Przejdź do treści

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ I SCENOGRAFII

 • Pracownia Projektowania Wystaw II
  Kierownik: dr Piotr Barłóg ad.

  • Projekt wystawy „Narodziny Nowoczesnego Miasta. Poznań w latach 1918-1929” Muzeum Historii Miasta Poznania, Stary Rynek 1 (otwarcie 18.11.2018 r.)
 • Techniki i Technologie Scenografii
  Kierownik: dr Izabella Rybacka ad.

  • Wystawa w Galerii R20- Scenografia i kostiumy do dramatu Escurial -Michela de Ghelderode
 • Pracownia Ubioru Unikatowego
  Kierownik: dr hab. Sławomira Chorążyczewska prof. nadzw. UAP
  dr Elżbieta Cios ad.
  mgr Kinga Ludek lab.

  • Strima– współpraca w ramach nowych technologii na podstawiepodpisanego listu intencyjnego o współpracy trójstronnej /UAP, AWIS, Strima/. Przekazanie grantu dla Pracowni Ubioru Unikatowego i AWiS oraz aktualizacja Audaces Fashion Technology do najnowszej wersji oprogramowania Audaces 360 Go 4D.
  • Centrum Kultury Zamek w Poznaniu Współpraca z Działem Edukacji i PromocjiFestiwalu „Wiosna Młodych”. Przygotowanie we współpracy wystawy pt. Niecodzienne…– 14 edycji udziału Pracowni Ubioru Unikatowego w ramach XX jubileuszowego Festiwalu Wiosna Młodych, 22-03 – 26-03-2019
  • MADEIRA Garnfabrik Germany– Product/Channel Marketing Manager,w ramach współpracy technologicznej – specjalistyczne nici do hafciarki cyfrowej. Pracownia otrzymała z nowej kolekcji kolorystycznej – firmowe, specjalistyczne nici do hafciarki MB 4

PREZENTACJE I WYSTAWY PRAC STUDENTÓW:

 

 • Wystawa pt. PRZESTRZENIE KOLEKTYWNE
  Wystawa prac dyplomowych studentów WydziałuArchitektury Wnętrz i Scenografii UAP, zorganizowana przy współpracy UAP z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

  • prezentacja pracy dyplomowej Valeryi Khiliuk pt. Szkicownik
  • prezentacja pracy dyplomowej Natalii Borys pt. Pattern dla formy, forma dla  patternuwykonanych w Pracowni Ubioru Unikatowego, 12-02 – 08-03-2019
 • NIECODZIENNE… 3 edycja wystawy prac studentów i pedagogów Pracowni Ubioru Unikatowego UAP w ramach jubileuszowej XX edycji Festiwalu Wiosna Młodych w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, 22- 26-03-2019
 • Festiwal Fantastyki Cytadela
  Udział studentki Zuzanny Malinowskiej w III edycji Festiwalu Fantastyki Cytadela na terenie zabytkowej twierdzy Modlin (Garnizon Modlin). Pokaz kolekcji dyplomowej Remissionis2017, 24-26.03.2019
 • Publikacja z wystawy Młodej Polskiej Scenografii w ramach Prague Quadriennale – Zuzanna Malinowska i Valeryia Khiliuk ISBN 978-83-954420-0-1

 

NAGRODY I OSIĄGNIĘCIA STUDENTÓW

 • Valeryia Khiliuk realizacja dyplomu II stopnia we współpracy z firmą Bemax
 • XXI Edycja Konkursu dla Projektantów i Entuzjastów Mody OFF Fashionw Kielcach
  Udział w pokazie półfinałowym kolekcji studentów: Beata Kowalczyk, Barbora Vostalová, Hanna Szarzewicz, Weronika Nowosad, 2019-05-31

Konferencje naukowe:

