Przejdź do treści

prof. zw. Kazimierz Świrydowicz, prof. zw. UAP

kontakt
swirydow@amu.edu.pl


Jestem doktorem nauk prawnych, doktorem matematyki i doktorem habilitowanym filozofii. Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół szeroko rozumianej logiki, a także filozofii klasycznej. Tak więc zajmowałem się prawniczymi zastosowaniami logiki i filozofią prawa, logikami nieklasycznymi (logika modalna, relewantna i liniowa), zwłaszcza metodami algebraicznymi w badaniu logik nieklasycznych. Osobną dziedzinę moich zainteresowań logicznych i filozoficznych stanowi semiotyka (ogólna nauka o znaku), w tym szczególnie semiotyka znaku ikonicznego; z dziedziny tej prowadzę zajęcia na UAP.

Najważniejsze publikacje

książki:

 • Podstawy logiki modalnej, wyd. II, Poznań 2004.
 • Podstawy teorii znaku ikonicznego, Poznań 2016 (w druku),

artykuł:

 • There exists an Uncontable Set of Pretabular Extensions of the Relevant Logic R and each Logic of this Set is Generated by a Variety of  Finite Height; w: The Journal of Symbolic Logic, vol. 73 No 4 Dec. 2008, s. 1249-1270.

prowadzone wykłady i inne zajęcia

 • Wykład kursowy z logiki (60 godzin)
 • Wykład fakultatywny z podstaw logiki (30 godzin)
 • Wykład fakultatywny z semiotyki znaku ikonicznego (30 godzin)
 • Seminarium licencjackie (semiotyka, filozofia klasyczna)
 • Seminarium magisterskie (semiotyka, filozofia klasyczna, varia)
 • Autor: Michał Żerdzicki
 • Opublikowano: 12.12.2016, 16:53
 • Ostatnia edycja: 12.12.2016, 16:53