Przejdź do treści

prof. dr hab. Sławomir Sobczak

kontakt: slawomir.sobczak@uap.edu.pl

dyżury:
dyżur prodziekana: środy 12.00-12.30, 15.00-15.30

Biogram:

www.ssobczak.pl

Urodzony 1964 r. w Bydgoszczy.
Studia artystyczne odbył w latach 1984 – 89 w PWSSP w Poznaniu. Od 1989 – pracuje w macierzystej uczelni (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu).
W roku 2009 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.
Jest kierownikiem pracowni Kina Rozszerzonego (dawniej Działań Interaktywnych)
W latach 2008 – 2015 pełnił funkcję kierownika Katedry Intermediów, a od 2015 jest prodziekanem Wydziału Komunikacji Multimedialnej UAP.
Od 1991 do 1994 roku współprowadził, a od 1994 do 2007 roku kierował Galerią ON w Poznaniu. Był także kuratorem ponad dwudziestu dużych niezależnych projektów artystycznych i wielu innych wystaw, a także autorem tekstów publikowanych w czasopismach artystycznych, katalogach itp. W latach 2008 -2013 roku był dyrektorem wykonawczym Mediations Biennale w Poznaniu. Od 2012 roku realizuje projekt artystyczno-badawczy Polish Art Tomorrow (www.arttomorrow.pl), badający potencjał polskiej sceny artystycznej po roku 2000.

Pole zainteresowań:

Własną aktywność artystyczną i badawczą podporządkowuje doświadczaniu natury człowieka w kontekście jego środowiska. Jego twórczość ma charakter procesualny. Większość z dotychczas zrealizowanych prac projektował jako obszary interakcji z współuczestniczącym w tym procesie człowiekiem. Swoje interwencje artystyczne traktuje jako obszary odczuwania i wyzwalania emocji, jako obszary negocjacji z rzeczywistością. Stara się by realizowane projekty nie były oknami, a drzwiami do nowych rzeczywistości w rozumieniu Petera Weibela, który stwierdził że: “Dzieło sztuki nie jest już tylko obrazem, nie jest dwuwymiarowym oknem na świat, ale staje się drzwiami do multisensorycznego zdarzenia zakładającego połączenie wizualności, taktylności i audialności.”. Obserwując i przenosząc w obszar sztuki sytuacje znane współczesnej kulturze, czy naturze – przekształca je w narzędzia aktywizujące i prowadzące między sobą różne formy dialogu.

Wykładane przedmioty/prowadzone pracownie:

Pracownia Kina Rozszerzonego, Pracownia Działań Interaktywnych, Kino rozszerzone

Prowadzone projekty:
od 2012 – projekt artystyczno-badawczy Polish Art Tomorrow,
od 2013 – projekt artystyczny „Wymiary zmienne”

Inne działalności pozauczelniane:

  • Wiceprezes Stowarzyszenia Via Activa
  • Wiceprezes Fundacji Mediations Biennale
  • członek założycielski Fundacji Katedry Intermediów

Galeria:

 

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 22.03.2017, 14:22
  • Ostatnia edycja: 04.07.2019, 12:33