Przejdź do treści
  • Główna nagroda:
    Kuba Krysiak (Wydział Architektury i Wzornictwa) za pracę Droga do podmiotowości dzielnicy. Koncepcja nowego centrum Bałut przygotowaną pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Elżbiety Raszei, prof. UAP
  • Wyróżnienie:
    • Maryia Pruzhanets (Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej) za pracę „Białoruski protest. Dysonans wizualny – estetyka buntu politycznego i protest sztuki” przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Jakuba Żmidzińskiego, prof. UAP
  • Autor: Agata Tratwal
  • Opublikowano: 28.01.2022, 08:33
  • Ostatnia edycja: 08.02.2022, 13:28