II Interdyscyplinarna Pracownia Rysunku

dr hab. Anna Tyczyńska prof. UAP

Sala 310, budynek A
wtorki, środy: godz. 15.00 – 19.30

anna.tyczynska@uap.edu.pl

FB: II Interdyscyplinarna Pracownia Rysunku


II Interdyscyplinarna Pracownia Rysunku powstała 8 lat temu.

Mimo iż jest pracownią rysunkową, otwarta jest też na działania wychodzące poza jego obręb i posługiwanie się innymi mediami. Program pracowni prowadzony jest dwutorowo – realizowany jest program podstawowy, odnoszący się do układów aranżowanych w pracowni oraz program zaawansowany – samodzielna praca nad projektami konsultowanymi podczas zajęć. Program podstawowy skierowany jest przede wszystkim do studentów I roku licencjatu skupiając ich uwagę zarówno na obserwacji rzeczywistości, jak i umiejętności samodzielnego postawienia sobie problemu, dobrania odpowiednich środków wyrazu oraz widzenia rysunku jako spójnej całości – wypowiedzi artystycznej. Program zaawansowany bazuje na kształtowaniu indywidualnego języka wypowiedzi, samodzielnej pracy, a zadania stawiane studentom mają skłonić ich do głębszej refleksji nad proponowanym tematem, nauczyć wnikliwości i samoświadomości.

Ważnym elementem  jest współpraca, praca w grupie, czyli studiowanie poprzez uczenie się od siebie nawzajem – są więc to zarówno wspólne konsultacje i przeglądy, ale również praca w grupach – w tym przede wszystkim na tzw. „plenerze stacjonarnym” (obowiązkowym) organizowanym co roku na terenie Poznania (miejscach tj. Ogród Botaniczny, Pływalnia Letnia czy Dworzec PKP) i kończącym się przygotowywaną wspólnie wystawą.

Na koniec semestru studenci zobligowani są do przygotowania portfolio zawierającego dokumentację pracy: notatki, szkice, dokumentację zrealizowanych projektów wraz z ich opisem.

W pracowni studiowało wielu wspaniałych studentów; rokrocznie absolwenci nominowani są do Konkursu im. Marii Dokowicz, wielu z nich pracuje obecnie na Uczelni w charakterze asystentów, wielu innych działa z powodzeniem w obszarze sztuki, edukacji i projektowania.


 – Program II Interdyscyplinarnej Pracowni Rysunku

 – ἀρχαῖος Archaios – rok akademicki 2017-2018

 – ⇑ CK Zamek w Poznaniu – plener stacjonarny, 2018