KATEDRA INTERDYSCYPLINARNA WEAiK

PRACOWNIA SZTUKI W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ


KIEROWNIK PRACOWNI:

dr hab. Rafał Jakubowicz, prof. UAP

e-mail służbowy: rafal.jakubowicz@uap.edu.pl
e-mail prywatny: rafaljakubowicz@o2.pl
e-mail prywatny: rafal.jakubowicz@riseup.net
strona internetowa: www.jakubowicz.art.pl

Strona pracowni na Facebooku (na której zamieszczane są aktualne informacje oraz linki do polecanych artykułów):
https://www.facebook.com/uapweaswps

ASYSTENT

brak

SALA

Zajęcia odbywają się w budynku C (Plac Wielkopolski 9), w sali nr 108, w środy i czwartki o godz. 16.00

Program Pracowni w roku akademickim 2018/19

PROGRAM PRACOWNI


OGÓLNA FORMUŁA PRZEDMIOTU

IDEA:

-Pracownia Sztuki w Przestrzeni Społecznej proponuje działania łączące strategie artystyczne z aktywizmem

PRAKTYKA (TECHNIKA NAUCZANIA):

– wykłady
– prezentacje
– dyskusje
– konsultacje projektów (indywidualne i grupowe)
– kolektywna praca nad Wystawą Końcoworoczną

TEMATY REALIZOWANY W PRACOWNI ° :

– ARTWASHING
– EDUKACJA
– GENTRYFIKACJA
– KLASIZM
– PRACA

° w pracowni istnieje możliwość realizacji projektów, które wykraczają poza ww tematykę

DZIAŁALNOŚĆ (WYBRANE PROJEKTY/OSIĄGNIĘCIA):

