ROZWIN

REKTOR

Prof. dr hab. Wojciech Hora
wojciech.hora@uap.edu.pl
Al. Marcinkowskiego 29, budynek A, pok. 209

ROZWIN

PROREKTORZY

I zastępca Rektora, Prorektor ds. studenckich
dr hab. Piotr Szwiec, prof. UAP
piotr.szwiec@uap.edu.pl
Al. Marcinkowskiego 29, budynek A, pok. 223

Prorektor ds. naukowo-artystycznych
prof. dr hab. Maciej Kurak
maciej.kurak@uap.edu.pl
ul. Wolnica 9, budynek E, pok. 03

Prorektor ds. współpracy zewnętrznej
prof. dr hab. Bogumiła Jung
bogumila.jung@uap.edu.pl
Al. Marcinkowskiego 29, budynek A, pok. 222

ROZWIN

DZIEKANI

WYDZIAŁ ANIMACJI I INTERMEDIÓW
p.o. Dziekana dr Daniel Koniusz
daniel.koniusz@uap.edu.pl
Plac Wielkopolski 9, budynek C, pok. 404

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA
dr hab. Dariusz Kuźma, prof. UAP
dariusz.kuzma@uap.edu.pl
Plac Wielkopolski 9, budynek C, pok. 407

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ I SCENOGRAFII
prof. dr hab. Katarzyna Podgórska-Glonti
katarzyna.podgorska-glonti@uap.edu.pl
Plac Wielkopolski 9, budynek C, pok. 401

WYDZIAŁ GRAFIKI I KOMUNIKACJI WIZUALNEJ
prof. dr hab. Andrzej Bobrowski
andrzej.bobrowski@uap.edu.pl
ul. 23 Lutego 20, bud. B

WYDZIAŁ EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ I KURATORSTWA
dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. UAP
izabela.kowalczyk@uap.edu.pl
Plac Wielkopolski 9, budynek C, pok. 401

WYDZIAŁ FOTOGRAFII
dr hab. Piotr Chojnacki, prof. UAP
piotr.chojnacki@uap.edu.pl
Plac Wielkopolski 9, budynek C, pok. 404

WYDZIAŁ MALARSTWA I RYSUNKU
Prodziekan dr Tomasz Kalitko, ad.
tomasz.kalitko@uap.edu.pl
ul. Szewska 16, budynek F, pok. 8

WYDZIAŁ RZEŹBY 
dr hab. Rafał Kotwis, prof. UAP
rafal.kotwis@uap.edu.pl 
ul. 23 Lutego 20, budynek B, pok. 322

ROZWIN

ASYSTENCI DZIEKANÓW

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ I SCENOGRAFII
Beata Zinko
beata.zinko@uap.edu.pl
tel. 61 853 00 18 wew. 119
Plac Wielkopolski 9, budynek C, pok. 401

WYDZIAŁ GRAFIKI I KOMUNIKACJI WIZUALNEJ
WYDZIAŁ FOTOGRAFII
Anna Gatniejewska
anna.gatniejewska@uap.edu.pl
tel. 61 852 09 11 wew. 335
ul. 23 Lutego 20, budynek B, pok. 202

WYDZIAŁ EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ I KURATORSTWA
WYDZIAŁ ANIMACJI I INTERMEDIÓW
Agnieszka Stamm
agnieszka.stamm@uap.edu.pl
tel.: 61 853 00 18 wew. 119
Plac Wielkopolski 9, budynek C, pok. 401

WYDZIAŁ MALARSTWA I RYSUNKU
Ania England
ania.england@uap.edu.pl
ul. Szewska 16, budynek F, pok. 8

WYDZIAŁ RZEŹBY
Beata Salamon
beata.salamon@uap.edu.pl
tel. 61 852 09 11 wew. 316
ul. 23 Lutego 20, budynek B

ROZWIN

KANCLERZ

Jerzy Stępień
jerzy.stepien@uap.edu.pl


Sekretariat Kanclerza
Izabela Dembińska

Al. Marcinkowskiego 29, budynek A, pok. 213
tel.: 61 852 35 41; 61 855 25 21 wew. 304

