Przejdź do treści

dr Jakub Malinowski, ad.

kontakt: jakub.malinowski@uap.edu.pl

strona www:
www.jakubmalinowski.art.pl (obecnie w budowie)

Biogram:

Jakub Malinowski urodził się w 1985 roku w Trzebiatowie. Absolwent Wydziału Malarstwa
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Dyplom magisterski z wyróżnieniem uzyskał
w 2011 roku w XI Pracowni Malarstwa prof. Marka Przybyła. Od 2011 roku pracował jako
asystent w VII Pracowni Rysunku UAP prowadzonej przez prof. Bogdana Wegnera.
W 2016 roku uzyskał tytuł doktora. Od roku akademickiego 2016/17 pełni funkcję p.o.
kierownika VII Pracowni Rysunku. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem.

Pole zainteresowań:

sztuka współczesna, malarstwo, rysunek

Wykładane przedmioty/prowadzone pracownie:

Rysunek/VII Pracownia Rysunku

ROZWIN

Osiągnięcia:

2016
• udział w wystawie konkursowej Pomorskiego Biennale Sztuki Młodych Potok Sztuki, Sopot Centrum
2013
• nominacja do nagrody i udział w wystawie konkursu Nowy Obraz. Nowe Spojrzenie, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
2013
• nominacja do Konkursu im. E. Gepperta we Wrocławiu
2012
• kwalifikacja do wystawy Międzynarodowego Konkursu Rysunkowego, ASP Wrocław
2011
• udział w wystawie Konkursu im. Marii Dokowicz na najlepszy dyplom UAP, Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu
2011
• kwalifikacja do wystawy 21. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych Promocje 2011

ROZWIN

Publikacje:

Wystawy indywidualne
2016
• Estetyka tymczasowości a malarstwo czasu rzeczywistego, Galeria MONA,
Poznań
• Po sezonie, Galeria Miejska, Mosina
2015
• Punkt widzenia, Galeria Feininger, Trzebiatów
• Spektrum, Regionalne Centrum Kultury, Kołobrzeg
2014
• Bound diary, Brinkkalan Galleria, Turku, Finlandia
2013
• Malarstwo, Galeria Perlegal Poznań
2011
• Wuchta wiary [mnóstwo ludzi], Galeria Miejska w Mosinie
2009
• Rysunek, Galeria Poziom ASP w Poznaniu
2007
• Malarstwo, Galeria 011 w Toruniu
Wybrane wystawy zbiorowe
2016
• I Pomorskie Biennale Sztuki Młodych Potok Sztuki, Sopot Centrum
2015
• VII Edycja Kolekcji UAP, Wydział Nauk Społecznych UAM w Poznaniu
• Korespondencja, Skalar Office Center, Poznań
• Kolumnada II, Politechnika Poznańska
• FIGURAMA Międzynarodowy Festiwal Rysunku; USA, Czechy, Słowacja, Hiszpania, Polska, Węgry
2014
• Niepodobni, Wydział Fizyki UAM w Poznaniu
• Gry łomocze pompa…, Galeria Kontrapunkt, Poznań
• Homesick, Galeria Tymczasowa, Poznań
• Kolumnada, Politechnika Poznańska
2013
• Imaginarium, Galeria Profil w Poznaniu
• Teraz Rysunek. Punkty Zbieżne, CK Zamek w Poznaniu
• Wiatr do morza 3, Galeria u Jezuitów w Poznaniu
• Nowy obraz. Nowe spojrzenie, Galeria Aula UAP / MOS w Gorzowie Wielkopolskim
• VII Pracownia Rysunku (UAP), Galeria Pentagon w Radomiu
2012
• Wystawa V Międzynarodowego Konkursu Rysunkowego, Muzeum Architektury Wrocław
2011
• Wystawa Konkursu im. Marii Dokowicz na najlepszy dylom UAP, Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu
• 21. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych Promocje 2011 – wystawa konkursowa i drukowany katalog, Galeria Sztuki w Legnicy
• Obszary rysunku – Rondo Sztuki w Katowicach / drukowany katalog
• W samo południe – wystawa absolwentów UAP – Galeria Rzeźnia w Poznaniu
• Dyplomy 2011 – wystawa dyplomów UAP – Międzynarodowe Targi Poznańskie
• Międzynarodowy Festiwal Rysunku Figurama – /Polska, Czechy, Słowacja, Austria, Niemcy, Hiszpania, USA, Japonia/
2010
• XI pracownia malarstwa – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu – Muzeum im. Stanisława Staszica w Pile / drukowany katalog
2009
• Wystawa Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w Kole – MDK Koło / drukowany katalog
• Międzynarodowy Festiwal Rysunku Figurama – /Polska, Czechy, Słowacja, Austria, Niemcy, Hiszpania, USA, Japonia/ katalog
2009
• Serce dla serca – fundacja „Serce dla serca”, wystawa charytatywna w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu
• Międzynarodowy Festiwal Rysunku Figurama – /Polska, Czechy, Słowacja, Austria, Niemcy, Hiszpania, USA, Japonia/ katalog
2007
• Dekalog – wystawa studentów XII Pracowni Malarstwa UAP w ramach X Dni Judaizmu w Poznaniu

