Przejdź do treści

dr hab. Zbigniew Szot, prof. UAP

ur. 3.01.1962 r. w Płotach na Pomorzu Zachodnim. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej, w latach 1976 – 1981 uczęszczał do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie.
Po zrealizowaniu dyplomu i zdaniu matury kontynuował naukę w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. którą ukończył w 1986 roku. Od 1988 pracuje w macierzystej Uczelni. W latach 1988 – 1991 asystent w I Pracowni Gobelinu prof. Magdaleny Abakanowicz, następnie prof. Anny Goebel, a od 1991 roku asystent, i od 1997 roku adiunkt w III Pracowni Rysunku prof. Józefa Drążkiewicza. W 2006 roku obejmuje kierownictwo IX Pracowni Rysunku ASP Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu). Od 2007 roku doktor habilitowany. W 2008 powołany na stanowisko profesora UAP. Od 2014 roku profesor.
W swojej twórczości zajmuje się malarstwem, grafiką cyfrową, rysunkiem, działaniami przestrzennymi oraz scenografią.


ZBIGNIEW SZOT
Zbigniew Szot was born in 1962 in Płoty, in northern Poland. From 1976 to 1981 he was schooled at the State Secondary School of Fine Arts in Szczecin and subsequently continued his studies in visual arts at the State Higher School of Fine Arts. He graduated in 1986 with double Master’s Degrees: in Visual Arts Education and in Drawing. Eventually, he continued his post-graduate studies in visual culture and obtained a Post-Doctoral Degree in 2007.
In 2008 Zbigniew Szot was constituted as Associate Professor at University of Art UAP and in 2014 as Full Professor.
Since 1988 he has been the member of the Faculty at the Academy of Fine Arts in Poznań, where he is currently holding a post of Associate Professor and Head of Drawing Studio. Szot has been a recipient of numerous awards for his progressive art, including the 1987 Scholarship from the Polish Ministry of Art and Culture. His works have been the subject of several solo and group exhibitions in prominent public art galleries and in the centres of contemporary art in Poland. Szot is also known in Poznan for his innovative graphical and scenographical designs that brought him a recognition and critical acclaim.

  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 15.11.2018, 02:20
  • Ostatnia edycja: 04.07.2019, 12:38