ROZWIN

KWESTOR

Barbara Kaczmarska-Zeidler
kwestor@uap.edu.pl

Al. Marcinkowskiego 29, budynek A, pok. 213
tel. 61 852 35 41; 61 855 25 21 wew. 304

ROZWIN

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Monika Tomaszewska, p.o. Kierownika

monika.tomaszewska@uap.edu.pl
tel. 61 853 00 18 wew. 109
Plac Wielkopolski 9, budynek C, pok. 302

ROZWIN

Biuro Rektora

REKTORAT

Al. Marcinkowskiego 29, bud. A, pok. 209
tel.: 61 855 25 21 w. 345

Anna Sobierajska, Kierownik Biura Rektora UAP
anna.sobierajska@uap.edu.pl

Małgorzata Wiśniewska,
Specjalista ds. administracyjnych
malgorzata.wisniewska@uap.edu.pl

Anna Podemska, Samodzielny referent ds. administracyjnych
anna.podemska@uap.edu.pl

ROZWIN

DZIAŁ KADR I PŁAC

Maria Habuda
Kierownik Działu Kadr i Płac
maria.habuda@uap.edu.pl


Kadry tel. 61 855 25 21 wew. 301
Płace tel. 61 855 25 21 wew. 311
godziny urzędowania: 11.00 – 15.30
Al. Marcinkowskiego 29, budynek A, pok. 215

ROZWIN

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Lechosław Petruk
iod@uap.edu.pl

ROZWIN

DZIAŁ ORGANIZACJI TOKU STUDIÓW I KSZTAŁCENIA

p.o. Kierownik Elwira Dembna

elwira.dembna@uap.edu.pl 
Plac Wielkopolski 9, bud. C, pok. 406
tel. 618530018 wew.123

ROZWIN

DZIAŁ INFORMATYKI

Sławomir Pękosz, Kierownik
wsparcieit@uap.edu.pl
tel. 519 855 625
Al. Marcinkowskiego 29, budynek A, pok. 103

ROZWIN

RADCA PRAWNY

Bartosz Lisek
bartosz.lisek@uap.edu.pl
Al. Marcinkowskiego 29, budynek A, pok. 221

ROZWIN

ROZWÓJ KADRY

Beata Piwecka
beata.piwecka@uap.edu.pl
Plac Wielkopolski 9, bud. C, pok 405
tel. 618530018 wew.120

ROZWIN

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

ROZWIN

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

Joanna Pakulska, Kierownik
joanna.pakulska@uap.edu.pl
tel. 61 855 25 21 wew. 389
Al. Marcinkowskiego 29, budynek A, pok. 211


Realizacja zamówień: budynek A, pok. 219
tel. 61 855 25 21 wew. 370

ROZWIN

SEKCJA ds. OBSŁUGI OBIEKTÓW

Izabela Dembińska
izabela.dembinska@uap.edu.pl

tel. 61 852 35 41; 61 855 25 21 wew. 304
Al. Marcinkowskiego 29, budynek A, pok. 213

ROZWIN

BIURO PROMOCJI

Piotr Grzywacz, p.o. Kierownik
piotr.grzywacz@uap.edu.pl

Agata Tratwal
agata.tratwal@uap.edu.pl
Agnieszka Krupa
agnieszka.krupa@uap.edu.pl
tel.: 61 856 04 41, wew. 23
ul. Wolnica 9, budynek E, pok. 03

ROZWIN

BIURO KARIER I KONTAKTÓW Z BIZNESEM

Biuro Karier i Kontaktów z Biznesem
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
kom.: +48 519 839 876
office@uap.edu.pl

ROZWIN

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

Szymon Dolata – SPECJALISTA DS. WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
szymon.dolata@uap.edu.pl

ROZWIN

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA i ZEWNĘTRZNA

Starszy specjalista ds. Komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
Artur Adamczak
artur.adamczak@uap.edu.pl
tel: 571 278 622

ROZWIN

SEKCJA PROGRAMÓW BADAWCZYCH I KONTAKTÓW Z MNiSW

Karolina Cieślak – p.o. Kierownik
karolina.cieslak@uap.edu.pl
tel. 61 853 00 18 wew. 133
Plac Wielkopolski 9, budynek C, pok. 309

