Przejdź do treści

prof. dr hab. Jacek Strzelecki

urodzony w 1959 r. w Gnieźnie. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu, które ukończył w 1978 roku z wyróżnieniem. W latach 1978-83 studiuje na Wydziale Malarstwa w poznańskiej PWSSP. Dyplom z wyróżnieniem otrzymuje w pracowni prof. Jana Świtki. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki w latach 1984-85. Laureat konkursu im. Marii Dokowicz. Dwukrotnie nagradzany w konkursie malarstwa im. Jana Spychalskiego (wyróżnienie, II Nagroda). Po dyplomie zostaje asystentem w macierzystej uczelni w pracowni prof. Jana Świtki. W ciągu następnych lat uzyskuje kolejne stopnie naukowe by w 1994 r. objąć prowadzenie I Pracowni Rysunku na Wydziale Malarstwa w poznańskiej PWSSP. Obecnie profesor zwyczajny Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W swoim dorobku brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych oraz miał szereg wystaw indywidualnych. Prace znajdują się w zbiorach państwowych a także prywatnych w kraju i za granicą m.in w Australii, USA, Szwecji, Holandii, Niemczech, Austrii.
Jacek Strzelecki uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek i malarstwo monumentalne.

Professor

Jacek Strzelecki – born in 1959 in Gniezno. Finishes the Public Secondary School of Fine Arts in Poznań, with graduating with distinction in 1978. During the years 1978-83 he was a student of the Painting Faculty in Poznań PWSSP University. Receives diploma with distinction after Painting studies in prof. Jan Świtka’s Studio. During 1984-85 gets scholarship from the Ministry of Art And Culture. Laureate of the contest named after Maria Dokowicz for best diploma. Awarded twice in painting competition named after Jan Spychalski (distinguished, II Prize). After graduating, works as an assistant to Jan Świtka in his Painting studio on the University PWSSP. In the years to come he receives subsequent scholar degrees and diplomas, to finally take over the I Drawing Studio in PWSSP. Currently full professor at the University of Fine Arts in Poznań. Throughout his career he participated in several dozen of group exhibitions, and a number of individual shows. You can find his works in State Museums, as well as private collections in Poland and abroad, for instance: Australia, USA, Sweden, Holland, Germany and Austria.
Jacek Strzelecki works with canvas painting, drawing and monumental painting.

  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 31.10.2018, 23:19
  • Ostatnia edycja: 06.04.2021, 09:32