 • Pracownia Sztuki w Przestrzeni Społecznej została utworzona w 2012 roku
 • pracownia zorganizowała wykłady takich gości jak: Eli Petel (2013, Bezalel Academy of Arts and Design, Jerozolima), prof. Osvaldo Romberg & prof. Haim Maor (2013, Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva), Stanisław Ruksza (2013, 2015, Galeria Kronika w Bytomiu), prof. Grzegorz Klaman (2013, IS Wyspa, Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk), dr Tomasz Załuski (2014, Akademia Sztuk Pięknych, Uniwersytet Łódzki), dr Daniel Grun (2014, Tranzit.sk, Vysoka Skola Vytvarnych Umeni, Bratysława), prof. Joseph Cohen (University College w Dublinie oraz Staatliche Hochschule fur Gestaltung, Karlsruhe) & prof. Raphael Zagury-Orly (2015, Bezalel Academy of Arts and Design, Jerozolima, Staatliche Hochschule fur Gestaltung, Karlsruhe), Tomasz Fudala (2016, kurator Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie), Varda Gennosar (2016, niezależna kuratorka z Tel Awiwu)
 • pracownia zorganizowała także w Galerii Aula UAP panel dyskusyjny o pracy w sztuce, pt. Artysta jako pracownik (2013, z udziałem Katarzyny Górnej, dr Mikołaja Iwańskiego, dr Piotra Juskowiaka, dr Soni Rammer, dr Ewy Toniak, Krystiana Szadkowskiego, Jarosława Urbańskiego, prowadzenie: Dorota Grobelna i dr hab. Rafał Jakubowicz)
 • pracownia zorganizowała w AKK Zemsta dyskusję o książce pt. Skuteczność sztuki (2014, z udziałem dr Mikołaja Iwańskiego, dr Piotra Juskowiaka, dr Marty Kosińskiej, Karoliny Sikorskiej, Marcina Polaka, dr Tomasza Załuskiego)
 • w latach 2015/2016 pracownia zrealizowała w UAP (wspólnie z dr hab. Izabelą Kowalczyk), cykl wykładów pt. Edukacja w kontekście neoliberalnej polityki rentowności, z udziałem dr Mikołaja Iwańskiego (Akademia Sztuki, Szczecin), dr Krystiana Szadkowskiego (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań), dr Joanny Bednarek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań), Jarosława Urbańskiego (niezależnego socjologa, związkowca, aktywisty) oraz Eweliny Jarosz (UAP)
 • powstała w pracowni praca wideo Julii Popławskiej pt. Bo jak się mocno czegoś chce (2013) prezentowana była podczas wykładu Krzysztofa Króla pt. Proletariackie gospodarstwo domowe w AKK Zemsta w Poznaniu (2013), w Redakcji Krytyki Politycznej w Warszawie, w ramach prowadzonego przez dr Mikołaja Iwańskiego cyklu spotkań pt. Kaszel artysty (2013), w ramach spotkania pt. Czym jest prekariat? (cykl pt. Praca i sztuka) w Galerii Arsenał w Poznaniu (2013), na wystawie pt. Oblicze dnia. Koszty społeczne po 1989 roku w ramach Festiwalu Art Boom w Kinie Światowid w Nowej Hucie (2014, kurator: Stanisław Ruksza)
 • pracownia uczestniczyła w Międzyuczelnianych Warsztatach Intermedialnych MEDIA >< NACJE (2013, temat: S.A./Spółka Akcyjna), wspólnie z Pracownią Transdyscyplinarną prof. Grzegorza Klamana, które odbyły się w Instytucie Sztuki Wyspa w Gdańsku
 • podsumowaniem ww warsztatu była zorganizowana przez Pracownię Sztuki w Przestrzeni Społecznej UAP oraz Pracownię Transdyscyplinarną ASP wystawa pt. S.A./Spółka Akcyjna w Instytucie Sztuki Wyspa w Gdańsku
 • powstała w pracowni praca wideo Dawida Marszewskiego pt. Rozgrzewka (2015) prezentowana była na wystawie pt. Vot ken you mach? O żydowskiej tożsamości w dzisiejszej Europie w Muzeum Współczesnym Wrocław (2015, kuratorzy: Rafał Jakubowicz, Valentina Marcenaro, Christiane Mennicke-Schwarz, Dorota Monkiewicz)
 • powstałe w pracowni realizacje wideo były prezentowane na autorskim pokazie w ramach konferencji naukowej pt. Róża Luksemburg i socjalistyczna strategia dla Europy w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie (2015)
