Przejdź do treści

WYDZIAŁ RZEŹBY

 • wystawa zbiorowa Wydziału Rzeźby w 100-lecie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu:  03. 2019
  „Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość” wystawa jubileuszowa Wydziału Rzeźby w ramach 100 lecia UAP 100Rzeźba, Brama Poznania ICHOT
  Artyści:  dr hab. Karolina Komasa, dr hab. Robert Bartel, prof. dr hab. Marcin Berdyszak, prof. dr hab. Wiesław Napierała, prof. dr. hab. Danuta Mączak, prof. dr hab. Andrzej Banachowicz, dr hab. Paweł Kiełpiński, prof. dr hab. Jacek Jagielski, prof. dr hab. Sławomir Kuszczak, prof. dr hab. Wiesław Koronowski, prof. dr hab. Józef Petruk, prof. dr hab. Sławomir Brzoska, prof. dr hab. Kazimierz Raba, prof. dr Janusz Bałdyga, dr Rafał Kotwis, dr Igor Mikoda, dr Dawid Szafrański, dr Jarosław Bogucki, dr Marcin Radziejewski, dr Michał Wielopolski, dr Tomasz Drewicz, dr Rafał Górczyński, dr Wojciech Tężycki, dr Paweł Flieger, dr Marta Bosowska, mgr Łukasz Gruszczyński, mgr Martyna Pająk , mgr Szymon Zwoliński, mgr Emilia Bogucka,

Osiągnięcia dydaktyków:

 • prof. dr hab. Danuta Mączak
  • wystawy indywidualne:
   • „KOLEINA POSTĘPU” – GALERIA PLENEROWA  JULIANA ZASUTOWO, 2019.30.01
   • „EFEMERYCZNE” –  GALERIA PLENEROWA  JULIANA ZASUTOWO, 2019.10.02
   • „UWIĘZIONE” –  GALERIA PLENEROWA  JULIANA ZASUTOWO, 2019.24.02
 • prof. dr hab. Wiesław Napierała
  • wystawy indywidualne:
   • ,,Krucjata dzieci ,, Galeria sztuki w Mosinie, 9.03.2019 do 31.03.2019
 • prof. dr hab. Sławomir Kuszczak
  • wystawy indywidualne
   • „Malarstwo” Galeria Neon, 13.02.2019
 • dr Tomasz Drewicz
  • wystawy indywidualne:
   • „Komfort termiczny” – Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „ELEKTROWNIA”, Radom, 17.05.2019
  • konferencje/wykłady:
   • „Wokół pojęć” – prezentacja/wykład dotyczący biografii prof. Jana Berdyszaka podczas 18 Międzynarodowych Warsztatów Niepokoju Twórczego „Kieszeń Vincenta”, Poznań, 6.05.2019
   • udział w międzynarodowym sympozjum „From Noise to Sound”, Novy Sad, Serbia, 27.05 –  1.06.2019
 • dr Paweł Flieger
  • wystawy indywidualne:
   • SIDŁA – odsłona druga, Galeria Szewska 16, 31.03 – 06.04.2019
  • wystawy zbiorowe:
   • Międzynarodowa Wystawa Artelerie, , Galeria Wertykalna, ASP Katowice, dr Paweł Flieger, 01.03 – 21.03.2019
 • prof. dr Janusz Bałdyga
  • wstawy indywidualne:
   • „Przeludniony…” – (z udziałem M. Bałdygi i St. Bałdygi) – Ośrodek Działań Artystycznych ODA, Piotrków Trybunalski, 01. 2019
  • konferencje/wykłady:
   • „Obecność – dokument – ślad” – warsztaty. Pracownia Fotografii Intermedialnej Katedry Sztuki Mediów ASP Wrocław, 4–5.03.2019
   • Międzynarodowa Konferencja „Rzeźba w procesie – rzeźba jako czynnik transformacji miejsca i przestrzeni” – organizator Wydział Rzeźby, 25.03. 2019
 • prof. dr hab. Jacek Jagielski
  • wystawy indywidualne:
   • 2019 – „Resume” – Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ – Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu (25.01.2019r.)
   • 2019 – „Spektrum” – Art Life University Gallery, Poznań (30.05.2019r.)
   • 2019 – „Status quo” – Suwalski Ośrodek Kultury Galeria „PATIO” w Suwałkach (13.09.2019r.) 
  • wystawy zbiorowe:
   • 2019 – „KUNSZT IV KOLEKCJA OROŃSKA” – Galeria Bielska BWA, Bielsko Biała (15.01.2019r.)
