dr Aleksandra Paradowska

doktor historii sztuki (UAM w Poznaniu), autorka publikacji o historii architektury XIX i XX wieku i jej społecznych kontekstach, w tym książek: „Na Starym Grunwaldzie. Domy i ich mieszkańcy” (wraz z Piotrem Kordubą, Poznań 2012) oraz „Przeciw chorobie. Architektura szpitalna Wielkopolski w dwudziestoleciu międzywojennym” (Poznań 2015). Artykuły publikowała między innymi na łamach „Autoportretu”, „Architektury & biznesu”, „Artluka”, „Architectusa”, oraz „Quartu”. W ostatnich latach jej zainteresowania koncentrują się przede wszystkim wokół tematu zależności ideologii i architektury, a także spojrzeniu na architekturę jako szeroko rozumiany nośnik pamięci i tożsamości.

Prowadzone wykłady i zajęcia:

  • Architektura i polityka
  • Historia sztuki
  • Historia malarstwa
  • Zagadnienia sztuki współczesnej
  • Seminarium licencjackie