Przejdź do treści

dr hab. Ewa Wójtowicz, prof. UAP

kontakt
ewa.wojtowicz@uap.edu.pl

https://ewawojtowicz.wordpress.com/


Ewa Wójtowicz – doktor habilitowana w zakresie nauk o sztuce (Uniwersytet Jagielloński), doktor nauk humanistycznych (UAM w Poznaniu), absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Autorka monografii naukowych: Net art (2008), Sztuka w kulturze postmedialnej (2016), Poprzez sztukę. Obserwacje krytyczne (2021) oraz kilkudziesięciu tekstów naukowych i krytycznych, dotyczących sztuki współczesnej, w tym głównie sztuk medialnych. Publikowała w naukowych monografiach zbiorowych wydawanych w Polsce i za granicą oraz recenzowanych czasopismach naukowych („Artium Quaestiones”, „Czas Kultury”, „Kultura i Historia”, „Kultura Popularna”, „Kultura Współczesna”, „Kwartalnik Filmowy”, „MAST Journal”, „Metaverse Creativity”, „Opcje”, „Przegląd Kulturoznawczy”, „Sztuka i Dokumentacja”, „Zeszyty Artystyczne” i in.), zajmując się także krytyką artystyczną (m.in. dla „Magazynu O.pl”). Zastępca redaktor naczelnej „Zeszytów Artystycznych”. Teksty Ewy Wójtowicz tłumaczone były na języki: angielski, chiński, hiszpański, koreański, niemiecki, rumuński i ukraiński.

W poznańskiej uczelni artystycznej pracuje od roku 2000, wykładając przedmioty teoretyczne z zakresu historii sztuki, sztuki współczesnej, sztuki nowych mediów, nurtów awangardowych i alternatywnych w sztuce, kuratorowania nowych mediów, czy kultury internetowej. Obecnie prof. nadzw. UAP w Katedrze Kuratorstwa i Teorii Sztuki na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

Należy do Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Polskiego Towarzystwa Estetycznego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami oraz do polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA. Uczestniczyła aktywnie w kilkunastu konferencjach polskich i międzynarodowych, zajmuje się też popularyzacją zagadnień sztuki mediów w ramach wykładów otwartych i udziału w panelach dyskusyjnych. Zainteresowania badawcze: sztuka wobec internetu i (nowych) mediów, idiom geograficzny w teoriopraktyce sztuki postmedialnej.

  • Autor: Michał Żerdzicki
  • Opublikowano: 12.12.2016, 16:41
  • Ostatnia edycja: 05.01.2022, 20:03