Przejdź do treści

ROZWIN

REKTOR

Prof. dr hab. Wojciech Hora
wojciech.hora@uap.edu.pl
Al. Marcinkowskiego 29, budynek A, pok. 209

ROZWIN

PROREKTORZY

I zastępca Rektora, Prorektor ds. studenckich
dr hab. Piotr Szwiec, prof. UAP
prorektor.ds.studenckich@uap.edu.pl
Al. Marcinkowskiego 29, budynek A, pok. 223

Prorektor ds. naukowo-artystycznych
prof. dr hab. Maciej Kurak
prorektor.ds.naukowych@uap.edu.pl
ul. Wolnica 9, budynek E, pok. 03

Prorektor ds. współpracy zewnętrznej
prof. dr hab. Bogumiła Jung
prorektor.ds.wspolpracy@uap.edu.pl
Al. Marcinkowskiego 29, budynek A, pok. 222

ROZWIN

DZIEKANI

WYDZIAŁ ANIMACJI I INTERMEDIÓW
Dziekan dr Daniel Koniusz, ad.
daniel.koniusz@uap.edu.pl
Plac Wielkopolski 9, budynek C, pok. 401

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA
dr hab. Dariusz Kuźma, prof. UAP
dariusz.kuzma@uap.edu.pl
Plac Wielkopolski 9, budynek C, pok. 407

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ I SCENOGRAFII
prof. dr hab. Katarzyna Podgórska-Glonti
katarzyna.podgorska-glonti@uap.edu.pl
Plac Wielkopolski 9, budynek C, pok. 409

WYDZIAŁ GRAFIKI I KOMUNIKACJI WIZUALNEJ
dr Witold Modrzejewski, ad.
witold.modrzejewski@uap.edu.pl
ul. 23 Lutego 20, budynek B, s. 403

WYDZIAŁ EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ I KURATORSTWA
dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. UAP
izabela.kowalczyk@uap.edu.pl
Plac Wielkopolski 9, budynek C, pok. 401

WYDZIAŁ FOTOGRAFII
dr hab. Jarosław Klupś, prof. UAP
jaroslaw.klups@uap.edu.pl
ul. 23 Lutego, budynek B, s. 103

WYDZIAŁ MALARSTWA I RYSUNKU
Prodziekan dr hab. Tomasz Kalitko, prof. UAP
tomasz.kalitko@uap.edu.pl
ul. Szewska 16, budynek F, pok. 8

WYDZIAŁ RZEŹBY 
dr hab. Igor Mikoda prof. UAP
igor.mikoda@uap.edu.pl
ul. 23 Lutego 20, budynek B, pok. 322

ROZWIN

ASYSTENTKI DZIEKANÓW

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ I SCENOGRAFII
Beata Zinko
beata.zinko@uap.edu.pl
tel. 61 853 00 18 wew. 119
Plac Wielkopolski 9, budynek C, pok. 410

WYDZIAŁ GRAFIKI I KOMUNIKACJI WIZUALNEJ
WYDZIAŁ FOTOGRAFII
Anna Gatniejewska
anna.gatniejewska@uap.edu.pl
tel. 61 852 09 11 wew. 335
ul. 23 Lutego 20, budynek B, pok. 202

WYDZIAŁ EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ I KURATORSTWA
WYDZIAŁ ANIMACJI I INTERMEDIÓW
Ewa Portna
ewa.portna@uap.edu.pl
61 853 00 18 wew. 119
Plac Wielkopolski 9, pokój 401

WYDZIAŁ MALARSTWA I RYSUNKU
Krystyna Matuszewska
krystyna.matuszewska@uap.edu.pl
tel. 571 272 190
ul. Szewska 16, budynek F, pok. 8

WYDZIAŁ RZEŹBY
Beata Salamon
beata.salamon@uap.edu.pl
tel. 61 852 09 11 wew. 316
ul. 23 Lutego 20, budynek B

ROZWIN

KANCLERZ

Jerzy Stępień
jerzy.stepien@uap.edu.pl


Sekretariat Kanclerza
Izabela Dembińska

Al. Marcinkowskiego 29, budynek A, pok. 213
tel.: 61 852 35 41; 61 855 25 21 wew. 304

ROZWIN

KWESTOR

Barbara Kaczmarska-Zeidler
kwestor@uap.edu.pl

Al. Marcinkowskiego 29, budynek A, pok. 213
tel. 61 852 35 41; 61 855 25 21 wew. 304

ROZWIN

EWALUACJA

Pełnomocnik Rektora UAP ds. ewaluacji jakości działalności naukowej
prof. dr hab. Karolina Komasa
karolina.komasa@uap.edu.pl