 • pracownia uczestniczyła w międzynarodowym plenerze w Skokach (07 – 11.04.2015) z VI Pracownią Rzeźby prof. Marcina Berdyszaka, Pracownią Sztuki Performance prof. Janusza Bałdygi, Pracownią Rzeźby w Architekturze i Przestrzeni Publicznej doc. Patrika Kovacovsky’ego oraz Pracownią „Aj plocha socha” S.O.S (sochy objektivne subjektivne) doc. Jana Hoffstadtera z VSVU w Bratysławie
 • powstałe w pracowni realizacje wideo były prezentowane na autorskim pokazie pt. Musisz mi opowiedzieć o ważce (z udziałem Julii Popławskiej, Jarosława Urbańskiego oraz Joanny Sokołowskiej) w Muzeum Sztuki w Łodzi (2016, kuratorka: Joanna Sokołowska)
 • powstałe w pracowni realizacje wideo były prezentowane na wystawie pt. Młodzi widzą w Teatrze Nowym w Warszawie (2016, kuratorka: dr Ewa Toniak)
 • pracownia uczestniczyła w międzynarodowym plenerze w Skokach (01- 06.02.2016) z VI Pracownią Rzeźby prof. Marcina Berdyszaka, Pracownią Sztuki Performance prof. Janusza Bałdygi, Pracownią Rzeźby w Architekturze i Przestrzeni Publicznej prof. Patrika Kovacovsky’ego oraz Pracownią „Aj plocha socha” S.O.S (sochy objektivne subjektivne) doc. Jana Hoffstadtera z VSVU w Bratysławie, a także pracownią prof. Mladena Mijanovica z Akademii Sztuki w Banja Luce, pracownią prof. Liora Watermana z Akademii Sztuk Pięknych i Rzemiosł Artystycznych Bezalel w Jerozolimie (pracownia koordynowała przyjazd i pobyt grupy z Izraela). Gośćmi pleneru byli m.in Maurice Blok i Katarzyna Szulc
 • powstałe w pracowni prace były prezentowane na wystawie pt. Bezdomna Ziemia w ramach Dni Lokatorskich w Centrum Społecznym Kowalska 7 w Lublinie (2016, kuratorka: Sylwia Janasz)
 • pracownia zorganizowała, wspólnie z Wydziałem Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie, wystawę pt. Godzina Trzech Wiedźm w Galerii Piekary w Poznaniu (2016, kuratorzy: Mikołaj Iwański, Rafał Jakubowicz, Andrzej Wasilewski)
 • ww wystawie towarzyszył wydany przez Galerię Piekary katalog, redagowany wspólnie z dr Mikołajem Iwańskim i dr hab. Andrzejem Wasilewskim, zawierający nasze teksty (ISBN: 978-83-943016-4-4)
 • w roku akademickim 2016/2017 pracownia, wspólnie z mgr Katarzyną Czarnotą z Instytutu Socjologii UAM, realizowała interdycyplinarny warsztat-konserwatorium pt. Rola artysty w procesie gentryfikacji
 • wykłady w pracowni w roku akademickim 2016/2017 wygłosili: Jarosław Urbański, Dorota Grobelna, Piotr Bujak, Łukasz Surowiec, prof. Marek Krajewski, Stanisław Ruksza, dr Mikołaj Iwański oraz Aneta Szyłak, Tomasz Fudala, dr Rafał Czekaj oraz Szymon Pietrasiewicz
 • podsumowaniem warsztatu była wystawa pt. Trzeba powiedzieć! Z archiwum społecznego gentryfikacji w Galerii Tak w Poznaniu
 • pracownia zorganizowała w UAP warsztat kuratorski z Anetą Szyłak, pt. Kuratorstwo kontekstu
 • pracownia została zaproszona do udziału w Videonews 2017 w Galerii Labirynt w Lublinie (wspólnie z Pracownią Działań Przestrzennych prof. Mirosława Bałki z ASP w Warszawie oraz Pracownią Filmu Krytycznego dr Karoliny Breguły z AS w Szczecinie)
 • podsumowaniem Videonews 2017 jest artykuł autorstwa Jakuba Majmurka w „Magazynie SZUM”: https://magazynszum.pl/wideo-rozszerzone/
 • w roku akademickim 2017/2018 pracownia, wspólnie z mgr Katarzyną Czarnotą oraz mgr Zofią Małkowicz z Instytutu Socjologii UAM, we współpracy z Pracownią Pytań Granicznych UAM, realizowała interdyscyplinarny warsztat-konserwatorium pt. Rola artysty w procesie gentryfikacji
 • wykłady w pracowni w roku akademickim 2017/2018 wygłosili: Jarosław Urbański, dr Piotr Juskowiak, dr Łukasz Drozda, Anna Burza oraz Antek Wiesztort, dr Jacek Drozda
 • podsumowaniem ww warsztatu była wystawa pt. Trzeba powiedzieć! Z archiwum społecznego gentryfikacji II w Galerii Tak w Poznaniu

