Przejdź do treści

Szanowni Państwo.

            Platforma Google Meet służąca do nauczania prowadzonego w trybie zdalnym daje możliwość nagrywania prowadzonych przez Państwa zajęć dydaktycznych ze studentami.

            W sytuacji, gdy zamierzają Państwo utrwalać prowadzone w ten sposób zajęcia należy poinformować o takim zamiarze osoby biorące udział w spotkaniu przed rozpoczęciem nagrywania. W przypadku, gdy osoba biorąca udział w spotkaniu nie wyraża zgody na utrwalenie swojego wizerunku i głosu, należy poinformować ją o konieczności wyłączenia kamery i mikrofonu.

            Nagrywający, jako właściciel nagrania jest za nie odpowiedzialny. Nagranie może być wykorzystywane wyłącznie do celów dydaktycznych. Nie może być udostępnianie poza organizację lub grupę uczestników bez wcześniejszej zgody wszystkich nagranych osób.

            Niezastosowanie się do wskazanych wyżej zasad narusza art.4 pkt 12, art.5 i 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) dalej RODO i może prowadzić do odpowiedzialności odszkodowawczej i karnej.

 Proszę o respektowanie ww. zasad w przypadku nagrywania prowadzonych przez Państwa zajęć.

Prof. dr hab. Wojciech Hora
Rektor Uniwersytetu Artystycznego
im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 05.05.2021, 21:34
  • Ostatnia edycja: 05.05.2021, 21:36