Przejdź do treści

prof. dr hab. Sławomir Sobczak

kontakt: slawomir.sobczak@uap.edu.pl

dyżury: czwartki 14.30–18.00

Biogram:

Urodzony 1964 r. w Bydgoszczy.

Studia artystyczne odbył w latach 1984–89 w PWSSP w Poznaniu. Od 1989 – pracuje w macierzystej uczelni (obecnie na Wydziale Animacji i Intermediów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu). Aktualnie jest kierownikiem pracowni Filmu eksperymentalnego II.

Współtworzył podstawy do rejestracji unikatowego kierunku kształcenia – Intermedia.

W roku 2009 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego sztuki. W latach 2008–2015 pełnił funkcję kierownika Katedry Intermediów. W latach 2015-2018 był prodziekanem Wydziału Komunikacji Multimedialnej, a po zmianie nazwy do roku 2019 Wydziału Sztuki Mediów.

W kadencji 2016-2019 był członkiem Senatu UAP. W latach 2019-2020 pełnił funkcje pełnomocnika Rektora UAP ds. Ewaluacji.

Od 1991 do 1994 roku współprowadził, a od 1994 do 2007 roku kierował Galerią ON w Poznaniu. Był kuratorem ponad dwudziestu dużych niezależnych projektów artystycznych, a także autorem tekstów publikowanych w czasopismach artystycznych, katalogach itp. W latach 2008–2013 roku był dyrektorem wykonawczym Mediations Biennale w Poznaniu. W latach 2012-2019 realizował projekt artystyczno-badawczy Polish Art Tomorrow, badający potencjał polskiej sceny artystycznej po roku 2000.

W roku 2019 został odznaczony przez MKiDN brązowym medalem Gloria Artis.

Jest nieformalnym członkiem Rady Programowej Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie.

Od roku 2024 jest członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej VII kadencji (zespół sztuki).

Realizuje prace artystyczne w zakresie instalacji multimedialnej, obiektu, performance, filmu eksperymentalnego i sztuki efemerycznej. 

Zrealizował ponad 250 projektów artystycznych prezentowanych na wystawach indywidualnych, grupowych i na festiwalach w Polsce i na świecie (m.in. Chiny, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Izrael, Francja, Ukraina, Turcja, Włochy).

Jego prace znajdują się w kilku kolekcjach publicznych.

Pole zainteresowań:

Własną aktywność artystyczną i badawczą podporządkowuje doświadczaniu natury człowieka w kontekście jego środowiska. Jego twórczość ma charakter procesualny. Większość z dotychczas zrealizowanych prac projektował jako obszary interakcji z współuczestniczącym w tym procesie człowiekiem. Swoje interwencje artystyczne traktuje jako obszary odczuwania i wyzwalania emocji, jako obszary negocjacji z rzeczywistością. Stara się by realizowane projekty nie były oknami, a drzwiami do nowych rzeczywistości w rozumieniu Petera Weibela, który stwierdził, że: “Dzieło sztuki nie jest już tylko obrazem, nie jest dwuwymiarowym oknem na świat, ale staje się drzwiami do multisensorycznego zdarzenia zakładającego połączenie wizualności, taktylności i audialności.”. Obserwując i przenosząc w obszar sztuki sytuacje znane współczesnej kulturze czy naturze – przekształca je w narzędzia aktywizujące i prowadzące między sobą różne formy dialogu.

Wykładane przedmioty/prowadzone pracownie:

Pracownia Filmu Eksperymentalnego II (przedmioty: Kino rozszerzone, Przestrzenie transmedialne, Narracje wizualne)

ROZWIN

Prowadzone projekty:


od 2012 – projekt artystyczno-badawczy Polish Art Tomorrow,
od 2013 – projekt artystyczny „Wymiary zmienne”

ROZWIN

Inne działalności pozauczelniane:

  • Wiceprezes Stowarzyszenia Via Activa
  • Wiceprezes Fundacji Mediations Biennale
  • członek założycielski Fundacji Katedry Intermediów

Galeria:

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 22.03.2017, 14:22
  • Ostatnia edycja: 05.02.2024, 13:04