   • 2019 – „Kolekcje Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki” – Narodowe Centrum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu (19.02.2019r.)
   • 2019 – „Miasto. Tożsamość. Proces.” Wystawa jubileuszowa stulecia Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – Interdyscyplinarne Centrum Historii Miasta Poznania „Brama Poznania”, Poznań (16.03.2019r.)
   • 2019 – „Rozbieg” – „Galeria Działań”, Warszawa (09.05.2019r.)
   • 2019 – „Bryła III” – Galeria Sztuki „rozRUCH GALLERY”, Poznań (14.06.2019r.)
   • 2019 – „Sztuka wolności” – Galeria Altes Pfandhaus, Kolonia – Niemcy (27.06.2019r.) do 14.07.2019
  • publikacje:
   • KUNSZT IV KOLEKCJA OROŃSKA – wydawca; Galeria Bielska BWA w Bielsku Białej tekst: Eulalia Domanowska /folder/ (15stycznia – 17 lutego 2019)
   • „Pełna kultura” bielski magazyn aktualności, „GALERIA BIELSKA BWA wystawy: Kunszt IV. Kolekcja orońska”, wydawca; gmina Bielsko – Biała, /magazyn/ (styczeń 2019r. numer 1/193)
   • „WIEŚCI AKADEMICKIE” Czasopismo Uniwersytety Przyrodniczego w Poznaniu, marzec 2019 NR 1-2(244-245), wydawca; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wieści z Art Life University Gallery tyt. art. Andrzej Szarek – „Stany”, autor Ewa Strycka (dwumiesięcznik)
   • „Passa” –  16 maja 2019, Nr 18 (959) s.15.  Warszawa,  tyt. art. „Rzeźbiarski ROZBIEG w Galerii Działań“”  aut. Jacek Jagielski /tygodnik/
   • „Spektrum”, Poznań – Galeria  Art Life University Gallery (folder) zawiera tekst : Zbigniewa Szota, „Jacek Jagielski” (30.05.2019) , (foldery i druki ulotne wystaw indywidualnych)
   • OROŃSKO – 1 (114) 2019, tyt. art. „TRZY SFERY RZEŹBY na wystawie KUNSZT. KOLEKCJA OROŃSKA w Orońsku” aut. Grzegorz Borkowski, wydawca;  Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, s. 48 – 49, 51 , (artykuły prasowe) 2019 r.
   • „BRYŁA III rzeźba obiekt instalacja” – wydawca; Galeria „rozRuch”, Jeżyckie Centrum Kultury i Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy, Poznań /katalog/ (28.06.2019)
   • ARTEON magazyn o sztuce nr 7 (231) lipiec 2019 s. 39. Jacek Jagielski „Spektrum” (magazyn o sztuce, miesięcznik)
   • FORMAT PISMO ARTYSTYCZNE nr 81, 2019, tyt. art. „ZRĄB. Wizualnie i fonetycznie – mocne słowo” aut. Sylwia Świsłocka – Karwot, s. 119, 121. wydawca: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu ( pismo artystyczne)
   • „JACEK JAGIELSKI  RESUME” wydawca;  Galeria Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ w Nowym Sączu Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, katalog towarzyszący indywidualnej wystawie Jacek Jagielski RESUME /katalog/ (20.07.2019)
   • „WIEŚCI AKADEMICKIE” Czasopismo Uniwersytety Przyrodniczego w Poznaniu, lipiec 2019 NR 3-4 (246-249), wydawca; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wieści z Art Life University Gallery tyt. art. Jacek Jagielski – „SPEKTRUM”, autor Ewa Strycka (dwumiesięcznik)
   • „SOK” 09.2019 – Suwalski Ośrodek Kultury instytucja kultury Miasta Suwałki (informator kulturalny)
   • „JACEK JAGIELSKI STATUS QUO” wydawca; Suwalski Ośrodek Kultury instytucja kultury Miasta Suwałki, katalog towarzyszący indywidualnej wystawie JACEK JAGIELSKI STATUS QUO  /katalog/ (13.09.2019)
   • ARTEON magazyn o sztuce nr 10 (234) październik 2019 s. 40. Jacek Jagielski „Status quo” (magazyn o sztuce, miesięcznik)
   • „Palcem po niebie” koncentracja w strefie Kultywacji Artystycznej PLANTA w Biskupicach 5.08.2019 i 21.09.2019, wydawca Stowarzyszenie Artystyczne OTWARTE /katalog/ (21.09.2019)
   • „XI Olsztyńskie Biennale Sztuki O Medal Prezydenta”, tyt. art. „Na marginesie XI Olsztyńskiego Biennale Sztuki. Dyskurs lokalny czy globalny” aut. Mariola Balińska, wydawca ; Galeria Sztuki w Olsztynie, str. 5, 81. /katalog/ (listopad – grudzień 2019)
  • działalność w obszarze kultury:
   • 2019 –  Członek Rady Programowej Galerii Działań w Warszawie
   • 2019 – Kurator Art Life University Gallery pod patronatem Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
   • 2019 – Członek Grupy Eksperckiej w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, powołanej w celu opracowania Kodeksu Dobrych Praktyk w zakresie rzeźby pomnikowej w Polsce.