Działalność Pracowni Sztuki w Przestrzeni Społecznej w roku akademickim 2017-2018

TYP PRZEDMIOTU

– Pracownia Sztuka w Przestrzeni Społecznej jest pracownią wolnego wyboru dla studentów wszystkich lat studiów licencjackich oraz magisterskich wszystkich wydziałów
– w pracowni można realizować prace dyplomowe

POZIOM PRZEDMIOTU

-od podstawowego po zaawansowany

ROK STUDIÓW

– pracownia realizuje zajęcia dla studentów wszystkich lat studiów licencjackich oraz magisterskich wszystkich wydziałów

LICZBA PUNKTÓW ECTS

– informacja na planie studiów

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza/Umiejętności

– wykształcenie u studentów umiejętności dyskusji oraz współpracy w grupie, ukierunkowanej na wspólny cel
– wykształcenie u studentów umiejętności rozpoznania kontekstu, w którym pracują i realizują projekt
– wykształcenie u studentów umiejętności korzystania z fachowej literatury przedmiotu
– wykształcenie u studentów umiejętności podejmowania decyzji, wyboru środków wyrazu najbardziej adekwatnych do przekazu, który chcą zawrzeć w realizowanym projekcie

Kompetencje społeczne

– wykształcenie u studentów umiejętności rozpoznania napięć społecznych oraz przeprowadzenia ich krytycznej analizy
– wykształcenie u studentów poczucia odpowiedzialności związanej z realizacją proponowanych projektów
– wykształcenie u studentów umiejętności podjęcia skutecznych strategii obrony
zrealizowanych projektów

WYMAGANIA WSTĘPNE

– brak wymagań wstępnych
– jednak mile widziane zainteresowanie szeroko pojętą problematyką społeczną

TREŚCI MERYTORYCZNE PRZEDMIOTU

W roku akademickim 2018/2019 nadal będziemy zajmować się rolą artysty w prosach gentryfikacji. Jednak nie będzie to już kontynuacja interdyscyplinarnego warsztatu/konserwatorium (realizowanego w latach 2016-2018, we współpracy z Instytutem Socjologii oraz Pracownią Pytań Granicznych UAM), ale tylko jeden z czterech zaproponowanych tematów. Zajmiemy się również związanymi z gentryfikacją problemami artwashingu oraz klasizmu. Ponadto zajmiemy się szeroko pojętym tematem pracy, wracając do tych problemów, z którymi zmagaliśmy się od początku działania pracowni. Wreszcie zajmiemy się problemem edukacji – nie tylko dlatego, że nasza uczelnia w tym roku obchodzi jubileusz 100-lecia istnienia. Przede wszystkim dlatego, że czekają nas daleko idące zmiany, będące konsekwencją reformy edukacji, czyli tzw. Ustawy 2.0. Skutki strukturalnej reorganizacji wyższych uczelni, którą umożliwia ww ustawa, mogą okazać się destrukcyjne. Harry Cleaver, który zwrócił uwagę, że nie tylko wykładowcy są pracownikami uczelni, ale również studenci, pisał w artykule pt. Praca w szkole i walka przeciwko pracy w szkole: „Różne formy alienacji związanej z pracą studentów wytwarzają izolację, brak kontroli nad własnym życiem i wyobcowanie z grona kolegów, co powoduje często odczuwany, czasami ciągły stres, który nie tylko destruktywnie wpływa na intelekt, ale również jest szkodliwy z psychologicznego i fizycznego punktu widzenia” [„Przegląd Anarchistyczny” #13 jesień/zima 2012]. Czy jako studentki i studenci, pracownice i pracownicy, stracimy wkrótce – wskutek wprowadzania reform – resztki kontroli nad uniwersytetami, naszymi zakładami pracy?

– prekariat, praca niematerialna, reprodukcyjna, biopolityczna;
– marksizm autonomistyczny (operaizm i postoperaizm);
– ruch związkowy;
– wyzysk i praktyki oporu w specjalnych strefach ekonomicznych;
– społeczne koszty transformacji (terapii szokowej) w Polsce i Europie Wschodniej;
– bezrobocie i rasizm klasowy;
– antyspołeczna polityka mieszkaniowa (tzw. „restytucja mienia” i „czyszczenie kamienic”);
– getta biedy i penalne zarządzanie biedą;
– nowa walka klas;
– artwashing;
– gentryfikacja (z uwzględnieniem roli, jaka odgrywają w niej artyści);
– gentryfikacja pamięci;
– artysta jako pracownik;
– fabryki edukacyjne wobec neoliberalnej polityki rentowności;

SPIS ZALECANYCH LEKTUR

Proponowane (niżej) lektury nie są obowiązkowe. Stanowią one jedynie swoistą „mapę”, pomocną w „poruszaniu się” w obszarze podejmowanych na zajęciach zagadnień.