Biuro Pełnomocnika Rektora UAP ds. ewaluacji jakości działalności naukowej
Al. Marcinkowskiego 29, budynek A, pok. 206

Beata Salamon
Kierownik biura
beata.salamon@uap.edu.pl
tel. 571 272 905

Barbara Szultka
Specjalista ds. administracyjnych
barbara.szultka@uap.edu.pl
61 8552521 w. 381

ROZWIN

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Monika Tomaszewska, p.o. Kierownika Działu Księgowości

monika.tomaszewska@uap.edu.pl
tel. 61 853 00 18 wew. 108
Plac Wielkopolski 9, budynek C, pok. 302

ROZWIN

Biuro Rektora

REKTORAT

office@uap.edu.pl
Al. Marcinkowskiego 29, bud. A, pok. 209
tel.: 61 855 25 21 w. 345

Anna Sobierajska, Kierownik Biura Rektora UAP
anna.sobierajska@uap.edu.pl

Małgorzata Wiśniewska,
Specjalista ds. administracyjnych
malgorzata.wisniewska@uap.edu.pl

Anna Podemska, Samodzielny referent ds. administracyjnych
anna.podemska@uap.edu.pl

ROZWIN

DZIAŁ KADR I PŁAC

Maria Habuda, Kierownik Działu Kadr i Płac
maria.habuda@uap.edu.pl


Kadry tel. 61 855 25 21 wew. 301
Płace tel. 61 855 25 21 wew. 311
Al. Marcinkowskiego 29, budynek A, pok. 215

ROZWIN

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Lechosław Petruk
iod@uap.edu.pl

ROZWIN

DZIAŁ ORGANIZACJI TOKU STUDIÓW I KSZTAŁCENIA

Elwira Dembna, Kierownik Działu Organizacji Toku Studiów i Kształcenia

elwira.dembna@uap.edu.pl 
Plac Wielkopolski 9, bud. C, pok. 406
tel. 618530018 wew.123

ROZWIN

DZIAŁ INFORMATYKI

Sławomir Pękosz, Kierownik Działu IT
wsparcieit@uap.edu.pl
tel. 519 855 625
Al. Marcinkowskiego 29, budynek A, pok. 103

ROZWIN

RADCA PRAWNY

Bartosz Lisek
bartosz.lisek@uap.edu.pl
Al. Marcinkowskiego 29, budynek A, pok. 221

ROZWIN

ROZWÓJ KADRY

Aniela Perszko
aniela.perszko@uap.edu.pl 
Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
tel. 519 846 343
dni: wtorki i środy
Pl. Wielkopolski 9, IV piętro, pok. 402
W celu umówienia spotkania proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny
Wydziały: Architektury i Wzornictwa, Grafiki i Komunikacji Wizualnej, Fotografii, Malarstwa i Rysunk

ROZWIN

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

Aniela Perszko
aniela.perszko@uap.edu.pl 

ROZWIN

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

Joanna Pakulska, Kierownik Działu Zamówień
joanna.pakulska@uap.edu.pl
tel. 61 855 25 21 wew. 389
Al. Marcinkowskiego 29, budynek A, pok. 211


Realizacja zamówień: budynek A, pok. 219
tel. 61 855 25 21 wew. 370

ROZWIN

SEKCJA ds. OBSŁUGI OBIEKTÓW

Izabela Dembińska
izabela.dembinska@uap.edu.pl

tel. 61 852 35 41; 61 855 25 21 wew. 304
Al. Marcinkowskiego 29, budynek A, pok. 213

ROZWIN

BIURO PROMOCJI

promocja@uap.edu.pl
ul. Wolnica 9, budynek E, pok. 03

Piotr Grzywacz,  Kierownik Biura Promocji
piotr.grzywacz@uap.edu.pl

Biuro Promocji

ROZWIN

CENTRUM KARIERY

Centrum Kariery UAP
kom.: +48 519 839 876
office@uap.edu.pl

ROZWIN

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

Agnieszka Gronowska, Specjalistka ds. współpracy z zagranicą
agnieszka.gronowska@uap.edu.pl

ROZWIN

SEKCJA PROJEKTÓW BADAWCZYCH I PROJEKTÓW ZEW.


