dr Natalia Wegner, adiunkt

kontakt: natalia.wegner@uap.edu.pl

dyżury:
Podczas zajęć w pracowni: wtorki, środy od godz. 15.00 do 19.45

Biogram:
Natalia Wegner, urodzona w 1974 roku w Poznaniu. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w latach 1994-1999. W 1998 r. otrzymała stypendium Ministra Kultury i Sztuki. W 1999 r. obroniła dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Drzeworytu prof. Zbigniewa Lutomskiego. Pracowała w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej Schola Posnaniensis jako asystentka w pracowniach rysunku i malarstwa prof. Andrzeja Macieja Łubowskiego. Od 2011 roku jest adiunktem w XII Pracowni Rysunku prof. Ireneusza Domagały na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, obecnie pełni obowiązki kierownika tejże pracowni. W 2011 roku obroniła pracę doktorską pt. „Nokturny”. Zajmuje się malarstwem na papierze.

Wykładane przedmioty/prowadzone pracownie:
rysunek w XII Pracowni Rysunku
Kierownik XII Pracowni Rysunku (dawniej pracownia prof. Ireneusza Domagały)

Pole zainteresowań:
Zajmuję się malarstwem. Obrazy wykonuję na papierze w technice mieszanej- używam farb wodnych, pasteli, tkanin, folii, papierów, tektur itd. Fascynuje mnie i inspiruje technika kolażu, ciekawią miejsca graniczne, miejsca styku, wzajemne oddziaływanie sąsiadujących elementów.
Inspiracji szukam w pejzażu, jego kompozycji, rytmie, planach, nawarstwieniach, gęstości, etapach przejściowych. Interesuje mnie pejzaż widziany w ruchu, przesuwający się za oknami pojazdów. Poszukuję i znajduję w jego konstrukcji odniesienia muzyczne, dźwiękowe. W ostatnich latach podejmuję próby opisania go także za pomocą słów. Interesują mnie zdarzenia drobne, które wyłapuję dzięki intensywnej obserwacji prowadzonej codziennie. Sporządzam dokumentację fotograficzną tych samych miejsc. Do intensywnej, regularnej obserwacji chciałabym nakłonić studentów, uwrażliwić ich na fascynujący aspekt codzienności.
Interesuję się też kinem. Oglądanie czarno- białych filmów z lat 60, szczególnie polskich (Różewicza, Lenartowicza, Hasa, Kawalerowicza, Wajdy) ma cenny walor edukacyjny- uczy kompozycji kadru, rozłożenia akcentów świetlnych.

Udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych m.in. w Poznaniu, Mosinie, Pile, Ostrowie Wielkopolskim, Gorzowie Wielkopolskim, Gnieźnie, Radomiu, Krakowie, Katowicach, Olsztynie, Lublinie, Bydgoszczy, Łodzi, Berlinie, Wilnie, Brukseli. Udział w plenerach malarskich- Chrzęsne, Dobrzyca, Antonin, organizowanie studenckich plenerów rysunkowych w Skokach.

Prowadzone projekty:
Obecnie jestem w trakcie realizacji projektu badawczego „Trzy miejsca“ finansowanego ze środków statutowych Wydziału Malarstwa i Rysunku.