Althusser Louis, W imię Marksa, Warszawa 2009

Architektura przymusu. Interdyscyplinarne studia nad dyscyplinującymi funkcjami architektury, pod redakcją Tomasza Ferenca i Marka Domańskiego, Łódź 2013

Art Workers. Material Conditions and Labour Struggles in Contemporary Art Practice, Berlin/Helsinki/Stockholm/Tallin, 2015

Autonomia robotnicza, red. Krzysztof Król, Poznań 2007

Awangardowe hipotezy. Teksty i obrazy zebrane, red. Aneta Szyłak, Gdańsk 2017

Balibar Etienne, Filozofia Marksa, Warszawa 2007

Bauman Zygmunt, Socjalizm. Utopia w działaniu, Warszawa 2010

Bell Petrer, Cleaver Harry, Teoria kryzysu jako teoria walki klas, Poznań 2017

Berlin Isaiah, Karol Marks. Jego życie i środowisko, Warszawa 1999

Butler Judith, Psychiczne życie władzy. Teorie ujarzmienia, Warszawa 2018

Butler Judith, Ramy wojny. Kiedy życie godne jest opłakiwania?, Warszawa 2011

Ciszewski Piotr, Nowak Robert, Wszystkich nas nie spalicie, Warszawa 2016

Drabiński Maciej, Anarchosyndykalizm w Europie. Teoria i praktyka, Poznań 2014

Drozda Jacek, Opór kulturowy. Między teorią a praktykami społecznymi, Gdańsk 2015

Drozda Łukasz, Dwa tysiące. Instrukcja obsługi polskiej urbanizacji w XXI wieku, Warszawa 2018

Drozda Łukasz, Lewactwo. Historia dyskursu o polskiej lewicy radykalnej, Warszawa 2015

Drozda Łukasz, Uszlachetniając przestrzeń. Jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy, Warszawa 2017

Cleaver Harry, Polityczne czytanie Kapitału, Warszawa 2011

Czarna księga polskich artystów, pod redakcją Katarzyny Górnej, Karola Sienkiewicza, Mikołaja Iwańskiego, Kuby Szredera, Stanisława Rukszy, Joanny Figiel, Warszawa 2015

Czytanki dla robotników sztuki, red. Katarzyna Chmielewska, Kuba Szreder, Tomasz Żukowski, Warszawa 2009

Dunn Elizabeth, Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy, Warszawa 2008

Eagleton Terry, Marks i wolność, Warszawa 1998

Edukacja. Przewodnik Krytyki Politycznej, red. Zespół KP, Warszawa 2013

Ekonomia kultury. Przewodnik Krytyki Politycznej, red. Zespół KP, Warszawa 2010

Groyecka Dorota, Gentryfikacja Berlina. Od życia na podsłuchu do kultury caffé latte, Gdańsk 2014

Ha-Joon Chang, 23 rzeczy, których nie mówią o kapitalizmie, Warszawa 2013

Hardt Michael, Negri Antonio, Imperium, Warszawa 2005

Hardy Jane, Nowy polski kapitalizm, Warszawa 2010

Harvey David, Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, Warszawa 2012

Harvey David, Przewodnik po Kapitale Karola Marksa, część 1, Poznań 2017

Harvey David, Przewodnik po Kapitale Karola Marksa, część 2, Poznań 2018

Hobsbawm Eric, Jak zmieniać świat. Marks i marksizm 1840-2011, Warszawa 2013

Jahoda Marie, Lazarsfeld Paul F., Zeisel Hans, Bezrobotni Marienthalu, Warszawa 2007