   • 2019 – Członek Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia UAP
   • 2019 – Członek Jubileuszowej Komisji Wydziałowej ds. obchodów 100 – lecia istnienia Wydziału Rzeźby w UAP w Poznaniu
   • 2019 – Powołanie do pełnienia funkcji Sędziego Referenta Sądu Konkursowego na opracowanie koncepcji projektowej instalacji artystycznej „Ludzie z lodu” organizowanego przez Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku (powołanie z dn. 11.01.2019 r.)
   • 2019 – Prezentacja autorska dla studentów Studiów Doktoranckich UAP w Poznaniu, (08.03.2019 r.)
   • 2019 – Członek Jury w Komisji Konkursowej II etapu XIV Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego organizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, makroregion południowo – zachodni, Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach (15-16.03.2019)
   • 2019 – Członek Jury w Komisji Konkursowej II etapu XIV Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego organizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, makroregion południowo – wschodni, Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach (12-13. 04. 2019)
   • 2019 – Udział w Nocy Muzeów w ramach zorganizowanej wystawy pt.: „Rozbieg” w Galerii Działań w Warszawie (18.05.2019)
   • 2019 – Członek Jury Studenckiego Konkursu na Plakat Ekonomiczny pt: „Ku dobrobytowi ekonomicznemu przez gospodarczy wzrost albo odwzrostowienie?”, Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych UEP, organizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (16.05.2019r.)
   • 2019 – Udział w obradach i pełnienie funkcji Sędziego Referenta Sądu Konkursowego na opracowanie koncepcji projektowej instalacji artystycznej „Ludzie z lodu” w ramach wystawy stałej Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku (20.05.2019 r.)
   • 2019 – Udział w Koncercie Młodych Kompozytorów pt.: „Muzyka nowa” organizowanych przez Galerię Działań, Wydział Kultury m. st. Warszawy dla Dzielnicy Ursynów, poprzez towarzyszącą koncertowi wystawę pt.: „Rozbieg” VII Pracowni Rzeźby prof. Jacka Jagielskiego Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (04.06.2019) 
   • 2019 – Udział w projekcie artystycznym pt: „Palcem po niebie” organizowanym przez Strefa PLANTA w Łubiance koło Torunia, konferencja, panel dyskusyjny. (0508.2019),
   • 2019 – Konsultant na Międzynarodowych Warsztatach „Sztuka bez granic” w ramach projektu ”Dedal w ośrodku kultury – pomysł, projekt, realizacja, ekspresja artystyczna” organizowany przez Suwalski Ośrodek Kultury, Suwałki (25.06 2019 – 07.07.2019)
   • 2019 – Członek Jury XI edycji konkursu „Olsztyńskie Biennale Sztuki – O Medal Prezydenta”, organizowane przez Galerię Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie (zapr.30.05.2019, obrady 30.09.2019)
   • Funkcja konsultanta Międzynarodowych Warsztatów „Sztuka bez granic” i międzynarodowa wystawa uczestników warsztatów w Galerii „Foyer” w Suwalskim Ośrodku Kultury, Suwałki (09.12.2019)
  • projekty kuratorskie:
   • Kurator wystawy  pt.: „Rozbieg” prezentującej postawy artystyczne studentów, absolwentów pedagogów i artystów związanych z VII Pracownią Rzeźby UAP, prowadzoną przez prof. Jacka Jagielskiego w Galerii Działań w Warszawie (09.05.2019)
  • konferencje/wykłady:
   • 2019 – Udział w projekcie artystycznym pt: „Palcem po niebie” organizowanym przez Strefa PLANTA w Łubiance koło Torunia, konferencja, panel dyskusyjny. (0508.2019),
