Przejdź do treści

KATEDRA INTERDYSCYPLINARNA WEAiK

PRACOWNIA SZTUKI W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ


Nazwa Pracowni:

PRACOWNIA SZTUKI W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ

* Pracownia Sztuki w Przestrzeni Społecznej może być wybierana jako pracownia artystyczna wolnego wyboru przez studentów i studentki kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych (np. I i II roku studiów II stopnia). W Pracowni mogą być realizowane dyplomy licencjackie     i magisterskie na ww. kierunku. Pracownia jest również otwarta dla studentów i studentek z innych Wydziałów UAP jako artystyczna pracownia wolnego wyboru. Obowiązkowy przedmiot realizowany przez Pracownię dla studentów i studentek Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, kierunku: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych na II roku studiów I stopnia to – Sztuka w Przestrzeni Społecznej  – wprowadzenie (patrz: karta przedmiotu).

Kierownik Pracowni:

RAFAŁ JAKUBOWICZ, DR HAB./PROF. UAP, rafal.jakubowicz@uap.edu.pl

Wydział:

EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ I KURATORSTWA

Sala:

sala 103, bud. „C” UAP (konsultacje, realizacja projektów)

zajęcia online (Google Meet)

zajęcia w salach wykładowych w budynku E (patrz: aktualny plan zajęć)

Ogólna formuła zajęć:

WYKŁADY, PREZENTACJE, DYSKUSJE, KONSULTACJE PROJEKTÓW (INDYWIDUALNE I GRUPOWE), KOLEKTYWNA PRACA NAD WYSTAWĄ KOŃCOWOROCZNĄ.

Ogólne treści merytoryczne: Pracownia Sztuki w Przestrzeni Społecznej proponuje działania łączące strategie artystyczne z aktywizmem.

Ciągle tląca się pandemia Covid-19. Wojna w Ukrainie, kryzys uchodźczy  i powrót lęku przed katastrofą nuklearną. Inflacja, rosnące czynsze i – co za tym idzie – coraz droższe studiowanie. Kryzys energetyczny. Kryzys instytucjonalny (kolejne przejmowane przez czynowników PiS instytucje kultury). Kryzys wiary w sens uprawiania sztuki i sens wyboru studiów artystycznych. Kryzys twórczy. Kryzys wiary w zaangażowanie i sens aktywizmu. Utrata wiary w przyszłość. I wreszcie – kryzys emocjonalny. Zmęczenie. Wypalenie i cierpienie. Depresja, czy jak niegdyś mówiono: melancholia. Kryzys to dobry powód, żeby zająć się tym problemem. Kryzysy sprzyjają forsowaniu zmian w sposób, który Naomi Klein określiłaby mianem doktryny szoku. Jednak każdy kryzys ekonomiczny stanowi również wypatrywaną niegdyś z taką nadzieją przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa szansę na zmianę w drodze rewolucji. Szansę na zniszczenie kapitalizmu. W roku akademickim 2022/2023 przyjrzymy się nam samym funkcjonującym w zmęczonym kryzysami społeczeństwie, realizując temat: KRYZYS I MELANCHOLIA.

Realizowane tematy/zadania:

W Pracowni Sztuki w Przestrzeni Społecznej będziemy kontynuować pracę nad takimi tematami jak „artwashing”, „gentryfikacja”, „klasizm”, „praca”, „uniwersytet” czy „studium głowy Karola Marksa”.

Studentki i studenci mają obowiązek zrealizowania czterech prac w danym roku akademickim (dwóch w semestrze), które wcześniej będą omówioea na konsultacjach indywidualnych i zbiorowych i zatwierdzone do realizacji.

Wymagania wstępne (odpowiadające zapisom z kart przedmiotów realizowanych w pracowni i inne jeśli są):

brak

Spis zalecanych lektur (odpowiadające zapisom z kart przedmiotów realizowanych w pracowni i inne jeśli są):

Bell Peter, Cleaver Harry, Teoria kryzysu jako teoria walki klas, Poznań 2017

Cleaver Harry, Polityczne czytanie Kapitału, Poznań 2011

Byung-Chul Han, Społeczeństwo zmęczenia i inne eseje, Warszawa 2022

Deleuze Gilles, Guattari Félix, Anty-Edyp. Kapitalizm i schizofrenia, Warszawa 2017

Deleuze Gilles, Guattari Félix, Tysiąc Plateau, Warszawa 2015

Derrida Jacques, Widma Marksa, Warszawa 2016

Drozda Jacek, Echa innych rewolucji. Od Muhammada Alego do Japońskiej Armii Czerwonej, Warszawa 2020

Eagleton Terry, Dlaczego Marks miał rację, Warszawa 2014

Engels Fryderyk, Marks Karol, Manifest komunistyczny, Warszawa 2018

Fromm Erich, Zerwać okowy iluzji. Moje spotkanie z myślą Freuda i Marksa, Kraków 2018