Juskowiak Piotr, Przestrzenie wspólnoty. Filozofia wspólnotowości w perspektywie badań nad miastem postindustrialnym, Poznań 2015

Kino-sztuka. Zwrot kinematograficzny w polskiej sztuce współczesnej, red. Jakub Majmurek, Łukasz Ronduda, Warszawa 2015

Klein Naomi, Doktryna szoku. Jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy społeczne, Warszawa 2014

Klein Naomi, No Logo, Izabelin 2000

Kochan Jerzy, Socjalizm, Warszawa 2013

Kochan Jerzy, Studia z teorii klas społecznych, Warszawa 2011

Kowalik Tadeusz, Polska transformacja, Warszawa 2009

Kunst Bojana, Artysta w pracy. O pokrewieństwach sztuki i kapitalizmu, Warszawa-Lublin 2016

Levine Caroline, Od prowokacji do demokracji. Czyli o tym, dlaczego potrzebna nam sztuka, Warszawa 2013

Leder Andrzej, Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, Warszawa 2014

Leszczyński Adam, Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943-1980, Warszawa 2013

Majewska Ewa, Sztuka jako pozór? Cenzura i inne paradoksy upolitycznienia kultury, Kraków 2013

Marks Karol, Kapitał, Tom I, Warszawa 2010

Marks Karol, Kapitał, Tom I (cz. 2), Warszawa 2010

Marks Karol, Kapitał 1.1. Rezultaty bezpośredniego procesu produkcji, Warszawa 2013

Marks Karol, Engels Fryderyk, Manifest komunistyczny, Warszawa 2011

Marks. Nowe perspektywy, red. Libera Universita Metropolitana, Warszawa 2014

Mattick Paul, Biznes się kręci, Kryzys gospodarczy i upadek kapitalizmu, Poznań 2014

Miejskie transformacje, red. Natalia Krzyżanowska, Natalia Nowak, Toruń 2015

Mouffe Chantal, Polityczność, Warszawa 2008

Negri Antonio, Goodbye Mr Socialism, Warszawa 2008

Ngai Pun, Pracownice chińskich fabryk, Poznań 2010

Niewidzialne miasto, red. Marek Krajewski, Warszawa 2012

Niewolnicy Apple’a. Wyzysk i opór w chińskich fabrykach Foxconna, red, Pun Ngai, Lu Huilin, Guo Yuhua, Shen Yuan, Ralf Ruckus, Poznań 2012

Ost David, Klęska solidarności. Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, Warszawa 2007

Pisma rewolucyjne w polityce postpolitycznej, pod redakcją Wernera Bonefelda, Poznań 2012

Piotrowski Piotr, Globalne ujęcie sztuki Europy Wschodniej, Poznań 2018

Polskie kino dokumentalne 1989-2009. Historia polityczna, red. Agnieszka Wiśniewska, Warszawa 2011

Praca i wypoczynek, red, Krzysztof Gutfrański, Gdańsk 2012

Rabizo Ilona, W kieracie ubojni. Zwierzęta i ludzie w przemyśle mięsnym, Poznań 2018

Rajkowska. Przewodnik Krytyki Politycznej, red. Zespół „Krytyki Politycznej”, Warszawa 2010

Rakowski Tomasz, Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego, Gdańsk 2009

Robotnicy opuszczają miejsca pracy, kat. wyst., Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2010

Robotnik. Performance pamięci, red. Agata Adamiecka-Sitek, Dorota Sajewska, Dorota Sosnowska, Warszawa 2017

Samorządność pracownicza, Poznań-Kraków 2004

Siemieniako Beata, Reprywatyzując Polskę. Historia wielkiego przekrętu, Warszawa 2017

