Przejdź do treści

prof. dr hab. Zbigniew Szot

kierownik IX Pracowni Rysunku

Wydział Malarstwa i Rysunku

ZBIGNIEW SZOT (ur. 1962) – artysta sztuk wizualnych. Studia w latach 1981 – 1986 w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Uniwersytet Artystyczny im. M. Abakanowicz) w Poznaniu. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki w 1987 roku. Pracę jako asystent w I Pracowni Gobelinu prof. Magdaleny Abakanowicz i prof. Anny Goebel rozpoczął w 1988 r. Od 1991 r. kontynuował ją w III Pracowni Rysunku prof. Józefa Drążkiewicza. W 2006 r. wygrał konkurs na objęcie kierownictwa IX Pracowni Rysunku na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W 2014 r. otrzymał tytuł profesora. Od 2015 r. piastował stanowisko profesora zwyczajnego, a po reformie w szkolnictwa w 2018 r. – profesora. Do tej pory swoje prace prezentował na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju oraz za granicą, min. w Czechach, Grecji, Japonii, Kanadzie i Niemczech. Zrealizował i współrealizował kilkadziesiąt scenografii teatralnych i plenerowych, programów telewizyjnych i koncertów. W swojej twórczości zajmuje się malarstwem, grafiką cyfrową, rysunkiem, działaniem przestrzennym oraz scenografią.


ZBIGNIEW SZOT (born in 1962) – visual arts artist. Studied in the years 1981 – 1986 at the State Higher School of Fine Arts (now M.Abakanowicz University of Art) in Poznań. He received a scholarship from the Ministry of Culture and Art in 1987. Hestarted his work as an assistant in the 1st Tapestry Studio of Prof. Magdalena Abakanowicz and Prof. Anna Goebel in 1988. Since 1991 he has continued it in the 3rd Drawing Studio of Prof. Józef Drążkiewicz. In 2006 he won a competition to become the director of the 9th Drawing Studio at the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Poznań. In 2014 he received the title of Professor. Since 2015 he held the position of full professor, and after the reform of education in 2018 –professor. To date, he has presented his works at many individual and group exhibitions in Poland and abroad, including in the Czech Republic, Greece, Japan, Canada and Germany. He has produced and co-produced dozens of theatre and outdoor sets, television programmes and concerts. In his work he deals with painting, digital graphics, drawing, spatial action and scenography.

  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 15.11.2018, 02:20
  • Ostatnia edycja: 12.10.2023, 16:30