Przejdź do treści

mgr Krzysztof Urban lab.

kontakt: krzysztof.urban@uap.edu.pl

biogram:

Urodzony w Poznaniu w roku 1981, w latach 2001-2007 odbył studia na wydziale Rzeźby Poznańskiej ASP. W roku 2007 obronił z wyróżnieniem dyplom w zakresie sztuki piękne, przygotowany pod kierunkiem prof. Juzef Petruka w pracowni Rzeźby . W latach 2003-2008 odbył studia na wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa  na Poznańskiej ASP. W roku 2008 obronił  dyplom w zakresie projektowania wnętrz, pod kierunkiem dr hab. Piotra Tetlaka, prof. nadzw. UAP w Pracowni Zjawisk Teatralnych. W tym samym roku został zatrudniony jako laborant w Pracowni Zjawisk Teatralnych. Zajmuje się projektowaniem scenografii oraz rzeźbą. Pracuje indywidualnie oraz współpracuje z wieloma instytucjami kultury i teatrami.

pole zainteresowań:
kultura, sztuka, teatr

wykładane przedmioty/prowadzone pracownie

  • laboratorium światła
  • techniczna strona projektów w Pracowni Zjawisk Teatralnych

prowadzone projekty:

  • AK30 cykliczne wydarzenie „30 wystaw w 30 dni”
  • Festiwal teatrów więziennych

działalność pozauczelniana, ciekawostki:

  • Członek , projektant interdyscyplinarnej grupy teatralnej  „Asocjacja 2006”
  • Współpracownik teatru „Orbis Tertius”
  • Członek opiekun i moderator artystyczny grupy „PMC”

 

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 18.01.2019, 17:38
  • Ostatnia edycja: 18.01.2019, 19:45