Przejdź do treści

prof. dr hab. Roman Kubicki, prof. UAP

kontakt
roman.kubicki@uap.edu.pl


Bywam filozofem. Moja problematyka badawcza jest z jednej strony, związaną z estetyką i namysłem nad sztuką, z drugiej — obejmuje zagadnienia, które należą do filozofii współczesnej, filozofii kultury (w szczególności kultury popularnej) i filozofii społeczno-politycznej. Badania te w znacznym stopniu wzajemnie się wspierają i uzupełniają, ponieważ w estetyce, którą uprawiam, sztuka jest dynamiczną formą światopoglądowej waloryzacji współczesnego świata. Przedmiotem moich studiów jest także dzieciństwo pojmowane jako kategoria kulturowa i filozoficzna; w ich  zakresie współpracuję od wielu lat z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Sporadycznie zajmuję się etyczną i religijną przyszłością człowieka na podstawie jej projektów literackich i filmowych.

Efektem moich badań są książki autorskie (Interpretacja a poznanie. Studium z filozofii sztuki, 1991; Zmierzch sztuki. Narodziny ponowoczesnej jednostki? 1995; Ani być, ani mieć? Trzy szkice z filozofii pamięci, 2001; Pierścienie Gygesa, 2005; Egzystencjalne konteksty dzieła sztuki. Studium z pogranicza estetyki i filozofii kultury, 2013) i współautorskie (Problem destrukcji pojęcia prawdy. Szkice z filozofii poznania, współautorzy: Jacek Sójka, Paweł Zeidler, 1992; Humanista w ponowoczesnym świecie. Rozmowy o sztuce życia, nauce, życiu sztuki i innych sprawach, współautorzy: Zygmunt Bauman, Anna Zeidler –Janiszewska, 1997; ΠΛΗΡΩΜΑ. Art in Search of Fullness, współautorzy: Monika Bakke, Anna Jamroziakowa, 1998; Poszerzanie granic. Sztuka współczesna w perspektywie estetyczno-filozoficznej, współautorka: Anna Zeidler – Janiszewska, 1999; Życie w kontekstach. Rozmowy o tym, co za nami i o tym, co przed nami, współautorzy: Zygmunt Bauman, Anna Zeidler –Janiszewska, 2009) oraz kilkadziesiąt artykułów naukowych.

Prowadzę ogólnouczelniany wykład z filozofii współczesnej oraz ogólnouczelniane seminarium magisterskie.

Jestem promotorem ośmiu prac doktorskich. Od wielu lat pełnię funkcję przewodniczącego Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania. Jestem członkiem Prezydium Komitetu Nauk Filozoficznych PAN.

  • Autor: Michał Żerdzicki
  • Opublikowano: 12.12.2016, 16:55
  • Ostatnia edycja: 06.04.2021, 09:23