 • Rok organizacji 2019- 05 -06
  Nazwa konferencji: „Polska Akademia Malarstwa na Jedwabiach” Udział w panelu dyskusyjnym.
  Rodzaj konferencji (krajowa, ogólnokrajowa, zagraniczna, seminaria naukowe UAP): Konferencja ogólnokrajowa w ASP w Gdańsku
  Liczba uczestników: 21
  Liczba uczestników prezentujących referaty:5
  Liczba uczestników prezentujących referaty reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe:0
  Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych:0
  Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji: 5
 • Rok organizacji 2019- 05 -11
  Nazwa konferencji: „sztukamody”Kształcenie a moda. Udział w panelu dyskusyjnym konferencji.
  Rodzaj konferencji (krajowa, ogólnokrajowa, zagraniczna, seminaria naukowe UAP): Konferencja ogólnokrajowa w ASP w Gdańsku
  Liczba uczestników: 21
  Liczba uczestników prezentujących referaty:22
  Liczba uczestników prezentujących referaty reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe:0
  Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych:0
  Liczba jednostek naukowych, których przedstawiciele brali udział w konferencji: 5

Wystawa zbiorowa międzynarodowa

 • Tytuł wystawy: Embroidery & Contemporary Life 2018 Chaozhou International Embroidery Art Biennale w Chinach
  Tytuł wystawianego dzieła: Kwadratura koła z cyklu Artefakty
  Rodzaj dzieła (architektura, architektura wnętrz, scenografia, rysunek, grafika, malarstwo itp.): tkanina
  Rok realizacji: 2018
  Charakterystyka – opis (200 znaków bez spacji – max.): tkanina artystyczna wykonana techniką szwa maszynowego dwuigłowego, mechaniczna dekonstrukcja płaszczyzny płaskiej, multiplikacja
  Data pierwszego rozpowszechnienia (rok-miesiąc-dzień):pierwsza publikacja pracy 2018-10-15 na Biennale TKAN ART 2018
  Wystawa w Chinach: od 2018-12-20 2019-01-15
  Autor/autorzy: Sławomira Chorążyczewska
  Kraj: Chiny
  Miejsce:Chaozhou

Dzieła artystyczne:

 • Tytuł dzieła: Konfiguracja materii
  Rodzaj dzieła (architektura, architektura wnętrz, wzornictwo, scenografia, scenariusz, reżyseria, premierowy spektakl teatralny, grafika, malarstwo): ubiór unikatowy
  Rok realizacji: 2019
  Charakterystyka – opis (200 znaków bez spacji – max.):ubiór unikatowy wykonany z tkaniny zaprojektowanej i utkanej na krośnie tkackim. Dzięki najstarszej technice otrzymywania form odzieży (modelowanie przestrzenne), polegającej na kształtowaniu proporcji poszczególnych elementów, płaski wzór, forma uległa modyfikacji i stała się ubiorem unikatowym.
  Data pierwszego rozpowszechnienia (rok-miesiąc-dzień): 2019-03-22
  Autor/autorzy: Kinga Ludek
  Współpraca: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu
  Kraj: Polska
  Miejsce: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu
 • Tytuł dzieła: Ikar
  Rodzaj dzieła (architektura, architektura wnętrz, wzornictwo, scenografia, scenariusz, reżyseria, premierowy spektakl teatralny, grafika, malarstwo): ubiór unikatowy
  Rok realizacji: 2019
  Charakterystyka – opis (200 znaków bez spacji – max.): Projekt „Ikar” nawiązuje do motywu z mitologii greckiej – upadku Ikara. Skrzydła symbolizują wolność, lekkość, życie, śmierć. Wykonane są z tkaniny, która pod wpływem ciepła ulega dekonstrukcji. Praca z cyklu pt. „Rozciągnięte w czasie”.
  Data pierwszego rozpowszechnienia (rok-miesiąc-dzień): 2019-06-04
  Autor/autorzy: Kinga Ludek
  Współpraca:
  Kraj: Polska
  Miejsce: Kawiarnia Artystyczna „Kóltura” w Poznaniu
 • Tytuł dzieła: Persona
  Rodzaj dzieła (architektura, architektura wnętrz, wzornictwo, scenografia, scenariusz, reżyseria, premierowy spektakl teatralny, grafika, malarstwo): ubiór unikatowy
  Rok realizacji: 2019
  Charakterystyka – opis (200 znaków bez spacji – max.):Wielokierunkowe prześwietlenia poszczególnych warstw faktury przenikają się, tworząc wielobarwne struktury.Projekt tkaniny artystycznej, która poprzez modelowanie przestrzenne uległa transformacji i stała się unikatowym ubiorem.Praca z cyklu pt. „Rozciągnięte w czasie”.
  Data pierwszego rozpowszechnienia (rok-miesiąc-dzień): 2019-06-04
  Autor/autorzy: Kinga Ludek
  Kraj: Polska
  Miejsce: Kawiarnia Artystyczna „Kóltura” w Poznaniu
 • Tytuł dzieła: Powłoki
  Rodzaj dzieła (architektura, architektura wnętrz, wzornictwo, scenografia, scenariusz, reżyseria, premierowy spektakl teatralny, grafika, malarstwo): 4 obiekty – tkanina artystyczna
  Rok realizacji: 2019
  Charakterystyka – opis (200 znaków bez spacji – max.):Pokazuje współistnienie, wzajemną relację materii miękkiej i jej odbicia, płynnie przenika się. Przestrzeń przenikania przez wypełnianie to moment przejścia z jednej przestrzeni w drugą, gdzie pomiędzy powstaje nowa sfera zmieniająca postrzeganie i odczuwanie przestrzeni.
  Data pierwszego rozpowszechnienia (rok-miesiąc-dzień): 2019-06-04
  Autor/autorzy: Kinga Ludek
  Kraj: Polska
  Miejsce: Kawiarnia Artystyczna „Kóltura” w Poznaniu
 • Tytuł dzieła: Ślady
  Rodzaj dzieła (architektura, architektura wnętrz, wzornictwo, scenografia, scenariusz, reżyseria, premierowy spektakl teatralny, grafika, malarstwo): tkanina artystyczna
  Rok realizacji: 2019
  Charakterystyka – opis (200 znaków bez spacji – max.):Dekonstrukcja materii za pomocą nacięć, doprowadziła do utraty spójności poszczególnych warstw zwoju nici. Ujawniła ulotność, jej transparentność w mniejszym lub większym zakresie, tworząc różnorodne struktury. Kompozycja jest defragmentaryzacją całości pięciokilometrowej nicianej szpuli.
  Data pierwszego rozpowszechnienia (rok-miesiąc-dzień): 2019-06-04
  Autor/autorzy: Kinga Ludek
  Kraj: Polska
  Miejsce: Kawiarnia Artystyczna „Kóltura” w Poznaniu
 • Tytuł dzieła: Rozciągnięte w czasie
  Rodzaj dzieła (architektura, architektura wnętrz, wzornictwo, scenografia, scenariusz, reżyseria, premierowy spektakl teatralny, grafika, malarstwo): tkanina artystyczna
  Rok realizacji: 2019
  Charakterystyka – opis (200 znaków bez spacji – max.): Rozciągnięte w czasie – elementy struktury – wątku i osnowy tworzą wzajemną relacje wielokierunkowych prześwietleń poszczególnych warstw faktury. Poprzez modelowanie przestrzenne, naprężanie, rozdzielanie i rozsnuwanie, transformacji ulega płaski wzór. W konstrukcji jak i w kompozycji harmonia i rytm został zakłócony. Płaszczyzna otrzymanej materii miękkiej poddana różnorodnym czynnikom i działaniom, zmienia się nagle i chwilowo, lub trwale i niezmiennie. Czas kształtuje formę nadając jej coraz więcej przestrzeni.
  Data pierwszego rozpowszechnienia (rok-miesiąc-dzień): 2019-06-04
  Autor/autorzy: Kinga Ludek
  Kraj: Polska
  Miejsce: Kawiarnia Artystyczna „Kóltura” w Poznaniu
 • Pracownia Projektowania Ubioru
  Kierownik:dr hab. Anna Regimowicz- Korytowska prof. nadzw. UAP
  Asystent: dr Ewa Mróz