   • 2019 – Konsultant na Międzynarodowych Warsztatach „Sztuka bez granic” w ramach projektu ”Dedal w ośrodku kultury – pomysł, projekt, realizacja, ekspresja artystyczna” organizowany przez Suwalski Ośrodek Kultury, Suwałki (25.06 2019 – 07.07.2019)
   • 2019 – Spotkanie i wykład o sztuce pt; „Obrysy idei” w pracowni Centrum na Międzynarodowych Warsztatach „Sztuka bez granic” w Suwalskim Ośrodku Kultury, Suwałki (02.07.2019)
   • 2019 – Prezentacja autorska na Międzynarodowych Warsztatach „Sztuka bez granic” w Suwalskim Ośrodku Kultury, Suwałki (05.07.2019)
   • 2019 – Autorskie spotkanie w ramach indywidualnej wystawy „STATUS QUO” w Suwalskim Ośrodku Kultury Galeria „PATIO” w Suwałkach (13.09.2019)
   • 2019 – Udział w II spotkaniu w ramach projektu artystycznego pt: „Palcem po niebie” organizowanym przez Strefa PLANTA w Łubiance koło Torunia, panel dyskusyjny i prezentacja autorska połączona z prezentacją pracy (21.09.2019)
   • 2019 – Prezentacja II Pracowni Rzeźby i wykład dla studentów z Pracowni Rzeźby prof. Mariusza Białeckiego z ASP w Gdańsku. (18.11.2019)
  • rezydencje artystyczne:
   • Konsultant na Międzynarodowych Warsztatach „Sztuka bez granic” w ramach projektu ”Dedal w ośrodku kultury – pomysł, projekt, realizacja, ekspresja artystyczna” organizowany przez Suwalski Ośrodek Kultury, Suwałki (25.06 2019 – 07.07.2019)
 • dr hab. Igor Mikoda, prof. UAP
  • projekty kuratorskie:
   • 06.05.2019 – „Kuszenie Zbrush’a II”, Dom plenerowy UAP, Skoki, dr Rafał Kotwis, kurator: Igor Mikoda
   • 08.05.2019 – Kształt światła [rzeźba-Hologram], UAP Poznań, Dom Plenerowy w Skokach, Skoki, dr Jarosław Bogucki, kurator: dr Igor Mikoda
  • wystawy zbiorowe:
   • IV Aukcja Sztuki Współczesnej, Lions Club Poznań Cogito, The Time, Poznań, 11.05.2019
   • Brygada Pigmaliona – Marcinek – Obchody Stulecia I Karola Marcinkowskiego, artyści: prof. dr hab. Wiesław Koronowski, dr Igor Mikoda, dr Jarosław Bogucki, dr Marcin Radziejewski, mgr Emilia Bogucka; 18.05.2019
  • publikacje:
   • Happening rzeźbiarski Brygada Pigmaliona – 2019 pl/en; Wydawca: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych, al. K. Marcinkowskiego 29, 60-967 Poznań, REDAKCJA: Wiesław Koronowski, Igor Mikoda; OPRACOWANIE: Igor Mikoda; TŁUMACZENIE: Jacek Lang; RECENZENT: Mariusz Białecki;  ISBN 978-83-66015-35-7
 • dr hab. Paweł Kiełpiński, prof. UAP
  • wystawy indywidualne:
   • Przestrzenie Prywatne” 100/100 sto wystaw na sto lat – Galeria Rotunda UAP, 11-18.04. 2019
  • wystawy zbiorowe:
   • Udział w Międzynarodowym Triennale „11 Baltic Mini Textile Gdynia”, 09.03-09.06.2019
   • 16. Międzynarodowe Triennale Tkaniny – Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, 05.10.2019 – 30.03.2020
   • Ogólnopolska Wystawa Miniatury Tkackiej – Centralne Muzeum Włókiennictwa, 05.10.2019 – 30.03.2020
   • VIII Międzynarodowy Przegląd Sztuki Alternatywy 33 – Galeria 33 Ostrów Wielkopolski, 14.12.2019
   • Artapestry 5 European Tapestry Forum – Delta Gallery in Arad – Rumunia
   • „Sztuka wolności” – Galeria Altes Pfandhaus, Kolonia – Niemcy (27.06.2019r.) do 14.07.2019
   • 100Rzeźba – Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość, Brama Poznania – ICHOT 16.03.-23.06.2019
  • konferencje/wykłady:
   • „Przekraczanie Granic – 16 MTT Łódź 2019”  Wykład Monograficzny, Atrium UAP Poznań 28.11.2019
   • 16. MTT Łódź 2019 – organizacja wyjazdu dla studentów UAP na wernisaż 16-go Międzynarodowego Triennale Tkaniny 05.10. 2019
  • działalność w obszarze kultury:
   • „Pocztówka Świąteczna” Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych – członek Jury 20.02.2019