Hardt Michael, Negri Antonio, Imperium, Warszawa 2005

Harman Chris, Kapitalizm Zombie. Globalny kryzys i aktualność myśli Marksa, Warszawa 2011

Harvey David, Przestrzenie globalnego kapitalizmu, Warszawa 2016

Harvey David, Przewodnik po Kapitale Karola Marksa, tom I, Poznań 2010

Harvey David, Przewodnik po Kapitale Karola Marksa, tom II, Poznań 2018

Hobsbawm Eric, Jak zmieniać świat. Marks i marksizm 1940-2011, Warszawa 2013

Freud Sigmund, Psychopatologia życia codziennego. Marzenia senne, Warszawa 2000

Freud Sigmund, Psycologia nieświadomości, Warszawa 2010

Harman Chris, Kapitalizm Zombie. Globalny kryzys i aktualność myśli Marksa, Warszawa 2011

Horney Karen, Neurotyczna osobowość naszych czasów, Poznań 1997

Kępiński Antoni, Melancholia, Kraków 2014

Klein Naomi, Doktryna szoku. Jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy społeczne, Warszawa 2007

Kochan Jerzy, Socjalizm, Warszawa 2013

Kochan Jerzy, Studia z teorii klas społecznych, Warszawa 2011

Kochan Jerzy, Filozofia. Marksizm. Socjalizm. Studia. Szkice. Polemiki, Warszawa 2021

Kowalik Tadeusz, Róża Luksemburg. Teoria akumulacji i imperializmu, Warszawa 2012

Libera Universita Metropolitana, Marks. Nowe perspektywy, Warszawa 2014

Lucacs Gyorgy, Historia i świadomość klasowa, Warszawa 2013

Luksemburg Róża, Akumulacja kapitału, Warszawa 2011

Luksemburg Róża, O rewolucji, Warszawa 2018

Łagosz Marek, Marks. Praca i czas, Warszawa 2012

Marksizm. Nadzieje i rozczarowania, red. Jacek Hołówka, Bogdan Dziobkowski, Warszawa 2017

Marks Karol, Engels Fryderyk, Lenin Włodzimierz, O religii, Warszawa 1984

Marks Karol, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, Tom 1 Proces wytwarzania kapitału, cześć 1 i 2, Warszawa 2010

Marks Karol, 18 Brumaire’a Ludwika Bonaparte, Warszawa 2011

Marks Karol, Kapitał 1.1. Rezultaty bezpośredniego procesu produkcji, Warszawa 2013

Marx Jan, Karola Marksa teoria i praktyka rewolucji, Warszawa 2021

Mattick Paul, Biznes się kręci. Kryzys gospodarczy i upadek kapitalizmu, Poznań 2014

Pawłowska-Krać Aneta, Głośnik w głowie. O leczeniu psychiatrycznym w Polsce, Wołowiec 2022

Piketty Thomas, Kapitał w XXI wieku, Warszawa 2015

Pisma rewolucyjne w epoce postpolitycznej, red. Werner Bonefeld, Poznań 2012

Rainko Stanisław, Marks. Dwie ideologie, Warszawa 2015

Rasiński Lotar, Śladami Marksa i Wittgensteina, Warszawa 2012

Ratajczak Mikołaj, Forma życia i dobro wspólne. Geneza i aktualność współczesnej włoskiej filozofii politycznej, Warszawa 2020

Styron William, Ciemność widoma. Esej o depresji, Warszawa 2012

Świrek Krzysztof, Teorie ideologii na przecięciu marksizmu i psychoanalizy, Warszawa 2018

Tittenbrun Jacek, Kolonizacja nauki i świata przez kapitał, Poznań 2014

Toporowski Jan, Dlaczego gospodarka światowa potrzebuje krachu finansowego, Warszawa 2012

Toporowski Jan, Dlaczego gospodarka światowa potrzebuje krachu finansowego, Warszawa 2012

Toporowski Jan, Kredyt i kryzys. Od Marksa do Minsky’ego, Warszawa 2017

Traverso Enzo, Lewicowa melancholia, Warszawa 2020

Urbański Jarosław, Prekariat i nowa walka klas, Warszawa 2014

Winczewski Damian, Filozofia społeczna Róży Luksemburg, Toruń 2021

Zizek Slavoy, Żądanie niemożliwego, Warszawa 2013

Zizek Slavoy, Kłopoty w raju. Od końca historii do końca kapitalizmu, Warszawa 2021

Zuboff Shoshana, Wiek kapitalizmu i inwigilacji. Walka o przyszłość ludzkości na nowej granicy władzy, Poznań 2020

Tacchi Mary, Scott Jan, Depresja, Łódź 2020

  1. Język wykładowy (język, w jakim prowadzony może być przedmiot):

POLSKI

  • Autor: Michał Żerdzicki
  • Opublikowano: 12.12.2016, 16:03
  • Ostatnia edycja: 19.10.2022, 13:09