Studenci

 • WSPÓŁPRACA: Podpisana umowa o współpracy pomiędzy Grupa MTP – Targi Mody Poznań, a Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu.
 • Kongres fachowców „Internet w modzie, moda w internecie” 5.03.2019 r. Sala Ziemi, Międzynarodowe Targi Poznańskie
 • Pokaz Mody realizacji studenckich Pracowni Projektowania Ubioru, UAP Poznań 6.03.2019 r. Sala Ziemi, Międzynarodowe Targi Poznańskie
 • Wystawa realizacji studentów I roku I’ Pracowni Podstaw Projektowania Ubioru oraz wybranych prac studentów studiów magisterskich w ramach Pracowni Projektowania Ubioru– program podstawowy. 5-6.03.2019 r. Międzynarodowe Targi Poznańskie
 • Krystian Szymczak– publikacje realizacji.
  • Marzec 2019 Okładka FreshMag, projektant
  • Marzec 2019 Publikacja Feroce Magazine „Boy as a Venus”, fot. Angelika Grzegorczyk, stylizacja, produkcja, retusz
  • Marzec 2019 publikacja Lyun Magazine „Just like a dream” fot. Monika Strzępa, produkcja/art. director, retusz
  • Marzec 2019 publikacja Lyun Magazine „So hot”, fot. K. Banaszak, projektant
  • Marzec 2019 publikacja Kodd Magazine, „Love in silence”, projektant
  • Marzec 2019 publikacja WhiteMad Magazine, „Sheer”, fot. Klaudia Kocielska, projektant
  • Marzec 2019 publikacja Elegant Magazine, „The future is now”, fot. Halina Jasińska, projektant
  • Kwiecień 2019 publikacja Latest Magazine, „Cloudbusting”, fot. Anna Konieczna, projektant
  • Kwiecień 2019 publikacja SickyMag, „Livka” fot. Weronika Szustak, projektant
  • Maj 2019 publikacja Estela Magazine, „Afternoon with Diana”, fot. Ida Pawlak, projektant
  • Maj 2019 publikacja Lśnienie Magazyn, „The unseen” fot. Marta Surovy, projektant
  • Maj 2019 publikacja Magazyn Fason, fot. M. Zakrzewski, I. Tatarkiewicz, projektant
  • Maj czerwiec 2019 publikacja Miasto Kobiet nr3/2019 „Zbuntowana z wyboru”, fot. Patrycja Koczur, projektant
  • Czerwiec 2019 publikacja The Forest Meadow”, fot. Aga Wojtun, projektant
 • Natalia Leocho – prezentacja dyplomu licencjackiego pt. „Graficzna dekonstrukcja znaczeń” w ramach wystawy „Przestrzenie kolektywne” Wystawa prac studentów Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii.11.02.2019 r. Wydział Nauk Społecznych, UAM Poznań.
 • Krystian Szymczak– prezentacja dyplomu licencjackiego pt. UNISM w ramach wystawy „Przestrzenie kolektywne” Wystawa prac studentów Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii. 11.02.2019 r. Wydział Nauk Społecznych, UAM Poznań.
 • Mateusz Jagodziński – kolekcja „Karuzela”, udział w półfinale konkursu „Off Fashion” Kielce, 30.05.2019 r.
 • Dorota Kuźniarska– Prezentacja dyplomu magisterskiego pt. „Ostatnia baśń z 1000 i jednej nocy”w ramach międzynarodowej wystawy Quadriennale 2019 Praga. 6-16.06.2019 r. Praga.
 • Wystawa realizacji studentów I roku I’ Pracowni Podstaw Projektowania Ubioru oraz wybranych prac studentów studiów magisterskich w ramach Pracowni Projektowania Ubioru– program podstawowy. 5-6.03.2019 r. Międzynarodowe Targi Poznańskie. Udział wzięli: Krystian Szymczak, Aleksandra Chmiel, Katarzyna Torchała, Jakub Jasiński, Katarzyna Łęczycka, Dominika Walter, Hanna Szarzewicz, Mateusz Jagodziński, Katarzyna Krauze, Ewelina Bunia, Aleksandra Hoffmann, Ewa Jastrząb, Aleksandra Janczar, Adriana Wolska, Wiktor Krajcer.
 •  Pokaz Mody realizacji studenckich Pracowni Projektowania Ubioru, UAP Poznań 6.03.2019 r. Sala Ziemi, Międzynarodowe Targi Poznańskie. Udział wzięli: Łukasz Mleczak, Adriana Wolska, Kornelia Wasilewska, Tomek Wiśniewski, Weronika Musiał, Krystian Szymczak, Paulina Teodorczyk, Karolina Kowalska, Aldona Talarczyk, Jakub Jasiński, Justyna Stróżyńska, Mateusz Jagodziński, Maria Bartosiak, Natalia Leocho.

