dr hab. Tomasz Wilmański, ad.

kontakt: tomasz.wilmanski@uap.edu.pl

strona www:
http://www.tomaszwilmanski.siteor.pl/

Pole zainteresowań:

sztuka współczesna, poezja wizualna, książka artystyczna

Wykładane przedmioty/prowadzone pracownie:

Fakultet „Wokół książki artystycznej”
Pracownia Książki Artystycznej

Osiągnięcia:

Prezentacja prac artystycznych na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą, w Niemczech, Francji, Austrii, Estonii, Holandii, Włoszech, Kanadzie, Japonii

Inne działalności pozauczelniane:

Kierownik Galerii AT (od 1982 roku)