większości naśladowaniem ikon dawnych mistrzów, głównie z XV i XVI w., które grupują się tematycznie w następujący sposób:

– Cykl ikon Deesis, tzw. Oędowników, z centralnie umieszczoną postacią Chrystusa na tronie, wzorowane na ikonach łemkowskich ze wsi Waniwka. Oryginały pochodzą z XVw. i znajdują się w Muzeum Narodowym im.A.Szeptyckiego we Lwowie.

– Ikony Trójcy Świętej wzorowane na ikonie A.Rublowa. Oryginał pochodzący z XV w. o wym. 142×114cm, znajduje się w Soborze Ławry Troicko-Siergiejewskiej w mieście Siergijew Posad, Rosja.

– Ikona Matki Bożej Pietrowskiej z XVI w.. Oryginał umieszczony jest na Kremlu, w Moskwie. Niech czyste i jasne barwy, klarowność rysunku i kompozycji pozwolą na kontemplację pozaczasowy, nieprzemijającego, transcendentnego piękna, do którego ikona jest otwartym oknem. Zapisem osobistej refleksji nad procesem pisania ikony, są wersy umieszczone na górze, autorstwa jednej  z uczestniczek warsztatów.

Katarzyna Piasecka

Prace zrealizowane zostały pod kierunkiem Katarzyny Piaseckiej.

Kuratorka wystawy: Magdalena Kleszyńska

Zdjęcia: Jadwiga Subczyńska, Magdalena Kleszyńska

  • Autor: Michał Jaborski
  • Opublikowano: 11.09.2023, 17:13
  • Ostatnia edycja: 11.09.2023, 17:13