  • publikacje:
   • „Autonomiczność – Tkanina i Obiekt Tkacki” wydawca UAP Wydział Rzeźby 2019 r. , ISBN 978-83-66015-84-5
 • prof. dr hab. Wiesław Koronowski
  • wystawy indywidualne:
   • 100/100, Cykl – Sto wystaw na stulecie UAP – Wiesław Koronowski | Przestrzenie prywatne, 01.04.2019
  • realizacje:
   • 18.05.2019 – Tablica Pamiątkowa HC Jerzego Chrzanowskiego, odsłonięcie z okazji 100-lecia I Liceum Karola Marcinkowskiego w Poznania, Poznań, prof. dr hab. Wiesław Koronowski
   • 01.04.2019 – Odsłonięcie Pomnika Ludwika Hirszfelda, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Autor realizacji pomnikowej, Poznań, prof.  dr hab. Wiesław Koronowski
  • konferencje/wykłady:
   • Techno/Artykulacje – konferencją naukową w ośrodku plenerowym UAP – SKOKI. – organizator Wydział Rzeźby. Kierownik: dr Igor Mikoda, moderator: prof. dr hab. Wiesław Koronowski, 6-11.05.2019
   • Plener Wokół Kuli – Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski organizowany w ramach jubileuszu 100-lecia Wydziału Rzeźby UAP – prowadzący, UAP Poznań, Dom Plenerowy w Skokach, Skoki; Kierownik: dr Marcin Radziejewski, prowadzący: dr hab. Wiesław Koronowski, dr Rafał Kotwis, 06.05.2019
  • publikacje:
   • Happening rzeźbiarski Brygada Pigmaliona – 2019 pl/en; Wydawca: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych, al. K. Marcinkowskiego 29, 60-967 Poznań, REDAKCJA  Wiesław Koronowski, Igor Mikoda; OPRACOWANIE Igor Mikoda; TŁUMACZENIE Jacek Lang; RECENZENT Mariusz Białecki;  ISBN 978-83-66015-35-7
 • prof. dr hab. Andrzej Banachowicz
  • wystawy zbiorowe:
   • Udział w międzynarodowej wystawie na stulecie kontaktów dyplomatycznych między Polską i Japonią, Galeria Tacheci w Kumamoto, Japonia, 27.01–3.02.2019
   • Udział w 9 edycji Wystawy Miniatur, Układ Centralny, Układ Peryferyjny, Galeria L, Dom Literatury w Łodzi, 10.05. 2019
   • Polska; Piła, Galeria BWA i UP, wystawa „Neotradycjonalistyczne reminiscencje”
   • Polska; Trzebiatów, Trzebiatowski Ośrodek Kultury, Galeria Feininger. Wystawa „Bieguny – Bieguny Wiatr od morza 4”
   • Polska; Poznań, Palmiarnia Poznańska, wystawa Terra Incognita
   • Polska, Katowice, Galeria Korez, wystawa Topo/s/grafia Wolności.
   • Polska, Poznań, Muzeum Archidiecezjalne, wystawa „Poland – Japan Internastionalle Exhibition”
   • Polska, Szczecin, Muzeum Techniki i Komunikacji, wystawa „A-21 International Art Exhibition” wystawa Polsko – Japońska (2019.08.07)
   • Polska, Lubostroń, Muzeum Pałacu, wystawa „Agregatorium czasu, miejsca i akcji”
   • Polska, Paprotno, Pałac Paprotno, Fundacja Lipczyńskich, wystawa „Morze”
  • działalność w obszarze kultury:
   • Członek Rady Doskonałości Naukowej na kadencję 2019-2023
   • Członek Rady Uczelni UAP na kadencję 2019-2020
   • Członek jury „II Biennale Tkaniny Artystycznej”, Muzeum Narodowe w Poznaniu–oddział Muzeum Sztuk Użytkowych
 • prof. dr hab. Sławomir Brzoska
  • wystawy indywidualne:
   • Einfach und Schwer vs Komplex und Leicht, Galeria Maison 44, Bazylea (Szwajcaria) (z  Danielem von Rüdigerem i Dadi Wirzem)
   • Kompozycje hermetyczne, Galeria Rotunda, Poznań
   • Zero emission store, Warszawa Śródmieście
  • wystawy zbiorowe:
   • międzynarodowa wystawa zbiorowa „Geometria i piękno”, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, 03–28.04.2019
   • „Te byt II”, Sala Atrium, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, 03.2019
