Przejdź do treści

Intensywny kurs stacjonarny oraz online z Malarstwa i Rysunku przygotowujący do sprawdzianów kwalifikacyjnych na UAP!

Zapraszamy serdecznie do udziału w 3. edycji specjalnie przygotowanego kursu z Malarstwa i Rysunku, którego głównym celem jest doskonalenie umiejętności malarskich i rysunkowych w kontekście sprawdzianów kwalifikacyjnych na uczelnie plastyczne.

Organizatorami kursu są Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu oraz Fundacja Nowa UAP

Program spotkań obejmuje również zagadnienia związane z tworzeniem portfolio, pisaniem listu motywacyjnego, dokumentacją swoich prac oraz cykl wykładów z kultury współczesnej. Zajęcia będą odbywać się na zasadzie grupowych spotkań oraz indywidualnych konsultacji.
Warsztaty skierowane są również do wszystkich zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji malarskich i rysunkowych oraz zagadnieniami związanymi z autoprezentacją.

ZAPISY: do 4 października 2022
START: 6 października 2022, zajęcia z malarstwa

Termin spotkań: październik-luty
Ilość uczestników: 15, od 16 roku życia

Zgłoszenia na kurs: warsztaty@uap.edu.pl

KONTAKT: warsztaty@uap.edu.pl/ tel. 571 278 416
Koordynacja: Agnieszka Krupa, Biuro Promocji UAP

UWAGA: Ilość miejsc jest ograniczona. 

 Minimalna liczba uczestników umożliwiająca uruchomienie kursu – 10 osób.

 Możliwe są także zapisy na indywidualne konsultacje online.ROZWIN

PŁATNOŚCI

1950 zł

uwaga: Istnieje możliwość dokonania płatności w dwóch ratach:

do 5 października- 975 zł
do 16 listopada- 975 zł 

UWAGA! Prosimy o niedokonywanie przelewów bez otrzymania potwierdzenia zapisu na kurs.

Fundacja Nowa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
Al. Marcinkowskiego 29
60–967 Poznań
Bank PKO BP 0/1 Poznań
46 1020 4027 0000 1002 1586 6377
TYTUŁ WPŁATY należy wypełnić wg schematu:
Kurs z Malarstwa i Rysunku 2022_Imię_Nazwisko

ROZWIN

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

Uczestnicy będą pracować w oparciu o zadane przez prowadzących tematy, które w sposób przykładowy będą odpowiadać możliwym wymaganiom z zakresu malarstwa i rysunku na sprawdzianach kwalifikacyjnych.

→ 1 spotkanie organizacyjne/ omówienie dotychczasowych prac
→ 7 ćwiczeń z malarstwa / 7 wykładów o temacie
→ 7 ćwiczeń z rysunku / 7 wykładów o temacie
→ 6 indywidualnych korekt z rysunku
→ 6 indywidualnych korekt z malarstwa
→ zajęcia z przygotowywania portfolio
→ zajęcia z dokumentacji prac
→ zajęcia z pisania listu motywacyjnego
→ spotkania poświęcone zagadnieniom kultury współczesnej

Na pierwsze zajęcia prosimy o przygotowanie dotychczasowych realizacji.

Rysunek
Celem kursu jest zdobycie podstawowych kompetencji rysunkowych. W oparciu zaaranżowaną sytuację przestrzenną lub zdjęcie modela, uczestnik wykona wyznaczone przez prowadzącego, ćwiczenia. Każdemu z nich towarzyszyć będzie dokładna, werbalna instrukcja i objaśnienie zastosowanych w nim pojęć. Dokumentacja zrealizowanej pracy zostanie wnikliwie przeanalizowana podczas konsultacji online, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z postrzeganiem perspektywicznym, analizą proporcji, anatomii i kompozycji. W trakcie rozmowy, uczestnik pozna zasadnicze techniki i metody pomocne w procesie rysowania, a w ramach realizacji poszczególnych zadań, uzyska zdolność przetwarzania i interpretacji informacji wizualnych oraz ich odtworzenia na dwuwymiarowej płaszczyźnie. Zdobędzie nie tylko umiejętność w zakresie postrzegania i rysowania krawędzi, przestrzeni, relacji, kątów, proporcji i światłocienia, ale także pozna elementarne pojęcia z zakresu zagadnień rysunkowych, takie jak punkt, linia, plama, walor, światło, półcień, cień i nauczy się je wykorzystywać podczas pracy w oparciu o naturę i fotografię. Dodatkowo, ważnym aspektem będą, odbywające się cykliczne konsultacje zbiorowe, podczas których uczestnicy kursu będą mogli zapoznać się z pracami innych autorów.

Technika: dowolna technika rysunkowa
Materiały uczestników: karton lub papier (format: 100×70 cm), blok rysunkowy lub szkicownik, ołówki, biała, czarna kreda lub kredka, węgiel, tusz lub czarna i biała farba, chlebowa i/lub zwykła gumka do mazania. Dokładne instrukcje uczestnicy dostaną mailowo przed każdym zadaniem.

