dr hab. Ewa Wójtowicz ad.

kontakt
ewa.wojtowicz@uap.edu.pl

https://ewawojtowicz.wordpress.com/


Ewa Wójtowicz – doktor habilitowana nauk humanistycznych w dziedzinie nauk o sztuce (Uniwersytet Jagielloński), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji (UAM w Poznaniu), absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (2000). Autorka książek Net art (2008) i Sztuka w kulturze postmedialnej (2016) oraz kilkudziesięciu tekstów w języku polskim i angielskim, publikowanych w naukowych monografiach zbiorowych oraz czasopismach, jak m.in.: „Fragile”, „Ha!art”, „Kultura Popularna”, „Kultura Współczesna”, „Metaverse Creativity”, „Opcje”, „Przegląd Kulturoznawczy”.

Zastępca redaktor naczelnej w redakcji „Zeszytów Artystycznych” wydawanych przez Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP w Poznaniu. Zajmuje się krytyką artystyczną współpracując m.in. z „Magazynem O.pl”. Należy do Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Polskiego Towarzystwa Estetycznego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami oraz do polskiej sekcji AICA. Uczestniczyła aktywnie w kilkunastu konferencjach polskich i międzynarodowych, zajmuje się też popularyzacją zagadnień sztuki mediów w ramach wykładów otwartych i udziału w panelach dyskusyjnych. Zainteresowania badawcze: sztuka postmedialna, sztuka postcyfrowa, kultura sieciowa, media lokacyjne w sztuce, sztuka internetu.

Wykłada na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.