Dzieła artystyczne:

 • Tytuł dzieła:
  Rodzaj dzieła wzornictwo: kolekcja ubiorów
  Rok realizacji: 2019
  Charakterystyka – Kolekcja ubiorów z jedwabiu naturalnego i lnu. Kolorystyka_ czerń, biel, żółty, szary. Autorskie projekty z elementami ręcznie malowanymi.
  Data pierwszego rozpowszechnienia (rok-miesiąc-dzień): 2019.03.21
  Autor/autorzy: Anna Regimowicz- Korytowska
  Kraj: Polska
  Miejsce: Autorska Galeria Ubioru

Konferencje naukowe:

 • Rok organizacji: 2019
  Nazwa konferencji: Kongres Fachowców” Internet w modzie, moda w internecie” Grupa MTP
  Rodzaj konferencji: ogólnopolska
  Liczba uczestników: goście MTP
  Liczba uczestników prezentujących referaty: 8
 • Rok organizacji: 2019
  Nazwa konferencji: Konferencja ”Prawda i prawdziwość sztuki”
  Rodzaj konferencji (krajowa, ogólnokrajowa, zagraniczna, seminaria naukowe UAP):
  Liczba uczestników: krajowa, Aula Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie
  Liczba uczestników prezentujących referaty: 20 osób
 • Pracownia Architektury Wnętrz
  Kierownik:prof. dr hab. Józef Jurek
  Asystent:dr Mikołaj Stankowski

  • Udział w wystawie zbiorowej ArchInside w CK Zamek w dniach 02-19.03 2019 (prezentacja projektu wnętrz siedziby firmy Universal Music Polska/ Magic Records)
  • Koncepcja wnętrz cukierni Hofman w Rydzynie (Mikołaj Stankowski-współpraca: Michał Bartkowiak) 03-04 201
  • Projekt wnętrz toalet w restauracji Eol w Zielonej Górze
  • Projekt adaptacji budynku mieszkalno-gospodarczego przy ul. Filipińskiej 4 – na potrzeby Katedralnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Poznaniu
  • Koncepcja identyfikacji graficznej dla Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
  • Udział studenta Lwa Sołowieja w konkursie im. Władysława Czarnieckiego- studencki konkurs na najlepszy projekt semestralny
 • Pracownia Projektowania Przestrzeni Publicznej
  Kierownik:dr hab. Konstancja Pleskaczyńska prof. UAP
  Asystent: mgr Rozalia Świtalska

