Przejdź do treści

prof. dr hab. Tomasz Siwiński 

Kontakt: tosiwinski@gmail.com

Kierownik VII Pracowni Malarstwa UAP

Biogram
Prof. zw. Tomasz Siwiński jest kierownikiem VII Pracowni Malarstwa UAP. W konstruowaniu swoich obrazów używa najczęściej metaforycznego języka, budującego pewien dystans do rzeczywistości. W obrazach łączy techniki malarskie z własnymi technikami graficznymi np. estampaż.

Obszary zainteresowań i inspiracji to sztuka Dalekiego Wschodu, archeologia i kaligrafia, która jest ważnym komponentem obrazów. Przykładowe cykle tematyczne: „Fabryki drutu coraz cieńszego”, „Nadciągająca poczta”, czy „Artefakty kultury porzucewskiej” dość dobrze charakteryzują metaforyczny klimat jego obrazów. Artysta ma w swoim dorobku wiele wystaw w kraju i za granicą.

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 10.04.2017, 13:50
  • Ostatnia edycja: 04.07.2019, 12:20