Przejdź do treści

prof. dr hab. Marta Weronika Węcławska-Lipowicz

biogram:

1985-1990 – studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu w latach, dyplom magisterski z architektury wnętrz pod kierunkiem prof. Jerzego Schmidta oraz rysunku pod kierunkiem prof. Bogdana Wegnera.

1998 – praca doktorska „Między meblem a wnętrzem. Refleksje o twórczości Edmunda Węcławskiego na tle tendencji w meblarstwie polskim lat międzywojennych”. 

2003 – praca habilitacyjna „Architektura wobec sacrum. Tryptyk ekumeniczny”

1990-1995 – asystent w Pracowni Technik Realizacyjnych prowadzonej przez prof. Wiesława Krzyżaniaka 

1995 -1998 – asystent a następnie 1998 – 2005 adiunkt w Pracowni Architektury Wnętrz I prof. Janusza Stankowskiego. 

Od 2005 Kierownik Pracowni Architektury Wnętrz II.

pole zainteresowań:

architektura, architektura wnętrz, mebel, wystawiennictwo, projektowanie w przestrzeni historycznej i sakralnej, kulturowe konteksty architektury, przestrzenne konteksty kultury.

prowadzone pracownie:

Pracownia Architektury Wnętrz II

osiągnięcia:

 • Projekt wnętrz kościoła w Sumach na Ukrainie
 • Projekty wnętrz Muzeum gen. Henryka Dąbrowskiego w Winnej Górze
 • Projekty mebli dla zamku w Sierakowie
 • Studia koncepcyjne wnętrz kościoła p.w. Św. brata Alberta w Augsburgu
 • Projekt wnętrza i wyposażenia nowobudowanego kościoła w Łagowcu
 • Projekty mebli dla zamku w Kórniku
 • Koncepcja wnętrz kościoła p.w. Bł. Matki Teresy z Kalkuty w Kaliszu
 • Koncepcja wnętrz kościoła p.w. MB Nieustającej Pomocy we Lwowie
 • Projekt wystawy Chrzest – Św. Wojciech – Polska. Dziedzictwo średniowiecznego Gniezna /w zespole ze Sławomirem Kuszczakiem/, Gniezno 2016

publikacje:

 • Dziewiętnastowieczna ikona domu polskiego, w: Piękno wieku dziewiętnastego. Studia i szkice z historii architektury i estetyki, Red.: E. Nowicka i Z. Przychodniak, Poznań 2008
 • Biogram prof. arch. Jana Węcławskiego w: Słowniku Biograficznym Konserwatorów Polskich, SKP Warszawa 2012.
 • Ostatni to romantyk. Wspomnienie o profesorze Wiesławie Krzyżaniaku, w: Zeszyty Artystyczne nr 28, Poznań, 2016
 • Rewitalizacja lokalnych szlaków kolejowych w pejzażu kulturowym Wielkopolski na przykładzie linii Poznań- Wolsztyn. 2008

prowadzone projekty:

 • Przestrzeń odzyskana. Rewitalizacja pejzażu kulturowego Wielkopolski. 2015
 • Poznańska Szkoła Architektury Wnętrz – koncepcja kształcenia integralnego. 2016
 • Udział w projekcie Pracowni Dokumentacji Literackiej, Instytutu
 • Filologii Polskiej, UAM w Poznaniu: Przewodnik literacki Śladami Mickiewicza po Wielkopolsce. Współudział w przygotowaniu wystawy: „Śladami Mickiewicza po Wielkopolsce”, Collegium Maius UAM w Poznaniu, 2011.
 • Autor: Aleksandra Gaj
 • Opublikowano: 09.01.2019, 14:28
 • Ostatnia edycja: 23.02.2022, 08:37