  • WSPÓŁPRACA: 
   • Udział w katedralnym projekcie współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych UAM w Poznaniu w zakresie propozycji aranżacji wnętrz przestrzeni do nauki i wypoczynku w Budynku E kampusu na Ogrodach (semestr zimowy: Emilia Dzięgielewska, Alicja Maculewicz, Dzianis Pilipuk; semestr letni: Patrycja Gurbiel)
   • Udział w katedralnym projekcie współpracy z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk w zakresie koncepcji aranżacji wnętrz wybranych pomieszczeń w siedzibie Towarzystwa przy ul. Mielżyńskiego w Poznaniu (semestr letni: Łukasz Wojciechowski)
  • PREZENTACJE I WYSTAWY PRAC STUDENTÓW:
   • Udział w wystawie „Przestrzenie kolektywne”na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu(Oskar Olejniczak) – 11.02. – 8.03.2019
   • Prezentacja prac studentów w Atrium UAP w ramach współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych (Emilia Dzięgielewska, Alicja Maculewicz, Dzianis Pilipuk) 26.03.2019 r.

Dzieła artystyczne:

 

 • Tytuł dzieła: Projekt aranżacji wystawy plenerowej „Wielkopolanie ku Niepodległej. W stulecie zwycięskiego powstania 1918-1919 roku”– dostosowanie układu elementów wystawy do różnych lokalizacji w Polsce.
  Rodzaj dzieła (architektura, architektura wnętrz, wzornictwo, scenografia, scenariusz, reżyseria, premierowy spektakl teatralny, grafika, malarstwo): wystawiennictwo
  Rok realizacji: 2018-2019
  Charakterystyka – opis (200 znaków bez spacji – max.): Wykonanie projektów aranżacji wystawy przygotowanej w 2018 r. z inicjatywy Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości dla różnych lokalizacji. W omawianym okresie odbyły się następujące wernisaże wystawy:
  17.01.2019 r. – uroczyste otwarcie wystawy plenerowej na placu Szczepańskim w Krakowie;
  7.02.2019 r. – wernisaż wystawy na dziedzińcu Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach;
  25.02.2019 r. – uroczyste otwarcie wystawy przed Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu;
  20.03.2019 – wernisaż wystawy przed budynkiem Muzeum Ziemi Lubuskiej na alei Niepodległości w Zielonej Górze;
  9.04.2019 r. – wernisaż wystawy przed gmachem Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku;
  28.04.2019 r. – wernisaż wystawy na Rynku w Inowrocławiu;
  6.06.2019 – wernisaż wystawy na Rynku Kościuszki w Białymstoku.
  Data pierwszego rozpowszechnienia (rok-miesiąc-dzień): 2018.11.9
  Autor/autorzy: projekt wystawy: Konstancja Pleskaczyńska
  Współpraca: wykonawca wystawy: Pracownia Sztuk Plastycznych sp. z o.o.
  Kraj: Polska
  Miejsce: Kraków, Świętochłowice, Wrocław, Zielona Góra, Gdańsk, Białystok
 • Tytuł dzieła: „Miejsca pamięci jako przestrzenie ekspozycyjne”
  Rok: 2019
  Charakterystyka – opis (max. 200 znaków):Artykuł zamieszczony w publikacji wieloautorskiej Aneksy kultury. Dziedzictwo, współczesność, wirtualność, poświęcony miejscom upamiętniającym męczeństwo Polaków, na których Niemcy w czasie II wojny światowej dokonywali masowych mordów. Artykuł jest analizą wybranych miejsc kaźni pod kątem ich współczesnego wyglądu, wartości wizualnych jako miejsc-nośników pamięci i wiedzy o szczególnym znaczeniu dla naszego narodu.
  Ilość arkuszy wydawniczych: 0.8
  Ilość stron: 14
  Nr ISBN lub ISSN:ISBN 978-83-66054-42-4
  Wydawca: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
  Kraj: Polska
  Miejsce: Kraków