ROZWIN

Katalogi:

2016
• I Pomorskie Biennale Sztuki „Potok Sztuki”, katalog, ZPAP Gdańsk, ISBN 978-83-942026-3-7
2015
• Korespondencja/Correspondence, UAP Poznań, ISBN 978-83-63533-81-6
• FIGURAMA15, Figurama Foundation, Zlin, ISBN 978-80-904889-4-6
2014
• Jakub Malinowski prace/works, Uniwersytet Artystyczny, Poznań, ISBN 978-83- 63533-41-0
2013
• Nagroda Artystyczna Nowy Obraz/ Nowe Spojrzenie 2013, Wydział Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego, Poznań, ISBN 978- 83- 63533- 08-3
2012
• V Międzynarodowy Konkurs Rysunkowy, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, ISBN 978-83-60520-833
• Obszary rysunku Katowice – Poznań, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, ISBN 978-83-61424-26-0, 978-83-88400-84-1
2011
• Promocje 2011, , Galeria Sztuki w Legnicy, ISBN 978-83-62534-13-5
2010
• FIGURAMA10, Figurama Foundation, Zlin, ISBN 978-80-254-6712-1

ROZWIN

Stypendia:

2016 stypendium zagraniczne Erasmus+ w Akademii Sztuki w Turku w Finlandii
2009 stypendium artystyczne Wydziału Malarstwa ASP w Poznaniu
2008/9 stypendium zagraniczne w Uniwersytecie Sztuki i Projektowania w Klużu w Rumunii
2007 stypendium artystyczne Wydziału Malarstwa ASP w Poznaniu

ROZWIN

Prowadzone projekty:

– 2014 Współpraca przy tworzeniu projektu „Tabor sztuki”- nawiązanie kontaktów
i współpracy międzynarodowej między uniwersytetami artystycznymi z wielu krajów
europejskich, a także z wieloma organizacjami i fundacjami działającymi w sektorze
kulturalnym w Europie.
-2014 – 2015 „Badanie aspektów estetycznych i społecznych malarstwa, identyfikacja
nowych tendencji we współczesnej dydaktyce artystycznej oraz pogłębianie wiedzy
o malarstwie jako dyscyplinie artystycznej poprzez analizę porównawczą systemu
kształcenia w zakresie malarstwa na państwowych uczelniach artystycznych w Polsce
i w Hiszpanii”- członek zespołu badawczego
-2014-2016 „Granice malarstwa”- wykonawca projektu, nawiązanie współpracy
z Wydziałem Artystycznym Uniwersytetu Nauk Stosowanych i ze środowiskiem
artystycznym miasta Turku w Finlandii

Inne działalności pozauczelniane:
Historia zatrudnienia w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu
lata 2010-11 – staż asystencki w VII Pracowni Rysunku prowadzonej przez prof. Bogdana Wegnera
lata 2011-2016 – praca na stanowisku asystenta w VII Pracowni Rysunku prowadzonej przez prof. Bogdana Wegnera z początkiem roku akademickiego 2016/17 – powierzenie funkcji p.o. kierownika VII Pracowni Rysunku Plenery, organizacja wystaw i warsztatów (wybrane)
2016 40. Interdyscyplinarne Spotkania Twórców – Człopa 2016 organizowane przez BWA Piła – uczestnik
2016 Kurator i współorganizator wystawy „Spichlerz Sztuki” z udziałem pedagogów UAP w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-spożywczego w Szreniawie
2015 Współorganizacja międzynarodowych warsztatów artystycznych z udziałem studentów i absolwentów UAP, oraz studentów i absolwentów z Hiszpanii
2015 Współorganizacja trzech międzynarodowych wystaw prezentujących prace studentów i absolwentów UAP, oraz studentów i absolwentów z Hiszpanii- Cuenca, Poznań oraz projekt katalogu i druków promocyjnych
2014 Prowadzenie pleneru wydziałowego dla studentów Wydziału Malarstwa „Po drugiej stronie rzeczy”, Skoki
2014 Współorganizacja wystawy pracowników UAP pt. Niepodobni, Wydział Fizyki UAM w Poznaniu, przygotowanie oprawy graficznej
2014 Współorganizacja wystawy pracowników UAP pt. Kolumnada w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej, przygotowanie oprawy graficznej
2013 Współorganizacja wystawy Wiatr do morza 3 z udziałem pedagogów UAP, katalog i oprawa graficzna
2013 Przygotowanie prac studenckich do udziału w wystawie „Obszary rysunku” w Rondzie Sztuki w Katowicach i w Galerii u Jezuitów w Poznaniu
2012 Współorganizacja i prowadzenie pleneru rysunkowego dla studentów w Skokach
2012 Organizacja wystawy z udziałem studentów VII Pracowni Rysunku w Galerii Pentagon w Radomiu

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 04.04.2017, 13:51
  • Ostatnia edycja: 03.03.2023, 15:08