dr Krzysztof Kwiatkowski, ad.

kontakt: krzysztof.kwiatkowski@uap.edu.pl

dyżury:
poniedziałek 9:30 – 13:30
piątek 9:30 – 13:30

Biogram:

Urodzony 1963, studia w PWSSP w Poznaniu na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego.
1987 – asystent stażysta w pracowni prof. Tomasza Matuszewskiego
1988 – dyplom z wzornictwa w Pracowni Projektowania Form Przemysłowych prof. Tomasza Matuszewskiego
1988 – dyplom w zakresie malarstwa w architekturze w pracowni prof. Jana Gawrona
1988 – asystent w pracowni prof. Tomasza Matuszewskiego
1992 – Nagroda Rektorska II stopnia
1993 – Nagroda Rektorska II stopnia
1996 – wykładowca
1998 – starszy wykładowca
1998 – kierownik Pracowni Projektowania Opakowań
początkowo na nowo powstałym Wydziale Komunikacji Multimedialnej,
później na Wydziale Grafiki w Katedrze Komunikacji Wizualnej.
2009 – doktorat na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej
Poza uczelnią prowadzi działalność projektową samodzielną oraz w zespołach.

Pole zainteresowań:

projektowanie produktu, grafiki wydawniczej, ergonomia, technologie 3D,

Wykładane przedmioty/prowadzone pracownie:

Pracownia Projektowania Opakowań

Osiągnięcia:
wiele wdrożeń projektów obudów do sterowników temperatury,
szereg wdrożeń w zakresie siedzisk do środków transportu publicznego,
udział w wystawach m.in. Gdańsk, Berlin, Hannover, Birmingham,
Nagroda Top Design za projekt wdrożonego fotela kolejowego Apollo

Publikacje:

Zeszyty Artystyczne / UAP / grudzien 2010 / issn 1232-6682

Stypendia:

1986 – stypendium Ministra Kultury i Sztuki
1989 – wojewódzkie stypendium dla młodych

Prowadzone projekty:

projektowanie produktu m.in. siedziska do środków transportu publicznego, obudowy urządzeń elektronicznych, opakowań, grafiki wydawniczej, identyfikacji wizualnej, medali, architektury wnętrz, projektowanie szaf organowych, projekty rekonstrukcji wystroju budynków zabytkowych