WYKAZ ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH
dla studentów studiów I stopnia studiów stacjonarnych w
semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

1. Architektura i polityka w XX wieku
dr Aleksandra Paradowska, ad.
poniedziałek 18:15-19:45, bud. B Atrium

2. Rytualna geneza twórczości: taniec – muzyka – pieśń
dr hab. Jakub Żmidziński, prof. UAP
środa 18:15-19:45 bud. A s. Dawna Aula

3. Sposoby radzenia sobie ze stresem
mgr Anna Olszewska-Konopa
środa 12:00-13:30 bud. G s. 211


WYKAZ ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH
dla studentów studiów II stopnia studiów stacjonarnych w
semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

1. Kultura strachu
prof. dr hab. Roman Kubicki
wtorek 19:30-21:00 bud E s. 12

2. Awangarda i alternatywa w sztuce współczesnej
dr hab. Ewa Wójtowicz, prof. UAP
czwartek 15:30-17:00 bud E s. 12