dr Justyna Ryczek ad.

kontakt
justyna.ryczek@uap.edu.pl


Justyna Ryczek – doktor nauk humanistycznych, ukończyła filozofię na UAM w Poznaniu, gdzie obroniła również pracę doktorską. Pracuje na Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Autorka książki Piękno w kulturze ponowoczesnej oraz wielu tekstów naukowych i krytycznych. Od 2013 roku redaktor naczelna „Zeszytów Artystycznych” wydawanych przez UA w Poznaniu (obecnie WEA w UAP). Należy do Polskiego Towarzystwa Estetycznego. Uczestniczyła aktywnie w kilkunastu konferencjach polskich i międzynarodowych. Interesuje się sztuką współczesną, szczególnie jej obecnością w przestrzeni publicznej oraz powiązaniami z innymi dziedzinami, w tym: etyką, kulturą popularną, życiem codziennym, nowymi mediami. Zajmuje się krytyką artystyczną. Bywa kuratorką wystaw.

prowadzone wykłady i inne zajęcia

  • Krytyka artystyczna
  • Zagadnienie sztuki współczesnej
  • Wykłady monograficzne ze sztuki współczesnej
  • Etyczne dyskursy sztuki współczesnej
  • Seminarium licencjackie