   • udział w Międzynarodowym Biennale Sztuki Mediów WRO we Wrocławiu (prezentowana praca zbiorowa p.t. „Nowa wiadomość”), 15–19.05.2019
   • W krainie pieczonych gołąbków, ABC Gallery, Poznań
   • Nomadism. Bridge over troubled water, cz. 2, Tabakfabrik, Vierraden (Niemcy)
   • Equinox, Galeria Brick City, Springfield (USA)
   • Festiwal Nowej Sztuki Labirynt, Robert-Havemann Str. 7, Frankfurt nad Odrą (Niemcy)
   • 44 Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019, Galeria Bielska BWA, Bielsko Biała
  • konferencje/wykłady:
   • udział w międzynarodowej konferencji „Einfach und schwer vs komplex und leicht”, Galeria Maison 44, Bazylea (Szwajcaria), 19.01.2019
  • publikacje:
   • Sławomir Brzoska; Rok Wędrującego życia t. 2 – monografia 
  • akcje performatywne:
   • Szkic w podróży-Silva rerum 1, okolice Khor Virap (Armenia)
   • Szkic w podróży, okolice Upliscyche (Gruzja)
 • dr hab. Robert Bartel, prof. UAP
  • wystawy indywidualne:
   • 14.09.2019- pokaz indywidualny instalacji w przestrzeni publicznej pt. „W koronach drzew widać najlepiej”, park w Skórzewie pod Poznaniem.
   • 06.10.2019- pokaz indywidualny instalacji i obiektów z lat 2014-2019 w przestrzeni publicznej pt. „W koronach drzew widać najlepiej II” w Skórzewie pod Poznaniem.
  • wystawy zbiorowe:
   • 6.03– 23.06.2019- Brama Poznania ICHOT- udział w wystawie i konfrontacja wyników badań z publicznością w ramach 100RZEŹBA – PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ- wystawa jubileuszowa Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu;
   • 28.06-15.09.2019- galeria ODA- udział w pokonkursowej wystawie zbiorowej V Piotrkowskie Biennale Sztuki, Piotrków Trybunalski 2019 w Piotrkowie Trybunalskim.
   • 27-30.11.2019- Wystawa dla Domu w Sali Wystaw Centrum Kultury Zamek w Poznaniu oraz aukcja prac na rzecz Domu Autysty w Poznaniu
  • publikacje:
   • Bartel R. (2019). Wizualne aspekty diagnozy w arteterapii. (W:) S. Banaszak, J. Śmietańska (red. nauk.).Diagnoza w wymiarze jednostkowym i społecznym. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISBN: 978-83-232-3420-3, ISSN: 0083-4254, s.155-188.
  • plenery i warsztaty:
   • 1-12.05.2019- warsztaty arterapeutyczne Mindfulness w arteterapii (III część) w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie;
   • 07-08.12.2019- warsztaty arterapeutyczne Arteterapia Oparta na Uważności z elementami psychofizjologii widzenia, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej oddział w Poznaniu.
   • 14- 15.12.2019- warsztaty arterapeutyczne Socjoterapia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
  • projekty badawcze:
   • 2016- 2019 ” Związek stosowania arteterapii opartej na uważności z objawami myślenia i nastroju u chorych na depresję” – Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych DZIEKANKA w Gnieźnie, Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
  • konferencje/wykłady:
   • 05-06.03.2019 – prezentacja wyników badań i wykład: Arteterapia oparta na uważności w badaniach w Klinice Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu na 2. Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Innowacje w terapii zajęciowej. Perspektywa międzynarodowa- nauka, edukacja, praktyka w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.
   • 13.10.2019 – czynny udział w panelu dyskusyjnym (prelegent) DLACZEGO WARTO TWORZYĆ SZTUKĘ? DLACZEGO SZTUKA JEST WAŻNA W KONTEKŚCIE PSYCHOLOGII A PSYCHOLOGIA W KOTEKŚCIE SZTUKI? w ramach 17. WARSZAWSKICH TARGÓW SZTUKI W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE.
