Przejdź do treści

dr Magdalena Starska, ad.

Kontakt:
magdalena.starska@uap.edu.pl

Wykładane przedmioty/prowadzone pracownie:
Pracownia Kształtowania i Transformacji Przestrzeni

Dyżury:
czwartek 12.30-14.45
piątek 10-13

Biogram:
Magdalena Starska ur. w 1980r, mieszka i pracuje w Poznaniu. Autorka rysunków, performance’ów i instalacji. Ukończyła poznańską Akademię Sztuk Pięknych w 2005 roku. Otrzymała dyplom z wyróżnieniem u Prof.J.Kozłowskiego i Prof. Ficnera. Na przełomie 2007/2008 odbyła półroczną podróż nastawioną na badanie kultury Ameryki Południowej. Od 2008r członkini grupy Penerstwo. W 2010 otrzymała stypendium z Budżetu Ministra Kultury, 2014 otrzymała stypendium Młoda Polska. Jest studentką na Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich w Poznaniu. Od 2016 r pracuje jako asystentka w Pracowni Kształtowania i Transformacji Przestrzeni na Wydziale Multimedia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Pole/a zainteresowań:
Przez ostatnie 10 lat podłożem jej działań artystycznych był zamysł kreowania sytuacji wspólnotowych; w jaki sposób to, co osobiste i indywidualne, może być wartościowe w sensie społecznym. Starska wyczuwa w intuicyjny dla siebie sposób jakie działanie najbardziej będzie dawało autentyczny kontakt między ludźmi obecnymi w danej przestrzeni. Takie realizacje miały ostatnio miejsce na Biennale w Kathmandu w Nepalu (2017), podczas pobytu na wyspie Lombok dzięki współpracy z organizacją Pasirputih. Dzięki pracy na uczelni Magdalena Starska może wymieniać się wiedzą i doświadczeniem z młodymi artystami i aktywnie poszukiwać razem z nimi kierunku w jakim sztuka powinna iść we współczesnym świecie.

Najważniejsze osiągnięcia artystyczne:
-2016 Artloop Festiwal, Sopot, Polska
-2016 Social Design for Social Living, Galeria National, Dżakarta, Indonesia
-2015 “Stan życia. Polska sztuka współczesna w kontekście globalnym”, National Art Museum of China, Pekin, Chiny
-2013 “Konteksty”, III Międzynarodowy Festiwal Sztuki Efemerycznej, Sokołowsko
-2013 Wystawa indywidualna “Plan na otwartych kołach”, BWA Zielona Góra

Najważniejsze publikacje:
2015 – Magdalena Starska. (monografia), BWA Zielona Góra, Galeria STEREO
2012 – “Sztuka obszarem (pre)medytacji”, Wydział Rzeźby I Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
2010 – 77 dzieł sztuki z historią, Piotr Bazylko, Krzysztof Masiewicz, Wydawnictwo 40 000 malarzy, Warszawa 2010
2009 – „Ekspektatywa 2. Komunikacja. Pogłębianie poczucia przestrzeni”, Fundacja Bęc Zmiana.
„Dobre do domu i na dwór”, grupa Penerstwo, Fundacja Transmisja, Poznań

Najważniejsze nagrody, stypendia i rezydencje:
– 2014 Stypendium Młoda Polska
– 2010 Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie sztuki plastyczne.

Nagrody:
-2013 Medal Młodej Sztuki 2013, Głos Wielkopolski
-2011 wyróżnienie w konkursie „Rybie Oko 6” organizowanym w Słupsku przez Bałtycką Galerię Sztuki Współczesnej.
-2011 Jako członkini grupy “Penerstwo” otrzymała nagrode TVP Kultura “Gwarancje Kultury” w dziedzinie Sztuki wizualne.

Prowadzone projekty artystyczne i badawcze:
Badania przeprowadzone w Indonezji na wyspie Lombok we współpracy z superwizorką Iwoną Jóźwiak oraz lokalną organizacją Pasir Putih dotyczyły odszukania kontaktu międzyludzkiego na poziomie duchowości animistycznej (2017).

Aktualnie razem z Iwoną Jóźwiak przygotowujemy wystąpienie na konferencję w Belgradzie dotyczącą interdyscyplinarnych projektów, które wspierają procesy reparacyjne traum poprzez sztukę na poziomie symbolicznym.

We wrześniu w Islandii będę kontynuować swoje badania nad znaczeniem doświadczania i jego kryzysu.

  • Autor: Aleksandra Gaj
  • Opublikowano: 17.05.2017, 12:52
  • Ostatnia edycja: 06.04.2021, 09:31