Przejdź do treści

Performing Identity

Performing Identity- Performance Art facing contemporary societal challenges

17–25.02.2024, Poznań, Poland 

Głównym elementem panelu wchodzącego w skład programu Performing Identity są seminaria i warsztaty prowadzone przez artystów/pedagogów/kuratorów reprezentujących trzy bloki tematyczne dotyczące cenzury i tożsamości:

 • przestrzeń publiczna i ciało,
 • polityka i sztuka,
 • cenzura, gender, demokracja.

Trzy powyższe bloki, będące ze sobą powiązane i wzajemnie na siebie wpływające, będą odpowiedzią na często ignorowany problem wolności w sztuce. Na pomijany problem wolności w sztuce. Na lekceważony problem wolności wypowiedzi w społeczeństwach, w których cenzura jest utajona.

Polska jest obecnie jednym z czołowych krajów Unii Europejskiej łamiących zasady demokracji, postrzegających kulturę przez pryzmat polityki, religii i zależności kulturowych. To co poprzednie rządy budowały przez 30 lat po wyjście z komunizmu przez ostanie 8 lat było systematycznie niszczone przez prawicowy rząd.

Od kwietnia 1990 roku w Polsce nie ma zinstytucjonalizowanej cenzury. Jednak nadal istnieje i nasila się w ostatnich latach, zwłaszcza w szkolnictwie artystycznym i humanistycznym, gdzie narzucanie pewnych „poprawnych” idei jest standardem. Znajduje to silne odzwierciedlenie w sztuce i edukacji artystycznej. Instytucje promujące kulturę są cenzurowane. To samo dotyczy mediów publicznych. Prawa człowieka są coraz częściej łamane. Artyści muszą niejednokrotnie mierzyć się z problemem ocenzurowania. Dotyczy to galerii, braku dostępu do otwartych festiwali (które funkcjonowały jeszcze kilka lat temu).

Sztuk współczesna, zwłaszcza performance, to jeden z tych obszarów, który zniknął z publicznych instytucji promujących sztukę i kulturę, w ciągu ostatnich ośmiu lat.

Warsztat będzie oparty na dyskusjach dotyczących zakresu wolności i jej ograniczeń funkcjonujących w wielu (nie tylko europejskich) krajach.

Osoby zaproszone do prowadzenia panelu:

 • dr Małgorzata Kaźmierczak
 • Waldemar Tatarczuk
 • Ditte Berkeley
 • Karolina Kubik
 • dr Anna Kalwajtys
 • dr Marta Bosowska
 • Dr Marta Ryczkowska
 • Paulina Kempisty

Performance Art facing contemporary social challenges

ERASMUS+ PROGRAM 2022 – 2024

Uniwersytet Artystyczny im M. Abakanowicz w Poznaniu w kooperacji i partnerstwie z uczelniami : ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS VISUELS DE LA CAMBRE  (Belgia),ÉCOLE SUPÉRIEURE DES ARTS DE L’IMAGE LE 75 (Belgia) oraz BURREN COLLEGE OF ART, (Irlandia) oraz z organizacjami trzech międzynarodowych festiwali : VERÃO AZUL (Portugalia), NEW PERFORMANCE (Finlandia), (PAS SI) FRAGILE ! (Belgia) otrzymało prestiżowy grant ERASMUS+ Partnership For Cooperation Award in 2022.

Performing Identity to nomadyczny program mobilności i praktyki dycyplinie Performance Art, odbywający się w ciągu dwóch lat akademickich 22/23 i 23/24.

Program adresowany jest dla 20 osób studiujących oraz kadrze pedagogiczne w partnerskich uczelniach i umożliwia udział w warsztatach, seminariach, sympozjach, pokazach i festiwalach performance.

Osoby studujące z Uniwersytetu Artytsycznego im Magdaleny Abakanowicz, które otrzymały grant w ramach programu:

Dawid Dzwonkowski (Kuratorstwo)

Martyna Przybyło (Rzeźba)

Barbara Stańko – Jurczyńska (Rzeźba)

Maria Strzelecka (Intermedia)

Joanna Urbańska (Rzeźba)

Za opracowanie merytoryczne projektu oraz jego koordynację z ramienia UAP odpowiada 

dr Marta Bosowska 

Administracyjną i finasową koordynację projektu prowadzi Pani Jolanta Grek

Program koncentruje się na badaniu tożsamości i sposobów, w jakie przejawia się ona we współczesnej kulturze, społeczeństwie i w odniesieniu do środowiska.

Podejmując kwestie tożsamości, program oferuje serię warsztatów w instytucjach i festiwalach partnerskich, Verão Azul w Lagos (PT), New Performance Turku w Turku (FI) i (Pas si) Fragile ! w Brukseli (BE), obejmujących praktykę performance, spotkania warsztatowe i teoretyczne oraz tworzenie działań w różnych przestrzeniach publicznych.

Program Performing Identity angażuje różne pedagogiki i podejście do dyscypliny Performance Art w różnych kryteriach kulturowych. Podejmowane działania oraz  praktyka w ramach wartatów Przewiduje aktywizowanie i pozanie praktyki w ramach sztuki performance, jednocześnie dynamicznie reagując na kontekst, w którym są tworzone. Tematycznie program podnosi pytania o konstrukcje tożsamości zakotwiczone we współczesnej problematyce społecznej, politycznej, kulturowej i historycznej.

Seria zorganizowanych warsztatów i spotkań w różnych krajach w ciągu dwóch lat angażuje studentów w spotkanie między dziełami sztuki i badaniami. Przecięcie praktyki artystycznej i wiedzy ma wspierać w tworzeniu własnych odpowiedzi performatywnych. 