Sienkiewicz Karol, Zatańczą ci, co drżeli. Polska sztuka krytyczna, Warszawa 2014

Siermiński Michał, Dekada przełomu. Polska lewica opozycyjna 1968-1980, Warszawa 2016

Silver Beverly J., Globalny proletariat. Ruchy pracownicze i globalizacja po 1870 r., Warszawa 2009

Sinewali Veronika, Gentryfikacja. Lokatorzy w ogniu wojny socjalnej, Poznań 2010

Skuteczność sztuki, red. Tomasz Załuski, Łódź 2014

Socrealizmy i modernizacje, pod redakcją Aleksandry Sumorok i Tomasza Załuskiego, Łódź 2017

Sowa Jan, Inna Rzeczpospolita jest możliwa! Widma przeszłości, wizje przyszłości, Warszawa 2015

Spór o odbudowę Warszawy. Od gruzów do reprywatyzacji, red. Tomasz Fudala, Warszawa 2016

Springer Filip,13 pięter,Wołowiec 2016

Standing Guy. Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Warszawa 2014

Szpala Iwona, Zubik Małgorzata, Święte prawo. Historia ludzi i kamienic z reprywatyzacją w tle, Warszawa 2017

Szreder Kuba, ABC projektariatu. O nędzy projektowego życia, Warszawa 2016

Szadkowski Krystian, Uniwersytet jako dobro wspólne. Podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym, Warszawa 2015

Szwabowski Oskar, Uniwerystet-Fabryka-Maszyna. Uniwersytet w perspektywie radykalnej, Warszawa 2014

Tittenbrun Jacek, Z deszczu pod rynnę. Meandry polskiej prywatyzacji, Poznań 2007

Toporowski Jan, Dlaczego gospodarka światowa potrzebuje krachu finansowego i inne krytyczne eseje o finansach i ekonomii finansowej, Warszawa 2012

Turowski Andrzej, Sztuka, która wznieca niepokój. Manifest artystyczno-polityczny sztuki szczególnej, Warszawa 2012

Urbański Jarosław, Globalizacja a konflikty lokalne, Poznań 2002

Urbański Jarosław, Odzyskać miasto. Samowolne osadnictwo, skłoting, anarchitektura, Poznań 2005

Urbański Jarosław, Prekariat i nowa walka klas. Przeobrażenia współczesnej klasy pracowniczej i jej form walki, Warszawa 2014

Urbański Jarosław, Społeczeństwo bez mięsa. Socjologiczne i ekonomiczne uwarunkowania wegetarianizmu, Poznań 2016

Wacquant Loïc, Więzienia nędzy, Warszawa 2009

Wallerstein Immanuel, Utopistyka. Alternatywy historyczne dla XXI wieku, Poznań 2008

Wheen Francis, Marks. Kapitał. Biografia, Warszawa 2007

Wieczna radość. Ekonomia polityczna społecznej kreatywności, red. Michał Kozłowski, Agnieszka Kurnat, Jan Sowa (redaktor prowadzący), Krystian Szadkowski, Kuba Szreder, Warszawa 2011

Workers of the Artworld Unite, kat. wyst., CSW Kronika, Bytom

Żmijewski Artur, Drżące ciała: rozmowy z artystami, Warszawa 2006

Żmijewski. Przewodnik Krytyki Politycznej, red. Marta Konarzewska, Warszawa 2011

Polecane czasopisma:

„Krytyka Polityczna”

„Nowa Krytyka”

„Praktyka Teoretyczna”

„Przegląd Anarchistyczny”

METODY OCENY

– warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywny udział w zajęciach oraz przedstawienie, regularne konsultowanie i zrealizowanie przynajmniej jednego projektu artystycznego w semestrze (samodzielnie, względnie w niewielkim – dwu-trzyosobowym – zespole)

JĘZYK WYKŁADOWY

-język polski

Program Pracowni Sztuki w Przestrzeni Społecznej