Przykładowe zadania:

§ Rysunek konturowy i walorowy – podstawy „mierzenia” proporcji, światło, półcień, cień, etc.,

§ Korzystając z zastanej lub zaaranżowanej sytuacji przestrzennej, dokonaj wyborów kilku elementów, a następnie wykonaj rysunek linearny (konturowy) i światłocieniowy.

§ Przestrzenie negatywowe – praca z modelem
W oparciu o (zdjęcie) modela, dokonaj analizy proporcji i światłocienia, a następnie wykorzystaj „przestrzenie negatywowe”, by wydobyć trójwymiarowy charakter postaci.

§ Rodzaje kompozycji – diagonalna
W oparciu o zastaną lub zaaranżowaną sytuację przestrzenną, wykonaj pracę w technice rysunkowej z zastosowaniem (elementów) kompozycji diagonalnej.

§ Martwa natura z dominantą kompozycyjną
W oparciu o (zdjęcie) modela lub zaaranżowaną sytuację przestrzenną, zaaranżuj kompozycję na rysunku w taki sposób, by całość kompozycji podporządkowana była wybranemu z jej elementów.

§ W kontraście – praca z modelem
Korzystając ze (zdjęcia) modela, wykonaj rysunek walorowy z pogłębionym światłocieniem.

§ W półtonach – praca z modelem
W oparciu o (zdjęcie) modela, wykonaj rysunek o zmniejszonych kontrastach i zrównoważonych napięciach wewnątrzobrazowych.

Malarstwo
Na zajęciach uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z malarstwem oraz będą wykonywać zadania, które pozwolą im poznać podstawowe zagadnienia. W oparciu o wspólnie zaaranżowaną sytuację przestrzenną, uczestnik wykona wyznaczone przez prowadzącego ćwiczenia. Każdemu z nich towarzyszyć będzie dokładna, werbalna instrukcja i objaśnienie zastosowanych w nim pojęć. Każde ćwiczenie poprzedzone będzie godzinnym wykładem wraz z prezentacją pozwalające zapoznać się z równymi technikami malarskimi oraz zagadnieniami których dotyczyć będzie zadanie. Dokumentacja zrealizowanej pracy zostanie wnikliwie przeanalizowana podczas konsultacji online. Dodatkowo, ważnym aspektem będą, odbywające się cykliczne konsultacje zbiorowe, podczas których uczestnicy kursu będą mogli zapoznać się z pracami innych autorów.

Materiały uczestników: karton, płótno, deska (format: 100×70 cm), szkicownik, akwarele, akryle, oleje, gwasze, pędzle. Dokładne instrukcje uczestnicy dostaną mailowo przed każdym zadaniem.

ROZWIN

TERMINARZ ZAJĘĆ

Zajęcia z malarstwa i rysunku odbywają się stacjonarnie
w każdy czwartek, od 16.00 do 20.00 (start 6 października).
Prowadzący i miejsca zajęć:

Rysunek: dr Anna Kołacka
bud. G UAP, ul. Mielżyńskiego 24, II piętro

Malarstwo: mgr Julia Królikowska
bud. A UAP, sala 302 Al. Marcinkowskiego 29


Prowadzenie: dr Anna Kołacka oraz mgr Julia Królikowska wraz z zespołem.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną UAP, specjalistów w swoich dziedzinach oraz posiadających doświadczenie w nauczaniu zdalnym.

Koordynacja: Agnieszka Krupa – Biuro Promocji UAP


Anna Kołacka | annakolacka.pl

Urodzona w 1992 w Poznaniu. 

Doktorat na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (2019), adiunkt w XVII Pracowni Rysunku, prowadzonej przez prof. Tomasza Bukowskiego na Wydziale Malarstwa i Rysunku.  

Dyplom magisterski również na poznańskiej uczelni (2016). Laureatka Medalu Młodej Sztuki 2021, Grand Prix im. Franciszki Eibisch, Stypendium MKiDN i Miasta Poznania, nominowana  do 13. Konkursu im. Eugeniusza Gepperta w BWA Wrocław, Nagrody Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie, finalistka m.in. IV Piotrkowskiego Biennale, III Ogólnopolskiego Konkursu im. Leona Wyczółkowskiego. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z posthumanizmem i koncepcją nowej natury. Realizuje obrazy, obiekty, projekcje wyświetlane na płótno w autorskiej technice.


Julia Królikowska

Studia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, na kierunku Malarstwo latach 2012- 2017. Dyplom w IV Pracowni Malarstwa Andrzeja Zdanowicza. Od roku 2017 uczestniczka studiów doktoranckich na Wydziale Malarstwa i Rysunku UAP  oraz asystentka w IV Pracowni Malarstwa.

  • Autor: Agata Tratwal
  • Opublikowano: 01.03.2022, 14:52
  • Ostatnia edycja: 03.10.2022, 13:24