Warsztaty dadzą możliwość tworzenia nowych dzieł przy wsparciu zespołu doświadczonych artystów i nauczycieli, którzy dostarczają studentom-performerom niezbędnych narzędzi do eksperymentowania, podejmowania ryzyka i zaznaczania prawdziwej artystycznej oryginalności. Podczas finałowego, intensywnego programu festiwalowego w Brukseli 2024, zaprezentują oni swoje prace w przestrzeni publicznej, otwartej dla publiczności.

Równolegle grupa uczniów i nauczycieli ESA LE 75, w dialogu z uczniami-wykonawcami, stworzy na żywo archiwum programu, które zostanie opublikowane i udostępnione online na koniec projektu.

Harmonogram działań:

– Warsztaty „Identity and intersectionality”, La Cambre/Bruksela, 14-19 listopada 2022 (6 dni)

– Warsztaty „Collective identities” i uczestnictwo w festiwalu Verão Az-ul/Lagos, Portugalia 5-9 kwietnia 2023 (5 dni)

– Warsztaty „Identity and ecology”, Burren College of Art/Ballyvaughan, 14-19 sierpnia 2023 (6 dni)

– Udział w festiwalu New Performance Turku/Turku, 6-9 września 2023 (4 dni)

– Warsztaty oraz Festiwal „Identity and censorship”, UAP, Poznań, luty 2024 (8 dni)

– Performance w ramach festiwalu (Pas si) Frag-ile !/Studio Thor, Bruksela, kwiecień 2024 (4 dni)

Każdy z warsztatów obejmuje działąnia performance, prezentowanych publicznie na różne sposoby. Równolegle grupa uczniów i nauczycieli ESA LE 75, w dialogu z uczestnikami, stworzy na żywo archiwum projektu.

Uczestniczy otrzymują stypendia na podróż i zakwaterowanie oraz wsparcie produkcyjne dla swoich finałowych działań. 

ERASMUS+ PROGRAMME 2022 – 2024

University of the Arts Poznan – in partnership with La Cambre (Belgium), LE 75 (Belgium) and Burren College of Art  and with the organizations of three international festivals : VERÃO AZUL (Portugal), NEW PERFORMANCE (Finland), (PAS SI) FRAGILE ! (Belgium) received the prestigious ERASMUS+ Partnership For Cooperation Award grant  has been awarded a prestigious ERASMUS+ Partnership For Cooperation Award in 2022.

This is a fully funded grant to allow students and faculty from each participating institution to travel and work together for a unique educational project. Partnerships for cooperation are transnational projects designed to develop and share innovative practices and promote cooperation, peer learning and exchanges of experiences in the fields of education, training and youth.

Magdalena Abakanowicz University of Arts and Sciences grant awardees:

Dawid Dzwonkowski (Curating)

Martyna Przybylo (Sculpture)

Barbara Stanko – Jurczynska (Sculpture)

Maria Strzelecka (Intermedia)

Joanna Urbanska (Sculpture)

For the substantive development of the project and its coordination on behalf of the UAP is responsible 

PhD Marta Bosowska 

Administrative and financial coordination of the project is carried out by Ms. Jolanta Grek

Performing Identity is the title of the two year programme which will take place from 2022 – 2024.

The programme takes the form of workshops 4-8 days in duration, happening at locations in Brussels, Lagos (Portugal), Burren (Ireland), Turku (Finland) and Poznan (Poland).

20 students from the partnership institutions will travel with their faculty mentors to the different locations to participate in workshops, seminars, symposia, screenings and performance festivals.

The focus of the programme is exploring identity and the ways it manifests in contemporary culture, society and in relation to the environment.

PERFORMING IDENTITY: PERFORMANCE ART FACING CONTEMPORARY SOCIAL CHALLENGES

Performing Identity is a nomadic programme of learning and practice in Performance Art taking place over two academic years (2022 – 2023 and 2023 – 2024). The programme is offered to a total of 15 students from higher level art education who have a Performance or Live Art practice.

Addressing questions of identity, the programme offers a series of workshops at the partner institutions and festivals, including performance practice, professional and theoretical encounters and the creation of performances in varied public frameworks. A living archive is built during the whole duration of the project. which will published on the internet and globally accessible.

Schedule of activities

– Workshop “Identity and intersectionality”, La Cambre/Brussels, 14-19 Novem-ber 2022 (6 days)

– Workshop “Collective identities” and attending of the festival Verão Az-ul/Lagos, Portugal 5-9 April 2023 (5 days)

– Workshop “Identity and ecology”, Burren College of Art/Ballyvaughan, 14-19 August 2023 (6 days)

– Attending of the festival New Performance Turku/Turku, 6-9 September 2023 (4 days)

– Workshop “Identity and censorship”, UAP, Poznan, November 2023 (8 days)

– Creation of performances in the framework of the festival (Pas si) Frag-ile !/Studio Thor, Brussels, April 2024 (4 days)

Each of the workshops includes the creation of performances, presented publicly in different ways. In parallel, a group of students and teachers of ESA LE 75, in dialogue with the participants, will create a live archive of the project.

The programme is aimed at students with a practice / strong interest in live art and performance art (third year of Bachelor or Masters MFA or PhD) enlisted at La Cambre, UAP or Burren College. The participation in the Live Archive dimension is reserved for the students of ESA LE 75.

Students receive travel and accommodation scholarships, and production support for their final performances. Students enrolled on the programme are required to commit to the entire 2 year duration of the project.

 • Autor: Matylda Konarska
 • Opublikowano: 23.03.2023, 16:16
 • Ostatnia edycja: 16.02.2024, 13:58