 

 • Pracownia Architektury wnętrz I
  Kierownik:prof. dr hab. Janusz Stankowski prof. zw. UAP
  Asystent: mgr Oriana Przybyła

  • Działalność artystyczna i naukowa w okresie 01.01.2019 – 15.06.2019
   Tekst do katalogu wystawy malarstwa prof. Grzegorza Ratajczyka „Zachwyt”. Styczeń 2019 r. Publikacja – ISBN 978-83-951466-0-2
  • Koncepcja adaptacji zabytkowego budynku warsztatowo – mieszkalnego na Śródce w Poznaniu (ul. Filipińska 4) na potrzeby dydaktyczne Szkoły Katedralnej. Grudzień 2018 / styczeń 2019 r.
  • Wyjazd artystyczny do Niemiec – Hamburg – luty 2019 r. – wernisaż wystawy malarstwa Andrzeja Fogtta w Fabrik der Künste
  • Udział w wystawie „FUTURE VISIONS” – „ARCH Inside”– Drugiej Międzynarodowej Wystawie Projektów Architektury, Architektury Wnętrz oraz Sztuki Użytkowej – edycja w Poznaniu, CK Zamek, 26.02 – 19.03.2019.
  • Projekty przebudowy wnętrza i nowej recepcji w obiekcie CAMP 66 w Karpaczu. Marzec / kwiecień 2019 r.
  • Plener studentów UAP, Wydz. Architektury Wnętrz i Scenografii, kierunku architektura wnętrz w Zakopanem 08 – 13. 04. 2019 r. Współorganizacja i udział.
  • Wyjazd artystyczny do Niemiec – Hamburg – kwiecień 2019 r.
  • Wystawa prac studentów Pracowni Architektury Wnętrz I – UAP – 27.05. – 01.06.2019 r.
  • Wyjazd artystycznydo Berlina. Wystawa”Mantegna & Bellini” w Staatliche Museen zu Berlin (Gemäldegalerie) 07 – 09.06.2019
  • Promotorstwo 11 dyplomów licencjata na kier. Architektura Wnętrz – Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, czerwiec 2019 r.
  • Udział w pracach Komisji Dyplomowej na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach – dyplomy licencjata, 11.06.2019 r.
  • Promotorstwo 4 dyplomów magisterskich na kier. Architektura Wnętrz – Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii, studia stacjonarne, 13.06.2019 r.
  • Udział w pracach Komisji Dyplomowej na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii UAP – dyplomy magisterskie, studia stacjonarne na kier. AW, czerwiec 2019 r.
  • Członkostwo w Komitecie Naukowym Siódmego Międzynarodowego Sympozjum na temat Sztuki, Nauki i Technologii – MEDEA 2019, organizowanym w Agioi Theodori – Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Atenach w Grecji przez  Wydział Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie i Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Nauki, Sztuki i Technologii.
 • Pracownia Architektury Widowiska
  Kierownik:prof. dr hab. Bohdan Cieślak prof. zw. UAP
  Asystent: dr Tomasz Ryszczyński

  • Wystawy indywidualne (krajowe i zagraniczne)
   • Tytuł wystawy: „Bohdan Cieślak. Narracje”
    Tytuł wystawianego dzieła:
    Rodzaj dzieła (architektura, architektura wnętrz, scenografia, rysunek, grafika, malarstwo itp.): projektyscenograficzne i rysunek
    Rok realizacji: 17.02 – 31.03. 2019
    Charakterystyka – opis (200 znaków bez spacji – max.): wystawa indywidualna szkiców, projektów i przestrzennych modeli scenograficznych do realizacji teatralnych obejmujących twórczość scenograficzną autora od 1994 do 2017 roku. Wystawa zawierająca również jego twórczość rysunkową.
    Data pierwszego rozpowszechnienia (rok-miesiąc-dzień): 2019 – 02 – 17
    Autor: Bohdan Cieślak
    Kraj: Polska
    Miejsce: Muzeum Narodowe w Poznaniu