 • mgr Martyna Pająk
  • wystawy indywidualne:
   • indywidualna wystawa w Galerii Sztuki Współczesnej Magiel, kurator: dr Dawid Szafrański, Wielichowo, kwiecień 2019
  • wystawy zbiorowe:
   • udział w jubileuszowej wystawie Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu „100RZEŹBA – PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ”, kuratorzy: prof. dr hab. Wiesław Koronowski, prof. dr Janusz Bałdyga, dr Rafał Górczyński, Brama Poznania, 16.03.2019–23.06.2019
  • nagrody:
   • Grand-prix polsko-niemieckiego pleneru rzeźby figuratywnej, Nagroda im.Gustava Saitz’a 2019, Muzeum Gustava Saitz’a, Trebnitz, Niemcy, lipiec-sierpień.2019
   • Pierwsze miejsce w konkursie na koncepcję instalacji artystycznej „Ludzie z lodu”, Muzeum Pamięci Sybiru, maj 2019
 • dr Marcin Radziejewski
  • projekty badawcze:
   • 2017 – 2019 „Eksperymentalne zastosowanie tworzyw sztucznych w plenerowych działaniach artystycznych”.
  • działania artystyczne:
   • Happening w ramach wydarzenia „100-lecie I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego”. Rzeźba ponadwymiarowa w kompozycji jednopostaciowej realizowana w glinie. Happening realizowany w ramach projektu „Brygada Pigmaliona” autorstwa prof. Wiesława Koronowskiego.
   • Happening w ramach wydarzenia obchodów jubileuszu 100-lecia UAP. Rzeźba ponadwymiarowa w kompozycji jednopostaciowej realizowana w glinie. Happening realizowany w ramach projektu „Brygada Pigmaliona” autorstwa prof. Wiesława Koronowskiego.
   • Happening ceramiczny. Działania w grupie młodych artystów, których celem była realizacja prac ceramicznych a następnie ich wypał w samodzielnie zbudowanych piecach opalanych drewnem i węglem. Powstały: piec węgierski i piec butelkowy. W wydarzeniu mogli także uczestniczyć mieszkańcy Poznania. Poznań / Polska / ICHOT Brama – Poznania.
   • Wystawa zbiorowa z okazji 30-lecia transformacji w Polsce i 100-lecia istnienia UAP. Wystawa to efekt współpracy UAP z Konsulatem Generalnym RP w Kolonii. Niemcy / Kolonia / Galeria Altes Pfandhaus.
   • Udział w wystawie zbiorowej „Das Gemalte erkennen” która jest kolejną częścią projektu Ambasady Sztuki UAP w Kolonii wspólnie z Konsulatem Generalny RP w Kolonii. Niemcy / Kolonia / Konsulat Generalny w Kolonii – An der Alteburger Mühle 6.
 • prof. dr hab. Marcin Berdyszak 
  • wystawy indywidualne:
   • BWA Jelenia Góra ,,Konsumpcja, wiedza, bezpieczeństwo”, Jelenia Góra, Poland
   • ,, Biblioteka wyobraźni”,Foyer Sceny Wspólnej, pokaz indywidualny, Poznań, Poland
   • Galeria XXI, ,,Po fotografii ”z Janem Berdyszakiem, Warszawa, Poland
   • MCSW Elektrownia ,,Pozornie niekonieczne”, Radom, Poland
   • Galeria Neon, ASP, Wrocław, Poland
  • wystawy zbiorowe:
   • Unobvious, Colling Wood, 6th Suwon International Photo Festival, Suwon, Korea Południowa
   • ,,KOLEKCJA WALDEMARA ANDZELMA”-GALERIA Z, BRATISLAVA,SLOVAKIA
   • ,,KATEGORIUM’’CENTRUM NAUKI I SZTUKI STARA KOPALNIA ,WAŁBRZYCH, POLAND
   • ,,GORĄCZKA SOBOTNIEJ NOCY”ATELIERY-STARA VAJNORSKA 17/A, BRATISLAVA, SLOVAKIA
   • ,, BIENALE PLASTIKY MALEHO FORMATU’’GALERIA SYNAGOGA, TRNAVA,SLOVAKIA
   • ,, BIENALE PLASTIKY MALEHO FORMATU’’ KYSUCKA GALERIA,OSADNICA,SLOVAKIA

 

Osiągnięcia studentów Wydziału Rzeźby:

Wystawy i działania

 • 03. 2019 – „Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość” wystawa jubileuszowa Wydziału Rzeźby w ramach 100 lecia UAP 100Rzeźba, Brama Poznania ICHOT Studenci: Kaja Koster, Bartosz Ługowski, Marta Sucherska, Wiktoria Łuszczewska