Magdalena Kułakowska, Specjalistka ds. Programów Badawczych i Projektów Unijnych
magdalena.kulakowska@uap.edu.pl
tel. 519 846 127
Plac Wielkopolski 9, budynek C, pok. 304

Jolanta Grek, Specjalistka ds. programów badawczych i projektów
jolanta.grek@uap.edu.pl
tel. 61 853 00 18, wew. 113
Plac Wielkopolski 9, budynek C, pok. 308

ROZWIN

DZIAŁ INWESTYCJI

Michał Pawłowski, Kierownik ds. dokumentacji projektu
michal.pawlowski@uap.edu.pl
Maciej Werc, Kierownik ds. realizacji projektu
maciej.werc@uap.edu.pl
budowa@uap.edu.pl
tel. 61 855 25 21 wew. 352
Al. Marcinkowskiego, budynek A, pok. 109

ROZWIN

Dział Kolekcji UAP

dr Anna Borowiec
p.o. Kierowniczki Działu Kolekcji
anna.borowiec@uap.edu.pl
ul. Wolnica 9, budynek E, pok. 22

ROZWIN

SPECJALISTA DS.BHP

Aleksandra Fórmanowicz, Główny specjalista ds. BHP, Inspektor ochrony przeciwpożarowej
aleksandra.formanowicz@uap.edu.pl
tel. 601 881 343
ul. Wolnica 9, budynek E, pok. 64
godziny urzędowania: 7:30–15:30 (po uprzednim umówieniu się)

ROZWIN

STANOWISKA DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDCZEJ

Joanna Gronkiewicz-Zielińska
joanna.gronkiewicz-zielinska@uap.edu.pl

ROZWIN

SPECJALISTA ds. OBRONNYCH 

Specjalista ds. obronnych, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
Wojciech Szablewski
wojsza4@wp.pl
ul. Wolnica 9, budynek E, II piętro, pok. 21
czwartek-piątek 8.00–16.00

ROZWIN

SEKCJA REMONTÓW I PRACOWNIKÓW TECHNICZNYCH

Michał Szmyt – Koordynator zespołu pracowników gospodarczych
michal.szmyt@uap.edu.pl
tel. 691 978 891
Al. Marcinkowskiego 29, budynek A, pok. 010

ROZWIN

DOM PLENEROWY SKOKI

Rafał Roguszka, p.o. Kierownika Plenerowego Domu Studenckiego w Skokach
rafal.roguszka@uap.edu.pl
tel. 519 844 131, 61 812 42 42
ul. Zamkowa 1, 62–085 Skoki

ROZWIN

BIBLIOTEKA GŁÓWNA

dr Bogumiła Twardosz, Starszy kustosz dyplomowany
bogumila.twardosz@uap.edu.pl
tel.: 61 853 00 18 wew. 131
Plac Wielkopolski 9, budynek C, parter
Strona domowa Biblioteki Głównej UAP

ROZWIN

Archiwum UAP

mgr Donata Banaszak, Kierownik Archiwum UAP
donata.banaszak@uap.edu.pl
tel: 61-856-04-30 wew. 24
Budynek E, ul. Wolnica 9, pok. 36
pomieszczenie 02, 04, 05

ROZWIN

DRUKARNIA

tel. 61 852 09 11 wew. 319
drukarniauap@uap.edu.pl

Drukarnia znajduje się w podziemiach budynku B.

Tomasz Kochański, tomasz.kochanski@uap.edu.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DRUKARNI UAP

ROZWIN

DZIAŁ INFORMATYKI

Sławomir Pękosz, Kierownik Działu IT
wsparcieit@uap.edu.pl
tel. 519 855 625
Al. Marcinkowskiego 29, budynek A, pok. 103


JEDNOSTKI POZAWYDZIAŁOWE

ROZWIN

ZAKŁAD JĘZYKÓW OBCYCH

mgr Bogna Branowska – Ptasińska, st. wykł. kierownik
bogna.branowska-ptasinska@uap.edu.pl
ul. Wolnica 9, budynek E, parter, s. 15

ROZWIN

POMOC SOCJALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

pomoc.materialna@uap.edu.pl
tel. 61 853 00 18 wew. 116
Plac Wielkopolski 9, budynek C, pokój 410

ROZWIN

Studio Audiowizualne

Igor Zieliński
igor.zielinski@uap.edu.pl
Studio Audiowizualne znajduje się w podziemiach budynku B

ROZWIN

Warsztat elektryczno-oświetleniowy i wypożyczalnia sprzętu audio-video

Karol Ciechanowski
budynek C, pokój 09, Plac Wielkopolski 9

ROZWIN

Warsztat elektryczny

Dariusz Dymek
dariusz.dymek@uap.edu.pl
budynek A, pokój 010, Al. Karola Marcinkowskiego 29
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-14.00
tel.: 691 978 891

  • Autor: Michał Żerdzicki
  • Opublikowano: 11.11.2016, 20:42
  • Ostatnia edycja: 13.02.2024, 10:27