 

 • Dzieła artystyczne:
  • Tytuł dzieła: SAMI
   Rodzaj dzieła (architektura, architektura wnętrz, wzornictwo, scenografia, scenariusz, reżyseria, premierowy spektakl teatralny, grafika, malarstwo): scenografia, plakat
   Rok realizacji: 2019
   Charakterystyka – opis (200 znaków bez spacji – max.):Paweł i Kasia porzucają miejski zgiełk, pracę, przyjaciół, aby zacząć nowe, spokojne życie na wsi. Wyobrażenie o „wsi spokojnej, wsi wesołej” okazuje się mitem, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością
   Data pierwszego rozpowszechnienia (rok-miesiąc-dzień): 2019.03.31
   Autor/autorzy: Paweł Wolak, Katarzyna Dworak (reżyseria)
   Współpraca: Natalia Borys (kostiumy)
   Kraj: Polska
   Miejsce: Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim
 •  Wystawy indywidualne (krajowe i zagraniczne)
  • Tytuł wystawy: HISTORIE RYSUNKOWE
   Tytuł wystawianego dzieła: plansze komiksowe „Minotour”
   Rodzaj dzieła (architektura, architektura wnętrz, działania przestrzenne, instalacje, performance, scenografia, rysunek, grafika, malarstwo itp.): rysunek, grafika
   Rok realizacji: 2019
   Charakterystyka – opis (200 znaków bez spacji – max.): Cykl rysunków, będących fragmentami komiksu pt. „Minotour”
   Data pierwszego rozpowszechnienia (rok-miesiąc-dzień): 2019.05.2019
   Kraj: Polska
   Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim

 

 • Pracownia Scenografii
  prof. hab. Katarzyna Podgórska- Glonti prof. zw. UAP
  Asystent mgr Marta Wyszyńska

  • 8 września 2018- „Koniec miłości” reż. Dorota Androsz, Teatr Polski w Bydgoszczy, asystent scenografa Mirka Kaczmarka
  • 20 października 2018 „Wyspiański. Koncert” reżyseria Ewa Kaim, Teatr Słowackiego w Krakowie, asystent scenografa Mirka Kaczmarka
  • 7 grudnia 2018, „Mistrz i Małgorzata” reż. Paweł Passini, Teatr Ludowy Kraków, asystent scenografa Mirka Kaczmarka
  • 31 grudnia 2018, „Pudle. Fejsy” teledysk reż. Paweł Kryza, scenografia i kostiumy
  • 10 marca Pinokio Gawron Capitol kostiumy, światła
  • 29 marca 2019 Przegląd Piosenki Aktorskiej M. Liber 29.03
  • 14 marca 2019 premiera poznańska Uran Uran, Tama Poznań, kostiumy
  • 12 kwietnia 2019 Teatr Polski w Poznaniu Hamlet M.Starosta, kostiumy, scenografia, światła
  • 24 maja 2019 „J_D____E. Zapominamy” Passini Teatr Heleny Modrzejwskiej w Legnicy, kostiumy
  • „Smok!” reż. Kuba Roszkowski, Dziedziniec Arkadowy na Wawelu Teatr Słowackiego w Krakowie, kostiumy, asystentura scenograficzna
  • Quadriennale 2019 w Pradze – Polska Młoda Scenografia– absolwenci Scenografii: Daria Kompf, Katarzyna Stanisłąwczyk, Weronika Radzimowska- Majer, Dorota Kużniarska, Zuzanna Malinowska
  • Wystawa prof. Katarzyny Podgórskiej- Glonti„Miasto Kobiet II” w Muzeum Techniki w Szczecinie
 • Autor: Agata Tratwal
 • Opublikowano: 16.03.2020, 14:28
 • Ostatnia edycja: 16.03.2020, 14:29