 • 20-22.03.2019 – Warsztaty „Continues moving object” z artystą John Court, w ramach Międzynarodowej Konferencji Rzeźba w procesie”. Poznań
  Iga Martin, Ireneusz Pachliński, Olga Skliarska, Marta Sucherska, Jaśmina Kamińska, Bartosz Ługowski
 • 18.05.2019 – Brygada Pigmaliona w I liceum ogólnokształcącym w Poznaniu| Iga Martin, Jaśmina Kamińska, Bartosz Ługowski, Kaja Koster
 • 06-11.05.2019 – Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski „Wokół kuli” w ramach jubileuszu 100-lecia Wydziału
  Ireneusz Pachliński, Marta Sucherska, Bartosz Ługowski
 • 18.05.2019 – „Noc Muzeów 2019” na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu Emergency Entrance – prezentacje wokół Pracownia Sztuki Performance UAP // Performance Art Studio
  Bartosz Ługowski, Olga Skliarska
 • 1.03.2019 – Udział w międzynarodowym przeglądzie Rysunku Figuratywnego „FIGURAMA 2019” oraz towarzyszącym temu wydarzeniu wystawom w Polsce i za granicą / wernisaż: Galeria Rondo Sztuki w Katowicach; studenci Pracowni Rysunku Anatomicznego uczestniczyli w Międzynarodowej Wystawie Rysunku StudenckiegoFIGURAMA 19, Galeria Rondo Sztuki, Katowice, Kaja Koster
 • 18.05.2019 – performance dźwiękowy w ramach We Are Enough Already, Stara Rzeźnia, Lena Lubińska
 • 11.04.2019 – współtworzenie wystawy Handjob w ramach Cracow Art Week, galeria WIDNA, Lena Lubińska
 • 7.02.2019 – performance muzyczny, Galeria Luka, Lena Lubińska
 • 15.02.2019 – prezentacja instalacji Gry Wstępnej Galerii Sandra, galeria Łęctwo, Lena Lubińska
 • 28.03.2019 – „FALA” – Galeria „Litość” UAP 15.03.2019 i Galeria PWW w Zielonej Górze, Iga Martin
 • 30.05.2019 – Udział w wystawie studentów UAP „KORELACJE” w ramach Poznań Art Week, Stara Rzeźnia w Poznaniu; Iwetta Tomaszewska, Kaja Koster, Iga Martin, Ireneusz Pachliński
 • 18.05.2019 – Działania Przestrzenne „PER/FORMA”; Olga Skliarska, Barosz Ługowski
 • 06/04/2019 – Akcja Lublin. Rozdział 3. Działania na miejscach. Performance „Przystanek” galeria Labirynt Lublin; Olga Skliarska
 • 22/03/2019 LUKA W SERCU, performance „Miłosny trance” wspólnie z grupą Zapora, galeria LUKA, Poznań; Olga Skliarska
 • 26.04.2019 – współorganizacja wraz z Generatorem Malta wydarzenia związanego z projektem „Kopernik na Podsłuchu” – Spacer Architektoniczny po Osiedlu im. M. Kopernika w Pozaniu, Jaśmina Kamińska
 • 13.05.2019 – organizacja wraz z Generatorem Malta cyklicznych warsztatów do Osiedlowej Orkiestry na Osiedlu im. M. Kopernika w Poznaniu, Jaśmina Kamińska
 • 19.05.2019 organizacja wraz z Generatorem Malta Dźwiękowego Śniadania Sąsiedzkiego w ramach projektu „Kopernik na Podsłuchu”, Osiedle im.M. Kopernika, Jaśmina Kamińska
 • 29.11.-1.12.2018 – udział w piątej edycji „VideoNews” w Galerii Labirynt w Lublinie; Bartosz Ługowski

Koło naukowe Rzeźby UAP:

 • Redagowanie tekstów do wystaw i wydarzeń Koła Naukowego Rzeźby
 • Przyczynienie się do rozwinięcia strony internetowej Koła Naukowego Rzeźby m.in. wprowadzenie cyklicznych prezentacji: „Poznańskie Pomniki”, „O przestrzeni” i „Rzeźba w przestrzeni miasta” Kaja Koster
 • Współorganizacja wydarzeń: wystaw:
  • 30.05.2019 – (udział i współorganizacja) w wystawie studentów UAP „KORELACJE”, w ramach Poznań Art. Week, Stara Rzeźnia w Poznaniu
  • 6.02.2019 – cykl wykładów otwartych: „O przestrzeni” – Grzegorz Gwiazda „IDEA I FORMA”
  • 2.04.2019 – Konrad Juściński „Nie wiem dokąd zmierzam, ponieważ nigdy tam nie byłem”; Kaja Koster, Iga Martin, Jaśmina Kamińska, Michalina Zadykowicz, Marta Sucherska
 • Autor: Agata Tratwal
 • Opublikowano: 16.03.2020, 14:32
 • Ostatnia edycja: 06.10.2020, 09:26