ROZWIN

DZIAŁ INWESTYCJI

Michał Pawłowski, Kierownik ds. dokumentacji projektu
michal.pawlowski@uap.edu.pl
Maciej Werc, Kierownik ds. realizacji projektu
maciej.werc@uap.edu.pl
budowa@uap.edu.pl
tel. 61 855 25 21 wew. 352
Al. Marcinkowskiego, budynek A, pok. 109

ROZWIN

Dział Kolekcji UAP

dr Anna Borowiec
p.o. Kierowniczka Działu Kolekcji
anna.borowiec@uap.edu.pl
ul. Wolnica 9, budynek E, pok. 22

ROZWIN

SPECJALISTA DS.BHP

Aleksandra Fórmanowicz,
Główny specjalista ds. BHP, Inspektor ochrony przeciwpożarowej
aleksandra.formanowicz@uap.edu.pl
tel. 601 881 343
ul. Wolnica 9, budynek E, pok. 64
godziny urzędowania: 7:30–15:30 (po uprzednim umówieniu się)

ROZWIN

STANOWISKA DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDCZEJ

Joanna Gronkiewicz-Zielińska
joanna.gronkiewicz-zielinska@uap.edu.pl

ROZWIN

SPECJALISTA ds. OBRONNYCH, 

Specjalista ds. obronnych, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
Wojciech Szablewski
wojsza4@wp.pl
ul. Wolnica 9, budynek E, II piętro, pok. 21
czwartek-piątek 8.00–16.00

ROZWIN

SEKCJA REMONTÓW I PRACOWNIKÓW TECHNICZNYCH

Michał Szmyt – Koordynator zespołu pracowników gospodarczych
michal.szmyt@uap.edu.pl
tel. 691 978 891
Al. Marcinkowskiego 29, budynek A, pok. 010

ROZWIN

DOM PLENEROWY SKOKI

Rafał Roguszka, p.o. Kierownika Plenerowego Domu Studenckiego w Skokach
rafal.roguszka@uap.edu.pl
tel. 519 844 131, 61 812 42 42
ul. Zamkowa 1, 62–085 Skoki

ROZWIN

BIBLIOTEKA GŁÓWNA

dr Bogumiła Twardosz, Starszy kustosz dyplomowany
bogumila.twardosz@uap.edu.pl
tel.: 61 853 00 18 wew. 131
Plac Wielkopolski 9, budynek C, parter
Strona domowa Biblioteki Głównej UAP

ROZWIN

Archiwum UAP

mgr Donata Banaszak – Kierownik Archiwum UAP
donata.banaszak@uap.edu.pl
tel: 61-856-04-30 wew. 24
Budynek „E” ul. Wolnica 9, pok. 36
pomieszczenie 02,04,05

ROZWIN

DRUKARNIA

Tomasz Kochański,
tomasz.kochanski@uap.edu.pl
tel. 61 852 09 11 wew. 319
drukarnia@uap.edu.pl

Drukarnia znajduje się w podziemiach budynku B.


JEDNOSTKI POZAWYDZIAŁOWE

ROZWIN

ZAKŁAD JĘZYKÓW OBCYCH

mgr Bogna Branowska – Ptasińska, st. wykł. kierownik
bogna.branowska-ptasinska@uap.edu.pl
ul. Wolnica 9, budynek E, parter, s. 15

ROZWIN

POMOC SOCJALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

pomoc.materialna@uap.edu.pl
tel. 61 853 00 18 wew. 116
Plac Wielkopolski 9, budynek C, pokój 410

ROZWIN

Studio Audiowizualne

Igor Zieliński
igor.zielinski@uap.edu.pl
Dyżury laboranta:
Poniedziałek 10:00-14:00, Środa 10:00-14:00
Studio Audiowizualne znajduje się w podziemiach budynku B

ROZWIN

Warsztat elektryczno-oświetleniowy i wypożyczalnia sprzętu audio-video

Karol Ciechanowski
budynek C, pokój 09, Plac Wielkopolski 9

ROZWIN

Warsztat elektryczny

Dariusz Dymek
dariusz.dymek@uap.edu.pl
budynek A, pokój 010, Al. Karola Marcinkowskiego 29
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-14.00
tel.: 691 978 891