dr Agata Kulczyk, ad.

kontakt: agata.kulczyk@uap.edu.pl

dyżury:
zajęcia: wtorek i czwartek 10.30–13.30

Biogram:

Absolwentka kierunku Grafika, katedry Komunikacji Wizualnej na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dyplom magisterski zrealizowany w Pracowni Ilustracji
i Wydawnictw, prof. Mirosława Adamczyka, zakwalifikowany do finału konkursu Marii Dokowicz, jak również do wystawy konkursu na najlepsze dyplomy projektowe kwartalnika 2+3d.
W 2008 r. została asystentką w prowadzonej przez dr hab. Lucynę Talejko-Kwiatkowską, Pracowni Projektowania Komunikatu Wizualnego, która w 2011 r. przekształcona została w Pracownię Grafiki Informacyjnej.
W 2014 r. uzyskała stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych,
w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne, realizując pracę pt. Polski System Medycznych Formularzy Zgody Pacjenta, wyróżnioną w konkursie Nagroda Miasta Poznania
za wyróżniającą się pracę doktorską.
Obecnie jest adiunktem w Pracowni Grafiki Informacyjnej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.
Od roku akademickiego 2016/2017 pełni funkcję Prodziekana Wydziału Grafiki
i Komunikacji Wizualnej UAP.
Uczestniczka wystaw o zasięgu krajowym i zagranicznym.
Zajmuje się projektowaniem graficznym, ze szczególnym upodobaniem do grafiki objaśniającej.

Pole zainteresowań:

Ilustracja objaśniająca i naukowa, grafika informacyjna, plakat, wydawnictwa

Wykładane przedmioty/prowadzone pracownie:

Pracownia Grafiki Informacyjnej